Gebruiksaanwijzing SMEG GKC955NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GKC955NLK. Wij hopen dat dit SMEG GKC955NLK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GKC955NLK te teleladen.


SMEG GKC955NLK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (711 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GKC955NLK (669 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GKC955NLK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Identificatieplaatje Deze gebruiksaanwijzing Verwerking Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 4 4 7 7 7 7 8 8 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 2. 2 Symbolen 2. 3 Beschikbare accessoires 9 9 10 10 3 Gebruik 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Waarschuwingen Eerste gebruik Gebruik van de accessoires Het gebruik van de kookplaat 11 11 11 12 12 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 Waarschuwingen 4. 2 Reiniging van het apparaat 15 15 15 5 Installatie 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 Veiligheidswaarschuwingen Insnijding van het werkblad Inbouw Bevestiging op de steunende structuur Gasaansluiting Aanpassing aan de verschillende gastypes Elektrische aansluiting 17 17 17 18 19 20 23 28 Deze aanwijzingen zijn uitsluitend geldig in de landen die op het plaatje van het apparaat zijn aangeduid. We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 3 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken. [. . . ] • Laat het apparaat niet onbewaakt achter tijdens bereidingen waarbij vetten en oliën kunnen vrijkomen. • Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat tijdens zijn werking niet benaderen. 3. 2 Eerste gebruik 1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en de accessoires. Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met de technische gegevens) van de accessoires. • Maak de onderkant van de pan droog alvorens deze op de plaat te plaatsen. • Aluminiumfolie nooit direct op het oppervlak van de plaat aanbrengen Incorrect gebruik Gevaar voor persoonlijk letsel • Blijf tijdens het bereiden van levensmiddelen met eenvoudig ontvlambare olie en vet altijd in de buurt van de kookplaat. Breng er geen handen of andere voorwerpen op aan om brandwonden te vermijden. • Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los en neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum zodra een barst in het oppervlak van de platen wordt waargenomen. Wanneer de vloeistof begint te koken, moet de vlam laag gedraaid worden om te vermijden dat de vloeistof overkookt. Om brandwonden te vermijden en schade aan de kookplaat of het werkblad te voorkomen, moeten tijdens de bereiding alle recipiënten en vleesroosters binnen de omtrek van de kookplaat blijven. Gebruik Wanneer u een vleesrooster wilt gebruiken, moet het volgende advies opgevolgd worden: • de vleesroosters moeten binnen de omtrek van de kookplaat geplaatst worden. • houd de zijwand op 160 mm van de rand van het vleesrooster; • als een van de branders nabij de houten achterwand een ultrasnelle brander is, moet u tussen het vleesrooster en die wand een afstand van 160mm bewaren; • let op dat de vlammen van de branders niet voorbij de rand van het vleesrooster komen; • Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten. • Om bij het gebruik van teflon vleesroosters schade aan het apparaat en de teflon bekleding te vermijden, mogen de aluminium vleesroosters met teflonlaag maximaal 5 minuten leeg worden opgewarmd. Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten lang. 14 Reiniging en onderhoud Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn. Dagelijkse gewone reiniging Gebruik steeds en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. Voedselresten of -vlekken Gebruik absoluut geen metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd. Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. marmelade) in het apparaat niet opdrogen, dit kan het email binnenin aantasten. 4. 1 Waarschuwingen Incorrect gebruik Gevaar voor beschadiging van de oppervlakken • Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger. • Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten. • Laat de kookplaat afkoelen en maak onmiddellijk schoon bij aanraking met te agressieve reinigingsmiddelen, hard water of overgekookte producten (water, sauzen, koffie, enz. ). • Gebruik geen schurende of bijtende middelen op de glazen onderdelen (bijv. [. . . ] Verwijder de gasmondstukken “C” met een steeksleutel en monteer de gasmondstukken die voor het nieuwe gastype geschikt zijn, neem daarbij de aanwijzingen van de desbetreffende tabellen in acht (zie “Tabel met de kenmerken van de branders en de gasmondstukken”). 24 Installatie NL Regeling van het minimum voor methaan of stadsgas Schakel de brander in en laat hem op de lage stand branden. Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich naast het staafje van de kraan bevindt (afhankelijk van het model) tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de knop opnieuw en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander. Draai de knop snel vanaf de maximum positie naar de minimum positie: de vlam zou niet mogen uitgaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GKC955NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GKC955NLK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag