Gebruiksaanwijzing SMEG GES3864W1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GES3864W1. Wij hopen dat dit SMEG GES3864W1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GES3864W1 te teleladen.


SMEG GES3864W1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GES3864W1 (1503 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GES3864W1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rijpvorming op de verdamperwand en het bovengedeelte is een natuurlijk verschijnsel. Het toestel moet dan ook ontdooid worden tijdens de gebruikelijke schoonmaak- of onderhoudsbeurt. Let erop dat wijzigingen aan constructie van het toestel ertoe leiden dat elke garantie en productaansprakelijkheid zal vervallen. 2 NL Inhoud Waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vervang de netkabel als deze beschadigd is door een overeenkomstig type dat de f abrikant of zijn servicemonteur levert. Technische gegevens Dit toestel beantwoordt aan de toepasselijke EU richtlijnen, waaronder de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG en de EMCrichtlijn 2004/108/EG. Op het typeplaatje staat een aantal technische gegevens en het type- en serienummer. 6 NL Bediening en functie -18 fig. 4 Mechanische regeling Het bedieningspaneel bevat naast de thermostaatknop (fig. Er kunnen kleine verschillen optreden in het ontwerp van het paneel en de plaatsing van de lampen ten opzichte van elkaar. Het gele lampje brandt als de Supervriesschakelaar ingedrukt is (zie onder Supervries). De temperatuur dient niet hoger te zijn dan ­18 °C. Supervries Inbedrijfstelling Zet de stekker van de kist in het stopcontact. Het groene lampje brandt om aan te geven dat de vriezer op de stroomnet is aangesloten. Het rode lampje op het controlepaneel brandt omdat de temperatuur in de vriezer nog niet laag genoeg is. Bij het invriezen van meer dan 3 kg doet u als volgt: 1. De vriezer werkt nu op hoogste capaciteit (de compressor werkt onafgebroken). Activeer Supervries 24 uur voordat de producten in de vriezer gelegd worden. Leg de levensmiddelen in de vriezer en laat deze nog 24 uur op Supervries staan. Zet de knop daarna weer uit (het gele lampje gaat uit). Koestisch alarm Temperatuurinstelling Bij het aanzetten van de unit wordt een akoestisch alarm geactiveerd. NB: Vries geen glazen flessen en doosjes in die koolzuurhoudende vloeistoff en bevatten want ze kunnen ontploff en. 8 NL Ontdooien De producten en het in de lucht aanwezige vocht veroorzaken op den duur rijp- en ijsvorming in de kist. Een dun laagje rijp of ijs heeft geen invloed op de functie van de vriezer, maar hoe dikker de laag, deste hoger het energieverbruik. Gebruik nooit elektrische apparaten of andere scherpe voorwerpen omdat dit de inwendige delen in de kist kan beschadigen. Wanneer de laag rijp of ijs 4-5 mm dik is, moet de vriezer ontdooid worden. Aangeraden wordt de vriezer te ontdooien als er weinig of geen producten in zitten. ­25 °C) en blijven langer bevroren buiten de vriezer (zie punt 3). Bewaar ze in de koelkast of goed ingepakt, zodat ze zo weinig mogelijk ontdooien. Zet een schaal warm water (niet kokend) in de vriezer, sluit het deksel ca. Hou de dooiwateropvang tijdens het ontdooiproces in de gaten om water op de vloer te vermijden. Dek de vloer rond de dooiwaterafvoer af om de vloer tegen ijs en waterdruppels te beschermen. Maak de vriezer als het ijs gesmolten is, met een zwakke oplossing van water en ongeparfumeerd afwasmiddel schoon. [. . . ] dat het toestel niet werkte vanwege een doorgeslagen zekering of een foutieve bediening, zullen de kosten die ontstaan zijn door uw verzoek om technische bijstand aan u in rekening worden gebracht. Reserveonderdelen Wanneer u reserveonderdelen bestelt, wordt u verzocht de type-, serie- en producnummers van uw toestel te vermelden. Het typeplaatje bevat verschillende technische gegevens, waaronder het type- en serienummer. Produc nummers 12 NL Verschroten Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen. Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GES3864W1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GES3864W1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag