Gebruiksaanwijzing SMEG GVW612T.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GVW612T.1. Wij hopen dat dit SMEG GVW612T.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GVW612T.1 te teleladen.


SMEG GVW612T.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (910 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GVW612T.1 (975 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GVW612T.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 1 Aanwijzingen 1. [. . . ] Dit zal de resultaten van het wassen niet benvloeden. 16 Instructies Voor de Gebruiker UITSTEL VAN HET PROGRAMMA U kunt de start van het programma met 3, 6 of 9 uur uitstellen. Op deze wijze kunt u de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip laten draaien. Druk, na het gewenste programma te hebben ingesteld, op de drukknop voor de selectie van het gewenste uitstel, het bijbehorende controlelampje gaat branden. De vaatwasser zal een voorwas uitvoeren, op het eind waarvan de eerder ingestelde "programma-uitstel" in werking treedt. Indien u de procedure wenst af te sluiten zonder de uitgestelde start in te stellen, moet u drukknop blijven indrukken tot alle drie controlelampjes uit zijn. N. B. : U kunt de geprogrammeerde start niet selecteren indien het programma reeds is gestart. ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA Om het lopende programma te annuleren moet u, na de deur te hebben geopend, de drukknop PROGRAMMAKEUZE (3) een paar seconden lang ingedrukt houden tot de controlelampjes van de programma's 4 en 5 gelijktijdig gaan branden (gekenmerkt met "end"). De deur vervolgens weer sluiten. Na ongeveer 1 minuut zal de vaatwasser naar de einde cyclus stand gaan. WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om een programma waar de machine mee bezig is, te wijzigen, hoeft u alleen maar de deur te openen en het nieuwe programma te selecteren. Als u de deur weer sluit zal de vaatwasser automatisch het nieuwe programma uitvoeren. 17 Instructies Voor de Gebruiker OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Gebruik de vaatwasser altijd met een volledige belading. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60C. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 23 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte G/H (afhankelijk van de modellen) doen. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen benvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficintie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan benvloeden. [. . . ] Afwijking tijdens het opwarmen van het water Het water wordt niet of op abnormale wijze opgewarmd. Herhaal de wascyclus; wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice. E1 E2 E3 Afwijking tijdens het meten van de watertemperatuur E4 Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem opnieuw en start de wascyclus. Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GVW612T.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GVW612T.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag