Gebruiksaanwijzing SMEG FP131B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FP131B. Wij hopen dat dit SMEG FP131B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FP131B te teleladen.


SMEG FP131B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FP131B (1206 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FP131B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4. KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5. [. . . ] Wanneer u PT1 naar rechts draait, zal u een later tijdstip instellen en zal u het tijdstip kunnen selecteren waarop u de bereiding wil laten starten. Enkele seconden na de selectie van de gewenste duur, stoppen de symbolen en met knipperen en lichten ze vast op, en vanaf dat moment blijft de oven in afwachting van het ingestelde tijdstip van de start. Na de bereiding verschijnt de opschrift STOP op DSP1, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat u kan desactiveren door éénmaal op PT1 te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u nogmaals op PT1 drukken; de oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Het wijzigen van de ingestelde gegevens Eens de automatische bereiding begonnen is, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en vast oplichten en wanneer de oven zich in de fase van de bereiding of stand-by bevindt, in afwachting van het begin van de bereiding, moet u éénmaal op PT1 drukken. Het symbool begint te knipperen, en wanneer u aan PT1 draait is het mogelijk om de ingestelde tijdsduur te wijzigen. Druk nogmaals op PT1, het symbool gaat uit, het symbool begint te knipperen, en op DSP1 wordt het tijdstip van het begin van de bereiding weergegeven. Wanneer u aan PT1 draait kan u het tijdstip voor het begin van de bereiding vroeger of later instellen. Enkele seconden na de laatste wijziging verschijnen de symbolen en die vast oplichten op DSP1, en wordt de automatische bereiding hervat met de nieuwe instellingen. 133 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 6 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een "secundair menu" waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: 1 Het wijzigen van het uur dat weergegeven wordt op het display (DSP1). (P1: OF / ON) de kinderbeveiliging in- of uitschakelen ( ); deze functie zal na 2 minuten van werking zonder interventies van de gebruiker, alle functies en knoppen blokkeren, hetgeen wordt weergegeven door het verschijnen op DSP1 van het symbool ( ). Om de blokkering tijdelijk op te heffen en een kookprogramma te wijzigen of een andere functie te selecteren, moet u PT1 ingedrukt houden tot het symbool ( ) van DSP1 verdwijnt. Nu kunt u de gewenste wijzigingen uitvoeren en 2 minuten na de laatste wijziging zal de blokkering weer geactiveerd worden. Om de blokkering definitief op te heffen, moet u terugkeren naar het secundair menu en ze desactiveren zoals wordt beschreven in deze paragraaf. (P2: OF / ON) Het activeren of desactiveren van de Show Room functie; deze functie desactiveert alle verwarmingselementen en laat enkel het frontbedieningspaneel werken (Voor een normaal gebruik van de oven moet u P2:OFF instellen). 2 3 (P3: OF / ON) Het activeren of desactiveren van de functie waarmee het verbruik wordt beperkt tot maximum 2300 W. Wanneer de kinderbeveiliging geactiveerd wordt (P1:ON), wordt bij het gebruik van een draaiknop voor 2 seconden "bLOC" weergegeven op DSP1. Ook het gebruik van PT2 zal het "BLOC" alarm activeren, tot de oorspronkelijk geselecteerde functie gereset wordt. 4 134 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 6. 1 Het wijzigen van de instelling van het secundair menu Het secundair menu verschijnt bij het eerste gebruik, na een stroomonderbreking of wanneer u PT1 voor 3 seconden lang ingedrukt houdt met de oven in positie OFF (raadpleeg paragraaf "7. 2 Werkcondities"). Het wijzigen van de parameters van het secundair menu is heel eenvoudig. Raadpleeg het volgende schema: PROCEDURE VAN DE WIJZIGING VAN HET MENU SYMBOLEN Draai PT1 naar rechts om de waarde te verhogen (+) of om de staat stellen. ON in te Draai PT1 naar linksom de waarde te verlagen (-) of om de staat Off in te stellen. Druk op PT1 om verder te gaan naar de volgende instelling van het menu. Na de instelling van P3 moet u op PT1 drukken om terug te keren naar de normale werking van de oven. 135 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 7 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het starten van de bereiding of van een reinigingscyclus (Pyrolyse) in werking treedt. [. . . ] · Trek de ruit in uw richting, en volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen. 148 Aanwijzingen voor de gebruiker Reiniging: · Nu is het mogelijk om de buitenruit en de eerder verwijderde ruiten te reinigen; gebruik absorberend keukenpapier, en was in geval van hardnekkig vuil met een vochtig doek en neutraal reinigingsmiddel. Het herplaatsen van de ruiten: · Plaats de ruiten weer door de omgekeerde volgorde van de verwijdering te volgen. De eerste tussenliggende ruit moet eerst op de voorkant geplaatst worden, meer precies op het eerste niveau (figuur A), en daarna op de achterkant op het eerste niveau (figuur B). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FP131B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FP131B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag