Gebruiksaanwijzing SMEG GSI308S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GSI308S1. Wij hopen dat dit SMEG GSI308S1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GSI308S1 te teleladen.


SMEG GSI308S1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GSI308S1 (3002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GSI308S1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 113 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 PLAATSING VAN HET WERKBLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ELEKTRISCHE AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. 3. 2 Uw zorg voor het milieu Voor het verpakken van onze producten worden niet-vervuilende materialen gebruikt die het milieu niet schaden, en die recycleerbaar zijn. We verzoeken om hieraan mee te werken, en om te zorgen voor een correcte verwerking van de verpakking. Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van inzamel-, afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 112 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN 4. 1 Zone van de bedieningen Alle bedieningen en de controlemechanismen van de plaat bevinden zich op het frontpaneel. ZONE VAN DE BEDIENINGEN Plaat met 4 vuren Plaat met 5 vuren BESCHRIJVING VAN DE DRAAIKNOP De ontsteking van de vlam gebeurt wanneer de draaiknop ingedrukt en tegelijkertijd in tegenwijzerszin op het symbool van de minimum vlam maximum gedraaid wordt. Om de vlam te regelen, moet de knop in de zone tussen het en het minimum Om de brander uit te schakelen, moet u de knop weer op positie plaatsen. 6. 3. 2 De roosters Verwijder de roosters en reinig ze met lauw water en een nietschurend reinigingsmiddel, en verwijder alle afzettingen. Deze onderdelen mogen niet in de afwasmachine gestopt worden. 120 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 3. 3 De vlamverdelers De deksels en de vlamverdelers kunnen verwijderd worden om de reiniging te vergemakkelijken; was ze in warm water en met een niet-schurend reinigingsmiddel, verwijder de afzettingen en wacht tot ze perfect droog zijn. De pinnetjes A van de brander moeten in de zitten B van de kroon van de brander geplaatst worden. De gaten C van deze laatste moeten geklemd worden op de vonkontstekers en de thermokoppels D die aanwezig zijn op de plaat. A C D B E VERWIJDER DE BEVESTIGINGEN NIET OM DE REINIGING VAN DE PLAAT UIT TE VOEREN. 6. 3. 4 De vonkonststekers en de thermokoppels Voor een goede werking van de vonkontstekers en de thermokoppels moeten deze steeds rein gehouden worden. Controleer ze regelmatig, en reinig ze indien nodig met een vochtige doek. Eventuele droge resten moeten verwijderd worden met een houten tandenstoker of met een naald. Na de reinigingshandelingen moet het toestel zorgvuldig gedroogd worden omdat eventueel gedruipt reinigingsmiddel en water de correcte werking van het toestel kunnen schaden en het uitzicht kunnen aantasten. 121 Aanwijzingen voor de installateur 7. PLAATSING VAN HET WERKBLAD De volgende ingreep vergt metsel- en/of timmerwerk, en moet dus uitgevoerd worden door een bevoegd technicus. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). 7. 1 Bevestiging op de steunende structuur Maak een opening in het werkblad van de structuur met de afmetingen die op de afbeelding worden vermeld, en hou daarbij een minimum afstand tot de achterrand van 50 mm. Dit toestel kan geplaatst worden tegen wanden die hoger zijn dan het werkblad, op voorwaarde dat de afstand in acht genomen wordt die op de afbeelding wordt aangeduid, om beschadigingen door oververhitting te vermijden. [. . . ] Aansluiting met een flexibele stalen buis: Gebruik enkel buizen in roestvrij staal op de rechte wand conform de van kracht zijnde norm, door steeds de bijgeleverde pakking C te plaatsen tussen de verbinding A en de flexibele buis E. Het aansluiten met een flexibele buis moet zodanig uitgevoerd worden dat de lengte van de bebuizing niet langer is dan 2 meter van de maximale uitrekking; controleer of de buizen niet in aanraking komen met bewegende delen of verpletterd worden. 126 Aanwijzingen voor de installateur 9. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar, en realiseer de aansluiting op de gasfles volgens de voorschriften die bepaald worden door de van kracht zijnde normen. Controleer of de druktoevoer de waarden respecteert die worden aangeduid in de tabel in de paragraaf "10. 2 Tabellen met kenmerken van de branders en de vlamverdelers". 9. 2 Ventilatie van de vertrekken Het toestel mag enkel in permanent geventileerde lokalen worden geïnstalleerd, zoals voorzien wordt door de van kracht zijnde normen. In de ruimte waar het toestel geïnstalleerd is, moet een voldoende luchttoevoer aanwezig zijn die nodig is voor de regelmatige gasverbranding en de luchtverversing van de ruimte zelf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GSI308S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GSI308S1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag