Gebruiksaanwijzing SMEG FAB10BRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FAB10BRO. Wij hopen dat dit SMEG FAB10BRO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FAB10BRO te teleladen.


SMEG FAB10BRO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (452 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FAB10BRO (443 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FAB10BRO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 45 6. 5 Werkingsgeluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6. 6 Opsporen en verhelpen van mogelijke defecten tijdens het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6. 7 Vervanging van het lampje in de koelkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4. 4 Balkonvakjes en bakjes in de deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tijdens het transport, de installatie, het reinigen en de reparaties moet u ervoor zorgen dat er geen delen van het koelcircuit worden beschadigd om het lekken van gas te voorkomen. In geval van beschadiging moet het gebruik van open vuur vermijden en moet u de ruimte waarin het apparaat zich bevindt goed luchten. 2. GEBRUIK WAARVOOR DE KOELKAST IS BESTEMD Het toestel werd specifiek gerealiseerd voor huishoudelijk gebruik, en is dus geschikt voor de koeling en de bewaring van vers voedsel. Het apparaat is niet ontworpen en gefabriceerd voor een professioneel gebruik. Smeg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een niet correct gebruik van het apparaat. De koelkast is onderworpen aan de noodzakelijke dichtingstests van het koelcircuit en is conform de veiligheidsnormen voor elektrische apparaten. Let op: de fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat en van het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 41 Instructies voor de installateur 3. INSTALLATIE EN AANSLUITING 3. 1 De keuze van de juiste plaats Plaats de koelkast altijd in een droge omgeving en met voldoende luchtverversing. Afhankelijk van de klimaatklasse waartoe hij behoort (aangeduid op het kenmerkende plaatje dat zich in de ruimte bevindt) kan het apparaat onder verschillende temperatuursomstandigheden worden gebruikt: Klasse SN (Sub-normaal) N (Normaal) ST (Subtropisch) T (Tropisch) Kamertemperatuur van + 10° C t/m + 32° C van + 16° C t/m + 32° C van + 18° C t/m + 38° C van + 18° C t/m + 43° C Plaats de koelkast niet in de buurt van warmtebronnen. Wanneer dit onvermijdelijk mocht blijken moet u een geschikt isolatiepaneel gebruiken om de correcte werking van het product niet in gevaar te brengen. Anders moet u het apparaat op tenminste 3 cm van elektrische of gasfornuizen en op tenminste 30 cm van op verbranding gebaseerde verwarmingssystemen of radiatoren plaatsen. Om verzekerd te zijn van een correcte afkoeling van de condensator mag u de koelkast niet al te dicht op de muur plaatsen. Om dit te voorkomen is het product uitgerust met twee plastic afstandsstukken die op het bovenste deel van de condensator moeten worden geplaatst. Bij plaatsing van de koelkast onder een schap, moet de vrije ruimte tenminste 5 cm bedragen. Let goed op bij installatie van het apparaat op parket- of linoleumvloeren, om te voorkomen dat de vloer bekrast of beschadigd raakt. Indien noodzakelijk kunt u tijdens het plaatsen de koelkast op stukjes hout of vloerbedekking laten glijden tot de plek is bereikt waarop hij op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. 3. 2 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat Zet de koelkast op een stabiele en vlakke ondergrond. Om de oneffenheden van de vloer te compenseren is het apparaat uitgerust met vier regelbare pootjes. Dit voor een betere stabiliteit van het product, een gemakkelijkere verplaatsing en dus een correcte plaatsing ervan. Let bij het verplaatsen ervan echter goed op om tijdens het verschuiven de vloer niet te beschadigen (bijvoorbeeld wanneer de koelkast op een parketvloer staat). 3. 3 Elektrische aansluiting Voordat u de koelkast voor het eerst inschakelt moet u hem tenminste twee uur lang rechtop laten staan. Verbind vervolgens de voedingskabel van het apparaat met een geaard stopcontact dat moet zijn geïnstalleerd volgens de veiligheidsnormen. De nominale spanning en de frequentie staan vermeld op het etiket met de technische specificaties in de koelruimte. Bij de aansluiting op het elektriciteitsnet en op de aarding moet u de van toepassing zijnde normen en voorschriften in acht nemen. [. . . ] wanneer u probeert om een deur onmiddellijk na sluiting ervan weer te openen moet u, veel kracht gebruiken. Dit is het gevolg van de decompressie als gevolg van de afkoeling van de warme lucht die in het compartiment is binnengedrongen. Wanneer er spleten zichtbaar zijn moet u proberen om de pakking te verzachten door er met de hand aan te trekken en de gesloten vingers over het binnengedeelte te laten lopen; open de deur minder vaak en zo kort mogelijk, vooral bij gebruik in een warm en vochtig klimaat; stop minder voedsel in de koelruimte; Bedek de recipiënten en sluit het voedsel hermetisch af. Aanwezigheid van water onderin de koelruimte: Deur gaat onmiddellijk na het sluiten moeilijk open: De "condensafvoersleuf" is verstopt of dichtgevroren. - Een excessieve condensvorming in de koelruimte: controleer of de deurpakkingen hermetisch aansluiten op de koelkast; - frequente of langdurige opening van de deur; er is een excessieve hoeveelheid vers voedsel (fruit en groenten) op de rekken gelegd; Het voedsel is niet correct afgedekt of hermetisch bewaard. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FAB10BRO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FAB10BRO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag