Gebruiksaanwijzing SMEG FC34SPNF1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FC34SPNF1. Wij hopen dat dit SMEG FC34SPNF1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FC34SPNF1 te teleladen.


SMEG FC34SPNF1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FC34SPNF1 (2185 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FC34SPNF1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 113 Algemene waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Oude en defecte koelkasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Veiligheidswaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Installatie en bediening van uw diepvriezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Naarmate u de thermostaatknop van 1 naar 6 draait, daalt de temperatuur in het apparaat. Om in de wintermaanden energie te besparen, kunt u de koelkasttemperatuur in een lagere positie zetten. Thermostaatknop Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen • De thermostaatinstelling dient met inachtneming van hoe vaak de deur van de koelkast en vriezer wordt geopend worden uitgevoerd, als ook de hoeveelheid levensmiddelen die worden opgeslagen en de omgeving waarin de koelkast zich bevindt. Vlees dat niet werd bereid na ontdooien niet weer invriezen. Het diepvriesgedeelte • Gebruik het diepvriesgedeelte van uw koelkast voor het langdurig bewaren van ingevroren levensmiddelen en het maken van ijs. • Om de maximum capaciteit van het vriesvak te benutten, gelieve enkel glasplaten te gebruiken in het bovenste en middelste gedeelte. • Plaats de levensmiddelen die u wilt invriezen eerst in de bovenste lade van de diepvriezer zodat de vriescapaciteit van uw koelkast niet wordt overschreden. U kunt uw levensmiddelen naast reeds ingevroren levensmiddelen plaatsen wanneer deze etenswaren (minimaal 24 uur) zijn ingevroren. • Het verdient aanbeveling om de thermostaat op niveau 5 te houden. • Zorg ervoor dat in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen aan komen te liggen. NL - 119 - • U dient de levensmiddelen die u wilt invriezen (vlees, stukjes vlees, vis enz. ) te verdelen in porties die u per keer kunt consumeren. Dit kan uw gezondheid in gevaar brengen omdat het problemen als voedselvergiftiging kan veroorzaken. • Plaats geen warme maaltijden in uw diepvriezer voordat deze zijn afgekoeld. Hierdoor kunnen reeds ingevroren levensmiddelen in de diepvriezer gaan ontdooien en rotten. • Indien u reeds ingevroren levensmiddelen koopt, controleer of deze onder de juiste omstandigheden werden ingevroren en of de verpakking niet is beschadigd. • Bij het bewaren van ingevroren levensmiddelen, dient u de bewaaromstandigheden zoals vermeld op de verpakking in acht te nemen. Mochten er geen instructies vermeld staan, dan dienen de levensmiddelen binnen de korst mogelijke tijdsperiode geconsumeerd te worden. • Bevroren levensmiddelen dienen te worden verplaatst voordat ze ontdooien en dienen zo snel mogelijk in de snelvrieslade te worden geplaatst. • Als de verpakking van ingevroren levensmiddelen vochtig is geworden of een geur afgeeft, kan het zijn dat deze producten onder ongunstige omstandigheden werden opgeslagen en zijn gaan rotten. • De bewaartermij n van ingevroren levensmiddelen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, het frequent openen en sluiten van de deuren, thermostaatinstellingen, soort levensmiddel en de tijdsduur die is verstreken sinds de levensmiddelen werden gekocht tot het moment waar op ze in de vriezer werden geplaatst. Neem altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht en overschrijd nooit de bewaartermijn. • Tijdens langere perioden van stroomstoring, de deur of het diepvriesgedeelte niet openen. In een omgevingstemperatuur van 25°C handhaaft uw koelkast uw ingevroren levensmiddelen gedurende 13 uur. [. . . ] Als de deur geopend wordt, kan vochtigheid in de kamerlucht in de koelkast terechtkomen. W anneer de luchtvochtigheid hoog is, kan het regelmatig openen van de koelkastdeur condensvorming veroorzaken. • Het is normaal om waterdruppels aan de achterzijde aan te treffen. Dit is gevolg van het automatische ontdooiproces (in statische modellen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FC34SPNF1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FC34SPNF1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag