Gebruiksaanwijzing SMEG GES3854W1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GES3854W1. Wij hopen dat dit SMEG GES3854W1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GES3854W1 te teleladen.


SMEG GES3854W1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GES3854W1 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GES3854W1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding en alle aanduidingen moeten aandachtig doorgelezen worden voordat het toestel wordt gebruikt. De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel en door de van kracht zijnde normen te respecteren. Dit toestel is voorzien voor huishoudelijk gebruik en is conform de actueel van kracht zijnde EEG-richtlijnen. Het toestel is bestemd voor de volgende functie: de bereiding van voedsel; elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden. [. . . ] Een gepaste gescheiden afvalinzameling voor de volgende recyclage van de apparatuur en voor de behandeling en de ecologisch compatibele verwerking draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid, en bevordert het recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is. Wanneer de gebruiker het product illegaal verwerkt, zullen administratieve sancties getroffen worden. Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. 3. 2 Uw zorg voor het milieu Voor het verpakken van onze producten worden niet-vervuilende materialen gebruikt die het milieu niet schaden, en die recycleerbaar zijn. We verzoeken om hieraan mee te werken, en om te zorgen voor een correcte verwerking van de verpakking. Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van inzamel-, afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 120 Aanwijzingen voor de installateur 4. INSTALLATIE 4. 1 Elektrische aansluiting Controleer of het voltage en de afmeting van de stroomtoevoerlijn overeenstemmen met de kenmerken die worden aangeduid op het plaatje op de omlijsting van de ovendeur. Het wissen van de duur zal door de programmeereenheid begrepen worden als het einde van de bereidingstijd. 5. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor de bereiding kunnen op elk moment gewijzigd worden, door op de toets van de te wijzigen functie te blijven drukken en door gelijktijdig te handelen op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of . 127 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. 3 Klok + kookwekker met einde bereiding (enkel op sommige modellen) Hiermee kan de manuele bereiding en de kookwekker geselecteerd worden, of kan de bereidingsduur ingesteld worden. De draaiknop A moet steeds in WIJZERSZIN gedraaid worden. Activeer de gewenste functie en temperatuur voordat de bereidingsduur wordt ingesteld. 5. 3. 1 Instelling van het uur Om de juiste tijd in te stellen, moet u de knop A UITTREKKEN en in wijzerszin draaien. 5. 3. 2 Manuele bereiding Om de manuele bereiding te gebruiken, moet de draaiknop A in wijzerszin gedraaid worden zodat de wijzer B op het symbool 5. 3. 3 Bereiding met tijdsinstelling komt te staan. Om de bereidingsduur in te stellen, moet de knop A in wijzerszin gedraaid worden en ingesteld worden op de gewenste tijdsduur (maximum 180 minuten). 5. 3. 4 Einde van de bereiding De oven zal automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een geluidssignaal produceren. 5. 3. 5 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal kan uitgeschakeld worden door de knop A in wijzerszin te draaien tot de wijzer B op het symbool 128 komt te staan. Aanwijzingen voor de gebruiker 6. HET GEBRUIK VAN DE OVEN Controleer voordat de oven wordt ingeschakeld of de knop op de positie "Manuele bereiding" is geplaatst. (Zie paragraaf 3. 3. 2. ) 6. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur (250°C), en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u er voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. [. . . ] Voor langere bereidingstijden en grillen plaatst u de roosters op lagere geleiders, in functie van de grootte van het stuk. 133 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 4 Grillen met warme lucht KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES THERMOSTAAT 200 Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte en voor een diepere penetratie in het voedsel. De voedsel krijgt een lichtbruin korstje terwijl de binnenkant zacht blijft. Tijdens de bereiding, waarvoor de verwarmingstijd niet langer dan 60 minuten mag zijn, moet de ovendeur gesloten blijven. 8. 5 Ontdooiing KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES THERMOSTAAT OP POSITIE 0 De luchtcirculatie die veroorzaakt wordt door de ventilator zorgt op zichzelf voor een snellere ontdooiing van het voedsel. De in de oven gecirculeerde lucht heeft dezelfde temperatuur als de omgeving. De ontdooiing aan de omgevingstemperatuur heeft het voordeel dat de smaak noch het uiterlijk van de etenswaren worden beïnvloed. 134 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 6 Bereidingen met het draaispit KEUZESCHAKELAAR FUNCTIES THERMOSTAAT OP POSITIE 200 Rijg het voedsel aan het draaispit, en blokkeer de schroeven A van de vorken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GES3854W1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GES3854W1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag