Gebruiksaanwijzing SMEG FA720X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FA720X2. Wij hopen dat dit SMEG FA720X2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FA720X2 te teleladen.


SMEG FA720X2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1415 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FA720X2 (1793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FA720X2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT ONDERHOUD EN REINIGING HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN ONTDOOIEN PRODUCTBESCHRIJVING LUCHTVERSPREIDINGSSYSTEEM "MULTIFLOW" GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERDISPENSER GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE IJSMAKER VERVANGEN VAN DE WATERFILTERPATROON OPSPOREN VAN STORINGEN 56 ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. [. . . ] Als de deuren langer dan 2 minuten open blijven staan, knipperen zowel het symbool als de icoon en wordt het geluidssignaal geactiveerd. Alarm werking Dit symbool, vergezeld van het inschakelen van het geluidssignaal en de weergave van letters op het display, duidt op een probleem aan het apparaat. Bel de klantenservice en geef de code die in plaats van de temperatuur op het display weergegeven wordt door. 65 HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN OPTIONELE FUNCTIES Party mode De functie wordt ingeschakeld door op de knop Menu te drukken totdat het symbool party mode verschijnt. 30 minuten nadat de functie ingeschakeld is (benodigde tijd om een fles van 0, 75 liter te koelen zonder dat het glas breekt) knippert het symbool en wordt het geluidssignaal ingeschakeld. Nu moet de fles verwijderd worden en moet de functie uitgeschakeld worden door op de knop OK te drukken. Toetsenblokkering Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van het apparaat worden voorkomen. Deze functie wordt ingesteld door de knoppen freezer °C en refrigerator °C 3 seconden lang gelijktijdig ingedrukt te houden totdat het symbool aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt. Om de functie uit te schakelen herhaalt u dezelfde procedure totdat het symbool uitgaat. Toetsenblokkering ijsmaker Met deze functie kan de afgifte van ijs en water uitgeschakeld worden om de ijsmaker en waterdispenser makkelijker schoon te kunnen maken of om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Deze functie wordt ingesteld door de knop Ice maker en light 3 seconden lang ingedrukt te houden totdat het symbool angaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt. Om de functie uit te schakelen herhaalt u dezelfde procedure totdat het symbool uitgaat. Opmerking: De toetsenblokkeerfunctie schakelt niet de elektrische voeding van het apparaat, de ijsmaker of het lampje uit maar maakt eenvoudigweg de hendels van de automaat onwerkzaam. Snelvriezen (vriezer) Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie wordt ingeschakeld door de knop menu ingedrukt te houden totdat het symbool snelvriezen aan de linkerkant van het display verschijnt. Het symbool knippert en op het display gaat het symbool van de deur van de vriezer aan, druk op OK om te bevestigen. De functie schakelt na 24 uur automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door de handeling te herhalen. Snelkoelen (koelkast) Deze functie moet ingeschakeld worden om het koelen van verse levensmiddelen te versnellen. De functie wordt ingeschakeld door de knop menu ingedrukt te houden totdat het symbool snelkoelen aan de rechterkant van het display verschijnt. Het symbool knippert en op het display gaat het symbool van de deur van de koelkast aan, druk op OK om te bevestigen. De functie schakelt na 6 uur automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door de handeling te herhalen. Vacation Deze functie deactiveert de koeling in het koelgedeelte in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De functie wordt ingeschakeld door op de knop menu te drukken totdat het symbool vacation verschijnt. Het symbool knippert en de temperatuur van het koelgedeelte verdwijnt van het display, druk op OK om te bevestigen. [. . . ] · De koelkast hoeft niet te worden ingesteld en heeft geen waterafvoer nodig. ELEKTRISCHE AANSLUITING De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Als het door u aangeschafte product een stekker zonder aarding heeft, dient u uw geel-groene aarding (A) op de aardschroef op het apparaat (B) aan te sluiten, zie afbeelding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FA720X2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FA720X2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag