Gebruiksaanwijzing SMEG FAB28RDE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FAB28RDE1. Wij hopen dat dit SMEG FAB28RDE1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FAB28RDE1 te teleladen.


SMEG FAB28RDE1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (405 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FAB28RDE1 (392 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FAB28RDE1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Verwerking Typeplaatje Deze gebruiksaanwijzing Wegwijs in de gebruiksaanwijzing Algemene beschrijving Definitie van de delen Bedieningspaneel Beschikbare accessoires 91 91 93 93 94 94 94 95 2 Beschrijving 96 96 96 97 97 3 Gebruik 3. 1 Waarschuwingen 3. 2 Voorbereiding 3. 3 Eerste gebruik 3. 4 Gebruik van de accessoires 3. 5 Het gebruik van de koelcel 3. 6 Het gebruik van de vriescel 3. 7 Lawaai tijdens de werking 3. 8 Warm oppervlak vooraan 3. 9 Uitschakelen 3. 10 Advies voor de bewaring 99 99 99 99 100 101 102 103 103 103 104 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 Waarschuwingen Reiniging van het apparaat Ontdooiing Vervanging van de lamp Oplossingen voor problemen… 105 105 105 106 106 107 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting 5. 2 Plaatsing 109 109 109 We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 90 Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Raak geen verwarmingselementen aan tijdens gebruik van het apparaat. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat als zij niet voortdurend onder toezicht staan en zorg dat zij niet met het apparaat spelen. • Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een brandwerende deken. [. . . ] Verwijder eventuele etiketten (behalve de plaat met technische gegevens) van de accessoires en de leggers. 99 NL Gebruik 3. 4 Gebruik van de accessoires Leggers Deze kunnen naar wens, en op verschillende hoogtes, in de daarvoor bestemde geleiders geplaatst worden. 1 dag Wanneer groenten met een hoog vochtgehalte worden bewaard, kan zich condens op de glazen plaat vormen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de goede werking van het apparaat. IJsblokjeshouder Vul deze houder met koud water of water van omgevingstemperatuur. Wanneer het ijs is gevormd, kan de houder uit de vriescel gehaald worden en kunnen de ijsblokjes verwijderd en gebruikt worden. 101 NL Gebruik 3. 6 Het gebruik van de vriescel Voor een correcte bewaring en invriezing van het voedsel: • Fruit en groenten in porties van maximaal 1 kg verpakken; vlees en vis in porties van maximaal 2 kg verpakken. • Kleine verpakkingen bevriezen sneller zodat een betere bewaring van de nutritieve kenmerken wordt verkregen, ook na het ontdooien/de bereiding. • Verpak de voedingsmiddelen in hermetische verpakkingen en verwijder er zoveel mogelijk lucht uit. • Gebruik geen papieren zakjes of boodschappentassen, maar gebruik enkel daarvoor bestemde diepvrieszakjes. Laat warm voedsel en warme dranken steeds afkoelen vooraleer ze in het apparaat worden geplaatst. Tabel bewaringstijden diepgevroren voedsel Voedsel Fruit, rundvlees Tijd max. 8-10 maanden Wild Varkensvlees Gehakt Brood, gebak, gekookt voedsel, vette vis Ingewanden Worst, magere vis max. 1 maand Ontdooid voedsel Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk geconsumeerd worden. De koude zorgt voor de bewaring, maar vernietigt de micro-organismen niet die worden geactiveerd na de ontdooiing, en die dus het voedsel ‘beschadigen’. Een gedeeltelijke ontdooiing vermindert de voedingswaarde van het voedsel, en vooral van fruit en groenten en van kant-enklaar voedsel. 102 Gebruik 3. 7 Lawaai tijdens de werking De koeling van de koelcel en van de vriescel gebeurt door middel van een compressiesysteem. Om de geselecteerde temperatuur in de cellen te behouden, wordt de compressor in werking gesteld die, indien noodzakelijk, continu in werking kan blijven afhankelijk van de ingestelde temperatuur. Wanneer de compressor in werking wordt gesteld, wordt een gezoem geproduceerd dat na enkele minuten langzaam aan afneemt. Een ander lawaai dat normaal is tijdens de werking van het apparaat is het geklater van koelmiddel dat in de leidingen van het circuit stroomt. Dit lawaai is normaal, en duidt niet op een slechte werking van de machine. Als het lawaai te erg zou zijn, kan dit te wijten zijn aan andere oorzaken. Controleer dus het volgende: • of de koelkast correct genivelleerd is op de vloer, en niet trilt tijdens de werking van de compressor: voer een correcte regeling van de voorziene voetjes uit; • of de laden, de leggers en de bakjes in de deur correct in de daarvoor bestemde zittingen geplaatst zijn: zorg er voor dat deze correct zijn gepositioneerd; • of de flessen en de bakjes stabiel op de leggers geplaatst zijn, en niet tegen elkaar komen: trillingen als gevolg van de werking van de compressor zouden lawaaierigheid kunnen veroorzaken; • Plaats de koelkast niet tegen meubels of andere huishoudapparaten. 3. 8 Warm oppervlak vooraan In het cabinet is een verwarmingssysteem van het oppervlak vooraan voorzien waardoor de vorming van condens in de zone van de sluiting van de deurpakkingen beperkt wordt 3. 9 Uitschakelen Indien het apparaat lang niet zal gebruikt worden, wordt aanbevolen om het uit te schakelen. Droog na het ontdooien de eventuele resterende vochtigheid op met behulp van een zachte doek. Laat de deuren op een kier staan om te vermijden dat de vochtigheid en de stilstaande lucht slechte geurtjes kunnen ontwikkelen. 103 NL Gebruik 3. 10 Advies voor de bewaring Advies om energie te besparen • Een gepast gebruik van het apparaat, de correcte verpakking van het voedsel, de constante temperatuur en de hygiëne van het voedsel is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van bewaring. [. . . ] • Handel op de voetjes tot een perfecte uitlijning wordt verkregen. 108 Installatie 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok • De aarding moet verplicht aangebracht worden volgens de voorziene veiligheidsnormen van de elektrische installatie. • Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Algemene informatie • Controleer of de kenmerken van het stroomnet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje. Het typeplaatje met de technische gegevens, het serienummer en de markering is zichtbaar op het apparaat aangebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FAB28RDE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FAB28RDE1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag