Gebruiksaanwijzing SMEG FPD34TD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FPD34TD. Wij hopen dat dit SMEG FPD34TD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FPD34TD te teleladen.


SMEG FPD34TD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2357 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FPD34TD (2345 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FPD34TD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HET MILIEU - INSTRUCTIES VOOR HET VERWERKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALLATIE EN AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U moet ervoor opletten dat bij het sluiten van de deur het in deze vakken bewaarde voedsel niet met de verplaatsbare aflegvlakken van de koelkastruimte in aanraking komt. U doet er goed aan ook op te letten voor het eerste aflegvlak van boven: te hoge bakken recipiënten kunnen, wanneer de deur eenmaal is gesloten, de structuur van het apparaat beschadigen. 8. 8 Vast flessenrek Dit aflegvlak is speciaal aangebracht om er de flessen rechtop in te kunnen zetten. Het wordt aangeraden om er geen al te zware flessen in te zetten en ze vooral voorzichtig op de bodem van het flessenrek neer te zetten. Flessen met drank met een hoog alcoholgehalte moeten altijd rechtop worden bewaard en moeten altijd goed zijn afgesloten. 8. 9 Plaatsing van het voedsel in de koelruimte Leg het voedsel op de verschillende aflegvlakken en zorg ervoor dat het goed is ingepakt of hermetisch afgesloten. Met een dergelijke voorzorgsmaatregel kunt u het aroma, de vochtigheidsgraad en de versheid van het voedsel bewaren en voorkomen dat de geur en smaak van het ene voedsel overslaat op het andere. Dit maakt het verder mogelijk om een overmatige opeenhoping van vocht in de ruimte, als gevolg van de normale uitwaseming van het voedsel (in het bijzonder fruit en verse groenten) te voorkomen, hetgeen onder bepaalde gebruiksomstandigheden (verhoging van de temperatuur en het vochtgehalte in de omgeving, meer frequentere opening van de deur), zou kunnen leiden tot condensvorming op de aflegvlakken. Voor het bewaren van zuivelproducten bevelen wij de zone onmiddellijk boven de groentelade als meest geschikte plaats aan (aflegvlak op pagina 105) omdat daar de laagste temperatuur van de gehele koelkastruimte wordt bereikt. Gebruik uitsluitend recipiënten die geschikt zijn voor de conservering van voedsel. Laat warme gerechten en dranken altijd eerst afkoelen tot op de kamertemperatuur alvorens ze in de ruimte te zetten. Het wordt aanbevolen om als niet ingepakt voedsel uitsluitend verse groenten en fruit in de speciale bak te bewaren. Bewaar geen explosieve stoffen in het apparaat en bewaar sterke drank uitsluitend goed afgesloten en recht overeind. Het wordt aanbevolen om het directe contact tussen het oppervlak van het glazen aflegvlak en papieren of kartonnen verpakkingen te voorkomen: de condens die zich in de koelkastruimte kan vormen zou de verpakking kunnen aantasten. U moet niet vergeten dat het al te frequent en langdurig openen van de deur van de koelkastruimte de staat van conservering van het voedsel kan aantasten. 107 Instructies voor de gebruiker 9. DIEPVRIESRUIMTE UITNEEMBARE BOVENSTE MAND UITNEEMBARE CENTRALE MANDEN UITNEEMBARE CENTRALE MANDEN OPENKLAPBARE UITNEEMBARE ONDERSTE MAND 9. 1 Bedieningspaneel (diepvriesgedeelte) 9. 1. 1 Controlelampje indicatie hoge temperatuur Dit controlelampje gaat branden wanneer de temperatuur in de diepvriesruimte meer dan 6 graden hoger is dan de ingestelde temperatuur. Indien bijvoorbeeld een temperatuur van -20° wordt ingesteld en om een willekeurige reden (stroomuitval enz. ) de temperatuur in de diepvriesruimte zou stijgen tot -14° of hoger, zal het rode controlelampje gaan branden, terwijl de knipperende display afwisselend de ingestelde temperatuur en de bereikte maximumtemperatuur in de ruimte zal weergeven. Om het lichtsignaal uit te schakelen hoeft u slechts toets enkele seconden lang ingedrukt te houden. Wanneer de temperatuur van de diepvriesruimte, boven de -5°C zou komen, bijvoorbeeld als gevolg van een langdurige stroomuitval, dan zal, afgezien van het lichtsignaal van het controlelampje, tevens het geluidsalarm afgaan. Om dat uit te schakelen hoeft u slechts enkele seconden lang toets ingedrukt te houden. 9. 1. 2 Knop voor het inschakelen van het diepvriesgedeelte: Bij de eerste inwerkingstelling moet u deze knop indrukken om alle functies van het diepvriesgedeelte te activeren. Het groene controlelampje gaat branden en de display wordt ingeschakeld . Na een onderbreking van de stroomtoevoer zullen de ingestelde functies net zo blijven als voor de onderbreking: - wanneer het diepvriesgedeelte was uitgeschakeld zal hij uitgeschakeld blijven en moet u drukknop indrukken om het in te schakelen; - indien het diepvriesgedeelte vóór de stroomonderbreking normaal functioneerde zal het op deze functies ingesteld blijven. Tijdens uitzonderlijk lange black-outs moet u het voedsel goed controleren: wanneer de temperatuur in het diepvriesgedeelte te hoog wordt kan de kwaliteit ervan worden aangetast. [. . . ] Op deze wijze blijft rondom de koelkast voldoende vrije ruimte over voor een goede ventilatie, een noodzakelijke voorwaarde om oververhitting en een hoog verbruik te vermijden. Wij bevelen de volgende regelingen aan: stel, voor de koelkastruimte de waarde in op 5, terwijl voor de diepvriezer de aanbevolen waarde -18 is. 4) Wanneer u de koelkast frequent opent en hem altijd vol heeft stel de temperatuur dan iets lager in. 5) Laat het voedsel niet in aanraking komen met de wanden van de koelkast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FPD34TD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FPD34TD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag