Gebruiksaanwijzing SMEG GSM324-0B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GSM324-0B. Wij hopen dat dit SMEG GSM324-0B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GSM324-0B te teleladen.


SMEG GSM324-0B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GSM324-0B (3002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GSM324-0B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SCHEID DE VERSCHILLENDE VAN DE VERPAKKING AFKOMSTIGE AFVALMATERIALEN EN BRENG ZE NAAR HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR DE GEDIFFERENTIEERDE INZAMELING VAN AFVAL. EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. DE STEKKER DIE OP DE VOEDINGSKABEL WORDT AANGESLOTEN EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. HET STOPCONTACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN WANNEER HET APPARAAT IS INGEBOUWD. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. [. . . ] Onder de kookplaat mogen uitsluitend ovens worden geïnstalleerd die zijn uitgerust met een koelventilator. In geval van installatie op een neutrale ruimte met deurtjes moet er een scheidingspaneel worden geplaatst onder de kookplaat. Houd een minimum afstand van 10 mm tussen de onderkant van het apparaat en de bovenkant van het paneel aan, dat bovendien gemakkelijk moet kunnen worden weggenomen om gemakkelijk bij de kookplaat te kunnen komen in geval van eventuele technische ingrepen 99 Instructies voor de installateur Plaats de geleverde isolerende pakking zorgvuldig langs de buitenomtrek van het gat in het werkblad, zoals aangegeven in de onderstaande figuren, waarbij u er met een lichte druk van de handen voor moet zorgen dat hij goed over het hele oppervlak hecht. Gebruik de in de figuur aangegeven hoogten afhankelijk van het installeren model, waarbij u er rekening mee moet houden dat bij beide modellen de lange zijde aan de voorkant vlak langs het gat moet komen. Bevestig de kookplaat met de speciale bijgevoegde klemmen A op de structuur. De hoogten van de onderstaande tekening verwijzen naar het gat aan de binnenzijde van de pakking. In de nevenstaande figuur worden de exacte boringen aangegeven waarmee u de kookplaat op correcte wijze met de klemmen op het werkblad kunt bevestigen. 100 Instructies voor de installateur 3. Elektrische aansluiting Controleer of de spanning en de capaciteit van de stroomvoorziening overeenstemmen met de karakteristieken vermeld op het typeplaatje onder het carter van het apparaat. Dit plaatje mag nooit worden verwijderd. De stekker aan het uiteinde van de voedingskabel en het bijbehorende stopcontact moeten van hetzelfde type zijn en overeenstemmen met de geldende normen met betrekking tot elektrische installaties. Controleer of de stroomvoorziening is uitgerust met een goede aarding. Laat de voedingskabel door de achterkant van het meubel lopen en let ervoor op dat hij niet in aanraking komt met de onderkant van het carter van de kookplaat of met een eventueel eronder ingebouwde oven. Op een gemakkelijk bereikbare plaats in de nabijheid van het apparaat moet u op de voedingslijn ervan een meerpolige scheidingsinrichting aanbrengen met een minimale contactopening van 3 mm. Vermijd het gebruik van reductiestukken, adapters of afleidingen. Bij een eventuele vervanging van de voedingskabel mag de sectie van de draden van de nieuwe kabel niet kleiner zijn dan 0, 75 mm2 (kabel van 3 x 0, 75), waarbij u er rekening mee moet houden dat aan de zijde die op het apparaat moet worden aangesloten de aardleiding (geel-groen) tenminste 20 mm langer moet zijn. Gebruik uitsluitend een kabel van het type H05V2V2-F of vergelijkbaar die bestendig moet zijn tegen een maximumtemperatuur van 90°C. De kabel moet worden vervangen door een gespecialiseerde technicus die zich voor de aansluiting op het elektriciteitsnet aan het onderstaande schema zal moeten houden. L = bruin N = blauw = geel-groen Om ieder risico te voorkomen moet een eventueel beschadigde voedingskabel worden vervangen door een erkend servicecentrum. Plaats de knop weer terug en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer u de knop snel van de maximumnaar de minimumstand draait mag de vlam niet uitgaan). 5. 8 Regeling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet u de schroef in of naast de staaf van het kraantje (afhankelijk van de modellen) volledig rechtsom draaien. De diameters van de bypassen voor iedere afzonderlijke brander staan vermeld in hoofdstuk "5. 2 Regeling voor vloeibaar gas". Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet u het op het carter van apparaat aangebrachte etiketje vervangen door dat voor het nieuwe gas. Het etiketje bevindt zich in het zakje met LPG spuitstukken (G30 ^ G31) 5. 9 Opstelling van de branders op de kookplaat Type brander 1 Hulpbrander 2 Halfsnelle brander 3 Snelle brander 4 Dubbele vlamkroon 5 Ultrasnelle brander 6 Snelle brander 7 Snelle brander 8 Dubbele vlamkroon 5. 10 Smering van de gaskraantjes In de loop der tijd kan het gebeuren dat het gaskraantje moeilijk gaat draaien en geblokkeerd raakt. Deze handeling moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerd technicus. 107 Instructies voor de gebruiker 6. 6. 1 Beschrijving van de bedieningsorganen Het frontpaneel Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de kookplaat bevinden zich op het frontpaneel. BEDIENINGSPANEEL MODEL 60 Kookplaat 4 branders BEDIENINGSPANEEL MODEL 70 Kookplaat 4 branders Kookplaat 5 branders Kookplaat 6 branders Ultrasnel (UR2) centraal Kookplaat 6 branders Ultrasnel (UR2) aan de zijkant BESCHRIJVING VAN DE KNOP Om de brander te ontsteken moet u de knop indrukken en tegelijkertijd linksom draaien naar de waarde van de minimumvlam . Om de vlam te regelen moet u de knop in het gebied tussen het maximum en het minimum zetten. U schakelt de brander uit door de knop terug te draaien naar de stand O. OPSTELLING BRANDERS ­ Beschrijving van de symbolen Centrale brander Brander linksvoor Brander rechtsvoor Voorkant Centrale brander links / Centrale brander / Centrale brander Centrale brander links Centrale brander buiten rechts buiten Bruciatore centrale sinistro interno Centrale brander links binnen Centrale brander binnen Centrale brander achter Brander rechtsachter 108 Instructies voor de gebruiker 7. Gebruik van de kookplaat Verzeker u ervan dat de bevestigingsringen, de branders, de vlamkronen en de pandragers op correcte wijze zijn gemonteerd. De uitstulpingen A van de brander moeten in de uitsparingen B van de brander vallen. [. . . ] 8. 1. 2 Voedselvlekken of -resten Het gebruik van metalen schuursponsjes en scherpe spatels moet worden vermeden om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik de normale, niet schurende producten voor staal en eventueel houten of plastic gerei. Spoel het goed af en droog het af met een zachte doek of een zeem. 8. 2 Reiniging van de componenten 8. 2. 1 De knoppen De draaiknoppen en het bedieningspaneel moeten worden schoongemaakt met een met lauw water bevochtigde zachte doek en daarna goed worden afgedroogd. U kunt de draaiknoppen gemakkelijk verwijderen door ze naar voren te trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GSM324-0B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GSM324-0B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag