Gebruiksaanwijzing SMEG GSI204W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GSI204W. Wij hopen dat dit SMEG GSI204W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GSI204W te teleladen.


SMEG GSI204W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GSI204W (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GSI204W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 100 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 INSTALLATIE VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. [. . . ] ZORG VOOR HET MILIEU 3. 1 Onze zorg voor het milieu Aldus de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG in verband met de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische toestellen, en ook de verwerking van afval. Het symbool van de doorkruiste vuilbak, aangebracht op de apparatuur, duidt aan dat het product op het einde van zijn gebruiksduur gescheiden ingezameld moet worden. De gebruiker moet de apparatuur dus op het einde van de gebruiksduur toekennen aan geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigen aan de verkoper wanneer een nieuw overeenkomstig toestel wordt gekocht. Een gepaste gescheiden afvalinzameling voor de volgende recyclage van de apparatuur en voor de behandeling en de ecologisch compatibele verwerking draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid, en bevordert het recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is. Wanneer de gebruiker het product illegaal verwerkt, zullen administratieve sancties getroffen worden. Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. 3. 2 Uw zorg voor het milieu Voor het verpakken van onze producten worden niet-vervuilende materialen gebruikt die het milieu niet belasten, en die recycleerbaar zijn. Wij verzoeken om hieraan mee te werken, en om te zorgen voor een correcte verwerking van de verpakking. Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. · Wanneer de thermostaatknop wordt bediend. 100 Instructies voor de gebruiker 5. 4 Ontdooiing TIMERKNOP IN STAND HANDBEDIENING THERMOSTAATKNOP IN VENTILATIESTAND De luchtcirculatie bij de omgevingstemperatuur zorgt voor een snelle ontdooiing van het voedsel. Op deze manier wordt diepgevroren voedsel, of afkomstig van een normale vriezer, snel ontdooid zonder dat de smaak of het uitzicht wijzigt. 5. 5 Voorverwarming Voordat de bereiding begint, moet de oven worden voorverwarmd op de gewenste temperatuur gedurende minstens 15 minuten. 5. 6 Manuele bereiding TIMERKNOP IN STAND HANDBEDIENING THERMOSTAATKNOP TUSSEN 50°C EN 250°C Voorbeeld Het oplichten van de oranje controlelamp duidt de voorverwarming aan. Wanneer de controlelamp uitgaat, werd de ingestelde temperatuur bereikt. Het aan- en uitgaan van de oranje controlelamp wijst er op dat de temperatuur constant gehouden wordt. 5. 7 Bereiding met timer Voorbeeld Voorbeeld TIMERKNOP TUSSEN 5' EN 60' THERMOSTAATKNOP TUSSEN 50°C EN 250°C Het oplichten van de oranje controlelamp duidt de fase van de voorverwarming aan. Wanneer de controlelamp uitgaat, werd de ingestelde temperatuur bereikt. Vóór elke ingreep moet de stroomtoevoer van de oven uitgeschakeld worden. 6. 1 Reiniging van het roestvrij staal Voor een goede bewaring van het roestvrij staal moet het regelmatig en dagelijks gereinigd worden, nadat het afgekoeld is. Voor de reiniging en de bewaring van het roestvrij staal moeten steeds en enkel specifieke producten gebruikt worden die geen schurende of zure middelen op chloorbasis bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en wrijf het over de oppervlakken, spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een zeemvel. Gebruik absoluut geen metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd. Gebruik normale en niet-schurende producten voor staal, en eventueel houten of plastic gereedschappen. Spoel goed, en droog met een zachte doek of met een zeemvel. 103 Instructies voor de gebruiker 6. 2 Interne reiniging van de oven Voor een goede bewaring van de oven moet hij regelmatig en dagelijks gereinigd worden, nadat hij afgekoeld is. [. . . ] PROBLEEM De oven werkt niet · · · · De oven heeft teveel tijd nodig voor de · bereiding, of de bereiding gebeurt te snel De stoom wordt niet geleverd · · Er vormt zich vocht in de oven en op · de gerechten WAARSCHIJNLIJKE OPLOSSING De knop van de tijdschakelklok staat op 0. Het voedsel blijft te lang in de oven na de voltooiing van de bereiding. Laat het niet langer dan 15/20 minuten in de oven nadat de bereiding voltooid is. De inrichting die de watertoevoer naar de oven controleert, functioneert niet goed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GSI204W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GSI204W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag