Gebruiksaanwijzing SMEG GC120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG GC120. Wij hopen dat dit SMEG GC120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG GC120 te teleladen.


SMEG GC120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (380 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG GC120 ANNEXE 666 (323 ko)
   SMEG GC120 (377 ko)
   SMEG GC120 ANNEXE 86 (323 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG GC120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 53 LEER UW APPARAAT KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7. 1 Inschakelen van de branders van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de kookplaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7. 3 Diameter van de recipiënten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8. [. . . ] Het branden van het oranje controlelampje wijst erop dat de oven wordt opgewarmd. Wanneer dit lampje uitgaat is de vooraf ingestelde temperatuur bereikt. Het regelmatig knipperen wijst erop dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. 56 Instructies voor de gebruiker FUNCTIEKEUZEKNOP De verschillende functies van de elektrische oven zijn geschikt voor de verschillende kookwijzen. Na de gewenste functie te hebben geselecteerd moet u de kooktemperatuur instellen met de thermostaatknop. BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE KLEIN GRILL-ELEMENT VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER +GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT ONTDOOIEN BREED GRILL-ELEMENT 57 Instructies voor de gebruiker 9. GEBRUIK VAN DE OVEN Wanneer het fornuis een elektronische programmeereenheid heeft, moet u, alvorens de oven in gebruik te nemen controleren of op de display het symbool verschijnt. 9. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten (260°C elektrische oven) tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display van de programmeereenheid met regelmatige onderbrekingen knipperen en het volgende aangeven . De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. De oven is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de ontsteking van de brander zal verhinderen bij een gesloten deur. Bij een verkeerde handeling moet u de deur openen en een ogenblik wachten voordat u opnieuw probeert hem te ontsteken. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. 9. 2 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat een paar minuten na het ontsteken van de oven in werking treedt. Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. Vóór iedere instelling van de programmeereenheid moet u de functie en gewenste temperatuur activeren. 10. 2 Halfautomatisch koken Deze instelling dient er alleen maar voor om de oven automatisch uit te laten schakelen op het eind van de kooktijd. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Enkele seconden nadat u de toets heeft losgelaten zal het aftellen van de duur van de kooktijd beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . 10. 3 Automatisch koken Deze instelling dient ertoe om de oven volledig automatisch in- en uit te schakelen. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de duur van de kooktijd verschijnen: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen of voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van de kooktijd in te stellen. Wanneer u de toets loslaat zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . Na de instelling kunt u toets indrukken om de resterende kooktijd te zien; en toets om het tijdstip van het eind van de kooktijd te zien. De instelling met niet-coherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid worden geaccepteerd). 60 Instructies voor de gebruiker 10. 4 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 10. 5 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. [. . . ] Steek de uiteinden van de rubberen slang H op de slanghouder A+F (of G) en op de uitlaataansluiting van de drukverminderaar op de gasfles. Bevestig het uiteinde van de slang H op de slanghouders A+F (of G) met het klembandje I volgens de geldende voorschriften. De geïllustreerde slangaansluitingen A-F-G worden niet bij het apparaat geleverd. 13. 4. 3 Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan zowel op inbouw- als vrijstaande apparaten worden toegepast. Gebruik uitsluitend flexibele stalen buizen die voldoen aan de geldende plaatselijke normen met een maximale uitgetrokken lengte van 2 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG GC120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG GC120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag