Gebruiksaanwijzing SMEG GSC60/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GSC60/1. Wij hopen dat dit SMEG GSC60/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GSC60/1 te teleladen.


SMEG GSC60/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GSC60/1 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GSC60/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 137 3. 1 Onze zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. 2 Uw zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4. 1 Beschrijving van de bedieningen van het frontpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u niet over een magneet beschikt, kunt u in de recipiënt een kleine hoeveelheid water doen en deze op een bereidingszone plaatsen en de plaat inschakelen. Als het symbool op het display verschijnt, is de pan niet geschikt. Gebruik alleen recipiënten met een perfect vlakke bodem. Het gebruik van pannen met een onregelmatige bodem kan er voor zorgen dat het systeem niet goed werkt of dat het systeem de pan niet herkent. 6. 3 Beperking van de bereidingsduur De kookplaat is voorzien van een automatisch mechanisme dat de werkingsduur beperkt. Als de instellingen van de bereidingszone niet worden gewijzigd; de maximale werkingsduur van elke zone hangt af van het geselecteerde vermogensniveau. Wanneer het mechanisme voor de beperking van de werkingsduur wordt geactiveerd, wordt de bereidingszone uitgeschakeld, hoort u een kort geluidssignaal en wordt het symbool weergegeven. op het display 6. 4 Bescherming tegen oververhitting van de plaat Wanneer de kookplaat voor een lange periode op het maximale vermogen wordt gebruikt, kan de elektronica moeite hebben om af te koelen als de omgevingstemperatuur hoog is. Het vermogen van de bereidingszone wordt automatisch bestuurd om te vermijden dat in de elektronica een te hoge temperatuur ontstaat. 6. 5 Advies om energie te besparen Vervolgens geven we advies voor een efficiënt en voordelig gebruik van de kookplaat. · De diameter van de basis van de pan moet overeenkomen met de diameter van de bereidingszone. · Tijdens de aankoop van een pan moet u controleren of de aangeduide diameter de bodem of de bovenkant van het recipiënt betreft, omdat deze laatste bijna altijd groter is dan de bodem. · Wanneer u gerechten maakt waarvoor lange bereidingstijden noodzakelijk zijn, kan u tijd en energie besparen door gebruik te maken van een snelkookpan waardoor bovendien de vitamines bewaard blijven die de voeding bevat. · Controleer of de snelkookpan voldoende vloeistof bevat, omdat een oververhitting, die veroorzaakt wordt door gebrek aan vloeistof, de pan en de bereidingszone zou kunnen beschadigen. Als de complessief ingestelde vermogensniveaus de toegestane maximum limiet overschrijden, zal de elektronische kaart het naar de platen geleverde vermogen automatisch beheren. De module zal de leverbare maximum vermogensniveaus proberen te behouden, en op het display worden de niveaus weergegeven die worden ingesteld door de automatische besturing. Wanneer een vermogen knippert, wordt het automatisch beperkt tot een nieuwe waarde die wordt geselecteerd door de module voor het beheer van het vermogen. De laatst ingestelde zone heeft prioriteit. 6. 12 Blokkering bedieningen De blokkering van de bedieningen is een mechanisme waarmee het toestel kan worden beschermd tegen toevallig of onjuist gebruik. Draai, als alle bereidingszones zijn uitgeschakeld, de eerste twee knoppen gelijktijdig naar links (positie "A"). Hou de knoppen gedraaid tot op het display de symbolen , verschijnen, en laat ze daarna los. Om de blokkering van de bedieningen te verwijderen, moeten de eerder beschreven handelingen uitgevoerd worden. Als knoppen langer dan 30 seconden in positie "A" gedraaid bleven, zal op het display het foutbericht verschijnen. Na een lange onderbreking van de energie zal de blokkering van de bedieningen gedesactiveerd worden. Activeer de functie, indien noodzakelijk, zoals eerder werd beschreven. 144 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN 7. 1 Voordat het toestel gebruikt wordt · · · Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met de technische gegevens) van de schalen, lekbakken of uit de ovenruimte. [. . . ] Verwijdering van de middelste ruiten: · Op de pyrolytische modellen zijn twee tussenruiten aanwezig die gekoppeld zijn door middel van 4 blokjes. · Op de andere modellen kan een tussenruit aanwezig zijn; verwijder ze door ze op te heffen. Reiniging: · Nu kunnen de externe ruit en de eerder verwijderde ruiten gereinigd worden. Bij hardnekkig vuil moet een vochtige spons en een neutraal reinigingsmiddel gebruikt worden. Het herplaatsen van de ruiten: · Plaats de ruiten weer door de omgekeerde volgorde van de verwijdering te volgen. · Plaats de binnenruit door de 4 pinnen die bevestigd zijn op de ruit te centreren en te klemmen in hun zittingen op de ovendeur, door er lichtjes op te drukken. 159 Aanwijzingen voor de installateur 11. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GSC60/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GSC60/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag