Gebruiksaanwijzing SMEG FP132X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FP132X. Wij hopen dat dit SMEG FP132X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FP132X te teleladen.


SMEG FP132X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FP132X (1986 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FP132X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEER UW OVEN KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde ingedrukt houdt, verkrijgt u een snellere regeling. Na voltooiing van een draaiing gaan de nummers achteropeenvolgend knipperen om aan te geven dat de duur langer is dan 60 minuten. In figuur 2 is bijvoorbeeld een aftelling van 2 uur en 40 minuten weergegeven. Enkele seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen en op het eind ervan zal het alarmsignaal afgaan. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd zien door de toets in te drukken. Na verloop 2) van een paar seconden zal de display het aftellen weer weergeven. - - U kunt op ieder moment de duur van de kookwekker wijzigen door de toets ingedrukt te houden en wederom de toetsen o te gebruiken. - U kunt het aftellen annuleren door de toets enkele seconden lang ingedrukt te houden. - Het alarmsignaal dat op het eind van de ingestelde tijd afgaat bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal met tussenpozen van een 1 minuut worden herhaald. - Met de toets , kunt u, terwijl het alarmsignaal afgaat, de tonaliteit regelen. Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknop op de stand 0 te draaien. 120 Instructies voor de gebruiker 8. 3 Programmering Duur kooktijd: het is mogelijk om de duur van de kooktijd in te stellen. Vóór het instellen ervan moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: - Wanneer u toets indrukt wordt de display verlicht, zoals afgebeeld in figuur 1. - Houd de toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de toetsen of om de timerkookwekker in te stellen. Bij iedere keer drukken zal 1 extern segment, overeenkomstig 1 kookminuut, aan- of uitgaan. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde ingedrukt houdt, verkrijgt u een snellere regeling. - De maximale duur van de geprogrammeerde kooktijd is 11 uur en 59 minuten. 1) - Na voltooiing van een draaiing gaan de nummers achteropeenvolgend knipperen om aan te geven dat de duur langer is dan 60 minuten. In figuur 2 is bijvoorbeeld een aftelling van 2 uur en 40 minuten weergegeven. - Enkele seconden na de laatste druk op de toets zal de geprogrammeerde kooktijd beginnen en op het eind ervan zal het alarmsignaal afgaan. - Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, gaat het alarmsignaal af en knipperen de cijfers op het scherm. 2) Het alarmsignaal dat op het eind van de ingestelde tijd afgaat bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal, met tussenpozen van een 1 minuut worden herhaald. - Met de toets , kunt u, terwijl het alarmsignaal functioneert, er de tonaliteit van regelen. - U kunt de duur ook weer op nul zetten met een reset van het ingestelde programma: wanneer u de toets in het midden enkele seconden lang ingedrukt houdt wordt de ingestelde duur namelijk geannuleerd en zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. [. . . ] Na de deur te hebben geopend en geblokkeerd zoals beschreven in paragraaf "14. 2 Demontage van de deur", moet u met de demontage van de drie ruiten beginnen. Ze moeten alledrie in twee passages worden verwijderd: eerst moet hij uit de gleuf "A" worden gehaald (zie detail) door hem naar u toe te trekken en iets op te tillen, daarna moet hij ook uit de gleuf "B" worden verwijderd. Wanneer de deur zich tijdens deze handelingen mocht sluiten hoeft u hem alleen maar weer met één van de scharnieren te blokkeren, zoals beschreven in paragraaf "14. 2 Demontage van de deur". Nu kunt u de ruiten apart wassen. Gebruik absorberend keukenpapier; bij hardnekkig vuil moet u hem met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FP132X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FP132X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag