Gebruiksaanwijzing SMEG GKOC75-3NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GKOC75-3NLK. Wij hopen dat dit SMEG GKOC75-3NLK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GKOC75-3NLK te teleladen.


SMEG GKOC75-3NLK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GKOC75-3NLK (998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GKOC75-3NLK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Identificatieplaatje Deze gebruiksaanwijzing Verwerking Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 4 4 7 7 7 7 8 9 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 2. 2 Symbolen 2. 3 Beschikbare accessoires 10 10 10 11 3 Gebruik 3. 1 Waarschuwingen 3. 2 Eerste gebruik 3. 3 Het gebruik van de kookplaat 12 12 12 13 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 Waarschuwingen 4. 2 Reiniging van het apparaat 15 15 15 5 Installatie 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 Veiligheidswaarschuwingen Plaatsing van het werkblad Inbouw Gasaansluiting Aanpassing aan de verschillende gastypes Elektrische aansluiting Voor de installateur 17 17 17 21 22 25 28 29 Deze aanwijzingen zijn uitsluitend geldig in de landen die op het plaatje van het apparaat zijn aangeduid. We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 3 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken. [. . . ] • De recipiënten moeten binnen de omtrek van de kookplaat geplaatst worden. • Alle recipiënten moeten een vlakke en regelmatige bodem hebben. • In geval van overstroming of overkoken moet de vloeistof onmiddellijk van de kookplaat verwijderd worden. 3. 2 Eerste gebruik 1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en de accessoires. Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met de technische gegevens) van de accessoires. Gebruiksbeperkingen van de vleesroosters Controleer na het gebruik altijd of de knoppen op geplaatst. (uit) zijn Wanneer u een vleesrooster wilt gebruiken, moet het volgende advies opgevolgd worden: • De vleesroosters mogen niet buiten de omtrek van de kookplaat uitsteken; • Om schade aan het apparaat en de teflon bekleding te vermijden, mogen de aluminium vleesroosters met teflonlaag maximaal 5 minuten leeg worden opgewarmd. Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten lang; • Gebruik geen vleesroosters of platen voor de bereiding of de verwarming van voedsel op de ultrasnelle brander (UR3). • Als een van de branders nabij de houten achterwand een ultrasnelle brander (UR3) is, moet u tussen het vleesrooster en die wand een afstand van 160 mm bewaren; • Let erop dat de vlammen van de brander niet onder de rand van het vleesrooster uit komen; • Houd de zijwand op minimaal 160 mm van de rand van het vleesrooster; • Plaats het vleesrooster niet op meerdere branders tegelijkertijd; • Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten. 14 Reiniging en onderhoud Gebruik absoluut geen metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd. Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel met behulp van houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. Roosters van de kookplaat Verwijder de roosters en reinig deze met behulp van lauw water en een nietschurend reinigingsmiddel. De roosters staan steeds in contact met de vlam waardoor de glans van de delen van het staal, die het meest de warmte moeten verdragen, mettertijd kan verdwijnen. Dit is een normaal verschijnsel dat de functionaliteit van dit onderdeel absoluut niet schaadt. 4. 1 Waarschuwingen Incorrect gebruik Gevaar voor beschadiging van de oppervlakken • Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger. • Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten. • Stop de verwijderbare onderdelen, zoals de roosters van de kookplaat, de vlamverdelers en de deksels niet in de vaatwasser. 4. 2 Reiniging van het apparaat Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn. Dagelijkse gewone reiniging Gebruik steeds en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. 15 NL 4 Reiniging en onderhoud Voedselresten of -vlekken Reiniging en onderhoud Vlamverdelers en deksels De deksels en de vlamverdelers kunnen verwijderd worden om de reiniging te vergemakkelijken. Reinig deze delen met behulp van heet water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Verwijder zorgvuldig alle afzettingen en wacht tot alles perfect droog is. Monteer de vlamverdelers weer, en controleer of ze correct gepositioneerd zijn in de zittingen met de respectievelijke deksels. [. . . ] Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen mettertijd moeilijk draaien en geblokkeerd raken. Draai aan de stelschroef naast het staafje van de kraan tot een regelmatige lage vlam is verkregen. 4. Monteer de knop opnieuw en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander. 26 Installatie Methaan G20 - 20 mbar Nominaal thermisch vermogen (kW) Diameter gasmondstuk (1/100 mm) Gereduceerd vermogen (W) Voorkamer (gedrukt op gasmondstuk) Methaan G25 - 25 mbar / G25. 3 - 25mbar Nominaal thermisch vermogen (kW) Diameter gasmondstuk (1/100 mm) Gereduceerd vermogen (W) Voorkamer (gedrukt op gasmondstuk) Vloeibaar gas G30/31 - 30/30 mbar Nominaal thermisch vermogen (kW) Diameter gasmondstuk (1/100 mm) Gereduceerd vermogen (W) Voorkamer (gedrukt op gasmondstuk) Nominaal vermogen G31 (g/h) Nominaal vermogen G31 (g/h) AUX 1. 05 72 400 X AUX 1. 05 72 400 F1 AUX 1. 05 50 400 76 75 SR 1. 75 97 500 Z SR 1. 75 94 500 Y SR 1. 75 65 500 127 125 UR3 3. 9 135 1600 K UR3 3. 9 145 1600 F3 UR3 3. 9 100 1600 284 279 De gasmondstukken die niet zijn meegeleverd, kunnen besteld worden bij erkende servicecentra. Apparaat ingesteld voor: G+ gas K-groep Groningen G25 (2L) - 25 mbar G25. 3 (2K) - 25 mbar 27 NL Tabellen met de kenmerken van de branders en de gasmondstukken Installatie 5. 6 Elektrische aansluiting Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok • Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel. • De aardverbinding van het elektrische systeem is verplicht en moet in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GKOC75-3NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GKOC75-3NLK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag