Gebruiksaanwijzing SMEG FR220A7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FR220A7. Wij hopen dat dit SMEG FR220A7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FR220A7 te teleladen.


SMEG FR220A7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2479 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FR220A7 (2512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FR220A7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. [. . . ] Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse SN N ST T Omg. (°F) Van 50 tot 90 Van 61 tot 90 Van 61 tot 100 Van 61 tot 110 · Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. · Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. · Beschadig de leidingen van het koelcircuit van het apparaat niet. · Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. · Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). · Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. · Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen barsten. · Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. · Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. · Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0, 17 en 0, 81 Mpascals (1, 7 en 8, 1 bar)) De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. · De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. 36 GEBRUIK VAN HET KOELVAK Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met sterren. Het apparaat levert optimale prestaties als de omgevingstemperatuur er omheen tussen +10°C en +38°C ligt. Ingebruikneming van het apparaat Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat (1) niet op het symbool z staat, gaat de binnenverlichting telkens branden wanneer de deur geopend wordt. Nadat de temperatuur is ingesteld ­ zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk ­ is het apparaat gereed om te werken. Temperatuurinstelling - Als u de temperatuur in het vak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop: · op de lagere cijfers 1-2/MIN wanneer u wilt dat de temperatuur in het vak MINDER KOUD is; · op de middencijfers 3-4/MED voor een GEMIDDELD HOGE temperatuur; · op de hogere cijfers 5-7/MAX voor een KOUDERE temperatuur. Thermostaat op z: de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast. [. . . ] Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden: 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum 3 cm vanaf elektrische fornuizen. · Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. · Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "Het apparaat ontdooien en reinigen"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FR220A7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FR220A7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag