Gebruiksaanwijzing SMEG FMI325X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FMI325X. Wij hopen dat dit SMEG FMI325X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FMI325X te teleladen.


SMEG FMI325X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1729 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FMI325X (1490 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FMI325X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 19. 5 kg FMI325X 138 NL Om het risico op brand, elektrische schok, verwonding van personen of blootstelling aan hoge niveaus van microgolfenergie bij het gebruik van uw magnetronoven te verkleinen moeten basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het volgende: 1) Waarschuwing: Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet worden verwarmd in afgesloten verpakkingen, omdat ze kunnen ontploffen. 2) Waarschuwing: Het is voor iedereen, behalve een vakkundig persoon, gevaarlijk om een afdekking, die beschermt tegen microgolfstraling, te verwijderen. 3) Waarschuwing: Laat kinderen nooit de oven zonder toezicht gebruiken. 4) Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor gebruik in magnetronovens. [. . . ] Dit apparaat is uitgevoerd met een netsnoer met aarddraad en een randaardestekker. De stekker moet worden geplaatst in een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. 143 NL Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus als u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt, of als u twijfelt of het apparaat goed is geaard. Als het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan uitsluitend 3-aderig snoer met randaardestekker en contrastekker. De apparaatstekker wordt dan geplaatst in de contrastekker van het verlengsnoer. Er wordt een kort netsnoer geleverd om het risico te vermijden dat u in een langer snoer verstrikt raakt of erover struikelt. Als een lang netsnoer of een verlengsnoer wordt gebruikt: 1) De aangegeven stroomsterkte van het snoer of het verlengsnoer moet minimaal gelijk zijn aan die van het apparaat. 3) Het langere snoer moet zodanig worden geleid dat het niet over de rand van werkblad of plank hangt waardoor er door kinderen aan kan worden getrokken of er over kan worden gestruikeld. GEBRUIKSVOORWERPEN LET OP Gevaar voor persoonlijk letsel Het is voor iedereen, behalve voor ter zake kundige personen, gevaarlijk om serviceof reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking wordt verwijderd die beschermt tegen microgolfstraling. Raadpleeg de instructies onder "Materialen die u kunt gebruiken in de magnetron-oven” of “Materialen die moeten worden vermeden in de magnetron-oven". Er zijn bepaalde niet-metalen keukengereedschappen die niet veilig zijn bij gebruik van de magnetron. Wanneer het gereedschap warm aanvoelt, is het niet geschikt voor gebruik in de magnetron. Overschrijd de bereidingstijd van 1 minuut niet. 144 NL Materialen die u kunt gebruiken in de magnetron-oven Keukengereedschap Aluminiumfolie Opmerkingen Alleen voor afdekking. Ter voorkoming van overgaring kunnen kleine, gladde stukken worden gebruikt om dunne stukken vlees of gevogelte mee te bedekken. "P100" verschijnt. P " of druk op " "" " om het magnetronvermogen van 80% te selecteren. " om uw keuze te bevestigen. "P80" verschijnt. " of druk op " " om de bereidingstijd van "20:00" in te stellen. 5) Druk op " " om te beginnen met de bereiding. Opmerking: de draaiknop kent de volgende invoereenheden: 0---1 min : 5 seconden 1---5 min : 10 seconden 5---10 min : 30 seconden 10---30 min : 1 minuut 30---95 min : 5 minuten 148 NL " Volgorde 1 2 3 4 5 6 7 8 P " Weergave Display P100 P80 P50 P30 P10 G C-1 C-2 Magnetron Vermogen 100% 80% 50% 30% 10% 0% 55% 36% Grill Vermogen 100% 45% 64% 3. Grill of combinatiebereiding Bereiding Druk één maal op " of druk op P ". Druk vervolgens een paar keer op " P" " " of druk op " " om het gewenste vermogen te kiezen. Wanneer u op de knop drukt verschijnen " om uw keuze te bevestigen, en druk op " om te beginnen achtereenvolgens and "G", "C-1" of "C-2" Druk vervolgens op " " " of druk op" " om de bereidingstijd in te stellen van 0:05 tot 95:00. Voorbeeld: Wanneer u gedurende 10 minuten 55% magnetronvermogen en 45% grillvermogen (C-1) wilt gebruiken, bedient u de oven als volgt. 1) Druk één maal op de " P " toets. P " of druk op " " "" " om combinatiebereiding modus 1 te selecteren. 2) Druk meerdere keren op " 3) Druk op " 4) Druk op " " om uw keuze te bevestigen. "C-1" verschijnt. "of druk op " om de bereidingstijd van "10:00" in te stellen. 5) Druk op " " om te beginnen met de bereiding. Opmerking: Wanneer de helft van de ingestelde grilltijd verstreken is, hoort u de zoemer twee maal. Echter, voor een optimaal grilleffect kunt u het gerecht het beste omdraaien. Snelstartfunctie 1) Druk, in de wachtstand, op " " om te koken met een vermogen van 100%. 2) Telkens wanneer u bij de magnetron, de grill, combinatiebereidingen of bij ontdooien op basis van tijd op de toets " " drukt, komen er 30 seconden bij. 3) In de wachtstand, druk op " " " naar links om direct de bereidingstijd te selecteren. [. . . ] "dEF2" verschijnt. " of " druk op " tot de gewenste ontdooitijd ("5:00") verschijnt. 3) Druk één maal op de " 4) Druk nogmaals op " P " toets. P " of druk op " " of druk op " " om 80% magnetronvermogen te selecteren. "P80" verschijnt. " of druk op " " om de bereidingstijd van "7:00" in te stellen. 7) Druk op " " om te beginnen. U hoort de zoemer één maal bij aanvang van de eerste fase. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FMI325X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FMI325X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag