Gebruiksaanwijzing SMEG FAB28R-DG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FAB28R-DG. Wij hopen dat dit SMEG FAB28R-DG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FAB28R-DG te teleladen.


SMEG FAB28R-DG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (477 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FAB28R-DG (471 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FAB28R-DG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beste klant, Hartelijk dank voor uw aankoop van deze speciale Smeg-Dolce&Gabbana-editie van onze koelkast Met deze koelkast hebt u gekozen voor een meesterwerk waarin de kwaliteit en de technologische kennis van Smeg samenkomen met de creativiteit en het ambachtelijke meesterschap van Dolce&Gabbana. De bijzondere, niet perfect gelijkmatige en gladde afwerking is kenmerkend voor het ambachtelijke handwerk waaraan de uitvoerende hand van de meester is te herkennen, waardoor uw koelkast een unieke en exclusieve uitstraling heeft. Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5. 1 5. 2 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Verwerking Typeplaatje Deze gebruiksaanwijzing Wegwijs in de gebruiksaanwijzing Algemene beschrijving Definitie van de delen Bedieningspaneel Beschikbare accessoires Waarschuwingen Voorbereiding Eerste gebruik Gebruik van de accessoires Het gebruik van de koelcel Het gebruik van de vriescel Lawaai tijdens de werking Warm oppervlak vooraan Uitschakelen Advies voor de bewaring Waarschuwingen Reiniging van het apparaat Ontdooiing Vervanging van de lamp Oplossingen voor problemen… Elektrische aansluiting Plaatsing 98 98 99 99 99 100 100 100 2 Beschrijving 101 101 101 102 102 3 Gebruik 104 104 104 104 104 106 107 108 108 108 109 4 Reiniging en onderhoud 110 110 110 111 112 112 5 Installatie 114 114 114 We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 97 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Raak geen verwarmingselementen aan tijdens gebruik van het apparaat. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat. [. . . ] 8-10 maanden Wild Varkensvlees Gehakt Brood, gebak, gekookt voedsel, vette vis Ingewanden Worst, magere vis max. 1 maand Ontdooid voedsel Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk geconsumeerd worden. De koude zorgt voor de bewaring, maar vernietigt de micro-organismen niet die worden geactiveerd na de ontdooiing, en die dus het voedsel ‘beschadigen’. Een gedeeltelijke ontdooiing vermindert de voedingswaarde van het voedsel, en vooral van fruit en groenten en van kant-enklaar voedsel. 107 NL max. 4 maanden Gebruik 3. 7 Lawaai tijdens de werking De koeling van de koelcel en van de vriescel gebeurt door middel van een compressiesysteem. Om de geselecteerde temperatuur in de cellen te behouden, wordt de compressor in werking gesteld die, indien noodzakelijk, continu in werking kan blijven afhankelijk van de ingestelde temperatuur. Wanneer de compressor in werking wordt gesteld, wordt een gezoem geproduceerd dat na enkele minuten langzaam aan afneemt. Een ander lawaai dat normaal is tijdens de werking van het apparaat is het geklater van koelmiddel dat in de leidingen van het circuit stroomt. Dit lawaai is normaal, en duidt niet op een slechte werking van de machine. Als het lawaai te erg zou zijn, kan dit te wijten zijn aan andere oorzaken. Controleer dus het volgende: • of de koelkast correct genivelleerd is op de vloer, en niet trilt tijdens de werking van de compressor: voer een correcte regeling van de voorziene voetjes uit; • of de laden, de leggers en de bakjes in de deur correct in de daarvoor bestemde zittingen geplaatst zijn: zorg er voor dat deze correct zijn gepositioneerd; • of de flessen en de bakjes stabiel op de leggers geplaatst zijn, en niet tegen elkaar komen: trillingen als gevolg van de werking van de compressor zouden lawaaierigheid kunnen veroorzaken; • Plaats de koelkast niet tegen meubels of andere huishoudapparaten. 3. 8 Warm oppervlak vooraan In het cabinet is een verwarmingssysteem van het oppervlak vooraan voorzien waardoor de vorming van condens in de zone van de sluiting van de deurpakkingen beperkt wordt 3. 9 Uitschakelen Indien het apparaat lang niet zal gebruikt worden, wordt aanbevolen om het uit te schakelen. Droog na het ontdooien de eventuele resterende vochtigheid op met behulp van een zachte doek. Laat de deuren op een kier staan om te vermijden dat de vochtigheid en de stilstaande lucht slechte geurtjes kunnen ontwikkelen. 108 Gebruik 3. 10 Advies voor de bewaring Advies om energie te besparen • Een gepast gebruik van het apparaat, de correcte verpakking van het voedsel, de constante temperatuur en de hygiëne van het voedsel is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van bewaring. • Beperk de tijd en het aantal keren dat de deur geopend wordt, zodat een excessieve verwarming in de cellen wordt vermeden. • Reinig de condensator (achteraan het apparaat) regelmatig om te vermijden dat de doeltreffendheid van de machine afneemt. • Ontdooi het diepgevroren voedsel in de koelcel zodat de koude, die zich ophoopte in het voedsel, wordt gerecupereerd in de koelcel zelf. Algemeen advies • Controleer altijd de vervaldatum op de verpakking van het voedsel. • Het voedsel moet in gepast gesloten bakjes of verpakkingen bewaard worden, die geen geurtjes of vochtigheid kunnen verspreiden of absorberen. • Indien u langdurig afwezig zult zijn, moet u gemakkelijk bederfelijk voedsel uit het apparaat halen. • Bewaar zuivelproducten, kant-en-klaar voedsel, patisserie, fruitsapjes, bier, enz. • Bewaar vers fruit, tropisch fruit, groenten, wortelen, aardappelen, uien, enz. Vriescel • Op de verpakking moeten het type van voedsel, de hoeveelheid voedsel en de datum van invriezing aangeduid worden. [. . . ] • Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Algemene informatie • Controleer of de kenmerken van het stroomnet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje. Het typeplaatje met de technische gegevens, het serienummer en de markering is zichtbaar op het apparaat aangebracht. • Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FAB28R-DG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FAB28R-DG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag