Gebruiksaanwijzing SMEG GSI308B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GSI308B. Wij hopen dat dit SMEG GSI308B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GSI308B te teleladen.


SMEG GSI308B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GSI308B (3002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GSI308B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE KOOKPLAAT GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 123 Instructies Voor de Installateur 2. PLAATSING VAN HET BOVENBLAD De volgende ingreep vergt metsel- of timmerwerk en moet derhalve worden verricht door een technicus die op dit vlak bekwaam is. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). [. . . ] Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1 / ISO 228-1 ). Aansluiting met starre koperbuis: de aansluiting op het gasnet moet zodanig geschieden dat het geen belastingen van welke aard dan ook op het apparaat veroorzaakt. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften (op de buis moet het opschrift AGREE AGB/BGV leesbaar zijn) en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis D een geschikte adaptor C. De adaptor C moet voorzien zijn van een interne cilindrische leiddraad (ISO 228-1) aan het uiteinde zodat deze met het apparaat aangesloten kant worden en een externe kegelvormige leiddraad (ISO 7-1) aan het uiteinde om aan de buis te sluiten. Altijd de geleverde pakking B tussen het verbindingsstuk A en de adaptor C zetten. De flexibele buis moet zo worden gelegd dat de lengte van de leidingen niet meer is dan 1. 5 meter in maximale extensie; controleer of de leidingen niet in aanraking komen met beweegbare delen of bekneld raken. 127 Instructies Voor de Installateur 4. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan volgens de voorschriften van de normen. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk de waarden in acht neemt die worden aangegeven in de tabel in paragraaf "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". 4. 2 Ventilatie van de vertrekken Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met permanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. In het vertrek waarin het apparaat geïnstalleerd is moet zoveel lucht kunnen toestromen als nodig is voor de reguliere verbranding van het gas en de nodige luchtverversing in het vertrek zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd door roosters, moeten correct gedimensioneerd zijn (voorschriften van de normen) en zodanig geplaatst dat ze niet geheel of gedeeltelijk verstopt kunnen raken. De ruimte moet naarbehoren geventileerd worden om de warmte en de vochtigheid, die door het bakken worden veroorzaakt, te verwijderen: voraal, na langdurig gebruik, wordt aanbevolen een raam te openen of eventueel de snelheid van de ventilatoren te verhogen. 4. 3 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet worden verzekerd via wasemkappen die zijn verbonden met een schouw met natuurlijke trek en de juiste doelmatigheid, door geforceerde afzuiging. Bij de modellen die met beveiligingskleppen uitgerust zijn, de knop voor ongeveer 2 seconden ingedrukt houden om het doorlaten van het gas en de beveiligingsinrichting te activeren. Mocht de vlam van een brander uitgaan zodra de knop losgelaten wordt, dan moet de handeling opnieuw verricht worden en de knop dient langer ingedrukt gehouden te worden. In de modellen die van beveiligingskleppen voorzien zijn zal, in het geval dat de branders per ongeluk uit gaan, na een pause van ca. 20 seconden het automatische beveiligingssysteem het doorlaten van het gas blokkeren, zelfs als de kraan open staat. 135 Instructies Voor de Gebruiker 7. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik moeten er pannen met een vlakke, regelmatige bodem worden gebruikt en met een deksel, met de juiste afmeting ten opzichte van de brander (zie paragraaf "7. 3 Diameter van de pannen"). Vermijd tijdens het koken brandwonden of beschadiging van het werkblad door alle schalen of (grill)pannen binnen de omtrek van de kookplaat te houden met een minimum afstand van 3-4 cm tot de knoppen. 7. 3 Diameter van de pannen (*) 1 2 3 4 5 6 Brander Hulpbrander Halfsnelle Snel Zeer snel Dubbele kroon Vispan Ø min. (in cm) 12-14 16-20 22-26 22-26 12-34 Speciale ovale pannen (*) zie pag. 134 voor de numerieke rangschikking van de branders op de plaat. 7. 4 Gebruik van een grillplaat Bij gebruik van een grillplaat moet u met het volgende rekening houden: · handhaaf een afstand van 160 mm tussen de rand van de grillplaat en de zijwand; · indien één van de branders in de buurt van de houten achterwand een driedubbele kroonbrander is, dan moet u vanaf die wand een afstand van 160 mm tot aan de rand van de grillplaat handhaven; · let ervoor op dat de vlammen van de branders niet buiten de rand van de grillplaat komen; · laat de branders onder de grillplaat 10 minuten lang op het maximumvermogen branden waarna u ze in de minimumstand kunt zetten. Gebruik de plaat nooit langer dan 45 minuten. 136 Instructies Voor de Gebruiker 7. 5 Elektrische platen 7. 5. 1 Ontsteking elektrische platen De kookplaten kunnen zijn voorzien van een elektrische plaat met verschillende diameters. Deze worden bediend door en schakelaar en de ontsteking vindt plaats door de knop in de gewenste positie te draaien. De bedieningen zijn duidelijker en gemakkelijker te gebruiken dankzij de indicatoren in reliëf: vanuit elke knop loopt namelijk een lijn die naar de corresponderende elektrische plaat leidt. [. . . ] LET OP: De volgende onderdelen mogen niet in de vaatwasser worden gewassen. Bij het normale gebruik van de kookplaat zullen de roestvrijstalen pandragers en branderdeksels iets gebruineerd raken als gevolg van de hoge temperatuur. U kunt deze componenten schoonmaken met uiterst fijne schuursponsjes of vergelijkbare, in de handel beschikbare producten. Gebruik vervolgens specifieke glanspasta's om het staal opnieuw te laten schitteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GSI308B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GSI308B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag