Gebruiksaanwijzing SMEG FA720X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FA720X. Wij hopen dat dit SMEG FA720X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FA720X te teleladen.


SMEG FA720X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6263 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FA720X (6260 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FA720X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE GEBRUIK VAN HET KOELVAK/VRIESVAK VRIEZEN GEBRUIK VAN DE IJS- EN WATERDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN) GEBRUIK VAN HET LICHT EN HET UITSCHAKELMECHANISME VAN DE IJS- EN WATERDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN) AUTOMATISCHE IJSMAKER MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID GEBRUIK VAN HET KOELVAK/VRIESVAK FILTER- EN BEWAKINGSSYSTEEM VAN HET WATER (NIET OP ALLE MODELLEN) SLOOP VAN DE KOELKAST BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Vriesvak S. Binnenverlichting boven (en onder, niet op alle modellen) Koelvak A. Waterfilter (niet op alle modellen) 78 ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN · Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. [. . . ] Het wordt geadviseerd het glas langzaam weg te halen, om het morsen van water te vermijden. Een krachtige handeling leidt er niet toe dat u sneller of meer water krijgt. GEBRUIK VAN HET LICHT EN HET UITSCHAKELMECHANISME VAN DE IJS- EN WATERDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN) De ijs- en waterdispenser is verlicht, zodat hij ook in het donker gebruikt kan worden. De verlichting kan aan- en uitgedaan worden door achtereenvolgens op de knop in het midden op het paneel te drukken. De ijsautomaat kan worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te kunnen reinigen of om te voorkomen dat kleine kinderen of huisdieren hem per ongeluk laten werken. Om hem uit te schakelen moet op de knop worden gedrukt totdat de symbolen uitgaan. Het is belangrijk dat u weet dat de ijsmaker automatisch uitgeschakeld wordt wanneer de productie van ijs voltooid is. Om zowel de water- als de ijsdispenser uit te schakelen, moeten tegelijkertijd de drukknop van de verlichting en de selectieknop van het ijs worden ingedrukt. Het licht gaat automatisch uit wanneer de functie Toetsenblokkering geactiveerd wordt. OPMERKING: De uitschakelfunctie van de ijs- en waterdispenser koppelt niet de elektrische voeding van het apparaat, van de ijsmaker of van de verlichting van de dispenser af, maar schakelt eenvoudig de hendels van de dispenser uit. 92 AUTOMATISCHE IJSMAKER Nuttige wenken voor het gebruik van de automatische ijsmaker Om de ijsmaker in te schakelen/uit te schakelen moet op de On/Off knop worden gedrukt . Wanneer de deur van het vriesvak open is, wordt geadviseerd het deurtje vrij te houden dat dient als sensor om de overgang van ijs van de automatische ijsmaker naar de bak aan de binnenkant van de deur te blokkeren. Steek vier vingers in de opening op de onderkant van de bak en plaats uw duim op de ontgrendelingsknop. Druk, terwijl u de onderkant van de bak met beide handen vasthoudt, op de ontgrendelingsknop en til de bak naar boven op om hem weg te halen. · De normale ijsproductie bestaat uit ongeveer 7-9 series ijsblokjes in 24 uur. On/Off Voor het onderhoud van de ijsbak: 1. Hierdoor zouden de bak en het dispensermechanisme beschadigd kunnen raken. Was de ijsbak af met een mild reinigingsmiddel, spoel hem goed af en laat hem goed drogen. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende of agressieve oplosmiddelen. OPMERKING: Gebruik de ijsmaker niet voordat deze op de watertoevoer is aangesloten. · Het is normaal dat de ijsblokjes aan elkaar vastzitten op de hoeken. · De ijsmaker functioneert niet zolang het vriesvak niet voldoende koud is om ijs te maken. · Een goede waterkwaliteit is van belang voor een goede kwaliteit van het ijs. Chemische stoffen die worden gebruikt om het water te ontharden, zoals zout, kunnen de ijsmaker beschadigen en tot gevolg hebben dat het geproduceerde ijs slecht van kwaliteit is. [. . . ] · Wij adviseren u om altijd de plaatselijk geldende voorschriften voor wateraansluitingen in acht te nemen. · Het apparaat is voorzien van een 2, 330 m lange waterslang, die al aan de achterzijde van het apparaat is bevestigd en voorzien is van een slangkoppelstuk om de ijsmaker op de waterleiding aan te sluiten (interne zak). · Verwijder de verpakkingstape van de grijze, opgerolde waterslang aan de achterzijde van de koelkast. · Verwijder de beschermdop op het uiteinde van de grijze waterslang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FA720X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FA720X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag