Gebruiksaanwijzing SMEG FR238APL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FR238APL. Wij hopen dat dit SMEG FR238APL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FR238APL te teleladen.


SMEG FR238APL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FR238APL (406 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FR238APL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +32°C. Met de thermostaat kan de temperatuur in beide vakken worden ingesteld: koelvak en vriesvak. Voor een goed functioneren van het apparaat en een betere conservering van het voedsel adviseren wij u de thermostaat overeenkomstig de aanwijzingen van het bijgaande productinformatieblad in te stellen. Als u de temperatuur in het koelvak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop: · op de lagere cijfers/MIN wanneer u wilt dat de temperatuur in het vak MINDER KOUD is; · op de hogere cijfers/MAX voor een KOUDERE temperatuur. Thermostaat op : de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast. Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast. Boter, zuivelproducten, kaas Opmerkingen: · De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie. · Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak. · Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. 33 GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Het vriesvak is een vak met sterren. Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Bovendien kan vers voedsel worden ingevroren door het boven op het rooster te zetten, op het hoogste niveau, terwijl u al ingevroren producten in het onderste gebied van de cel zet, zodanig dat ze niet in contact komen met het nog in te vriezen voedsel. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren is aangegeven op het serienummerplaatje. Belangrijk: Wikkel en verzegel het in te vriezen verse voedsel in: · aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen. · Het vriesvak is in staat de juiste temperatuur te handhaven voor het bewaren van voedsel, ook in het geval de elektriciteit uitvalt. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vak niet te openen. Belangrijk: In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: · De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. · De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd. [. . . ] Ook de temperatuurregeling in zowel het koelvak als het vriesvak wordt bewerkstelligd via dezelfde thermostaat. Bedieningen voor de instelling van het Koelvak/vriesvak A. Thermostaatknop Lichtknop Referentieteken thermostaatstand Lampje (max 15 W) Thermostaat op 1/MIN: Thermostaat op 3-5/MED: Thermostaat op 7/MAX: Thermostaat op z: weinig intensieve koeling. koeling en verlichting van het koelvak zijn uitgeschakeld. Wij adviseren de thermostaat in te stellen op de stand 3-5/MED. Draai, wanneer u de levensmiddelen in het vak zet die bevroren moeten worden, de thermostaatknop een halve stand naar de lagere waarden (bijvoorbeeld: van 4 naar 3, 5). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FR238APL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FR238APL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag