Gebruiksaanwijzing SMEG FA395X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FA395X. Wij hopen dat dit SMEG FA395X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FA395X te teleladen.


SMEG FA395X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1431 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FA395X (1396 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FA395X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De aansluiting op het elektriciteitsnet en de aarding van het apparaat moeten worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften. Het apparaat mag niet buiten in de open lucht worden gebruikt en mag niet aan regen worden blootgesteld. Verbreek altijd de stroomverbinding (trek de aansluitkabel uit het stopcontact) voordat u het apparaat schoonmaakt en het lampje vervangt. Als de aansluitkabel beschadigd is, moet hij door een onderhoudsmonteur of een vakman worden vervangen. [. . . ] Draai de schroef van het bovenste scharnier los, til de deur uit het onderste scharnier. Draai aan de onderkant de schroef los waarmee de stopper die het openen van de deur beperkt aan de lager A is bevestigd en verwijder hem. Bewaar de stopper en de lager voor als u de draairichting van de deur eventueel opnieuw verandert an bevestig aan de andere kant van de deur de bijgeleverde stopper van de deur aan de lager. Draai het systeem dat de deur vanzelf doet sluiten (B) los en schroef het vast aan de andere kant van de deur. Verwijder het dopje op de schroeven van de handgreep, draai de schroeven van de handgreep los, verwijder de plastic dopjes aan de andere kant. Draai de schroeven van de houders van de voetjes los (C) ­ de linker en de rechter, verwijder het dopje (D) van de houder van het voetje en plaats het aan de overkant. De vergrendeling (E) en het afdekplaatje (F) losdraaien, er af nemen en onderling verwisselen. Draai de drie schroeven 8 142389 los waarmee het onderste scharnier is bevestigd (bewaar het scharnier voor als u de draairichting van de deur eventueel nogmaals wilt veranderen) en bevestig het bijgeleverde onderste scharnier aan de andere kant. Zet de montageprocedure voort in tegenovergestelde volgorde. 9 142389 Bediening van het apparaat Hieronder is een apparaat beschreven met de optimale uitrusting, daarom kunnen ook functies beschreven zijn, die het model van uw apparaat niet heeft. Bedieningspaneel A Knop Temperatuurinstelling en in-/uitschakelen van het apparaat. C De digitale temperatuuraanduiding in de koelkast laat de actuele temperatuur van +1°C tot +9°C zien (hebben slechts enkele modellen). 142389 10 In-/uitschakelen van het raat U schakelt het apparaat in door de knop (A) in de richting van Max te draaien. U schakelt het apparaat uit als de stand van de driehoek op de knop bij het teken staat (het apparaat staat nogsteeds onder stroom). Keuze van de temperatuur in het apparaat · U stelt de gewenste temperatuur in de koelkast in met knop (A). · De aanbevolen instelling van de thermostaatknop is op de ECO stand. · Als de temperatuur van de omgeving van het apparaat lager is dan 16°C, wordt de instelling van de thermostaatknop op Max. · Bij apparaten met een digitaal display knippert dit tijdens het instellen van de temperatuur en laat de ingestelde temperatuur zien. Als het knipperen ophoudt is de instelling beëindigd en wordt hij automatisch in het geheugen opgeslagen. · Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, verschijnt op het digitale display (C) de temperatuur +9°C en knippert deze. Deze waarde blijft zichtbaar zolang de temperatuur in de ruimte niet beneden deze waarde komt. Dan houdt het knipperen op en wordt de actuele temperatuur in de koelkast zichtbaar op het digitale display. 11 142389 Het bewaren van levensmiddelen in de koelkast Belangrijke raadgevingen voor het bewaren van levensmiddelen Een juist gebruik van het apparaat, de juiste verpakking van levensmiddelen, het onderhouden van de juiste temperatuur en het letten op de hygiëne van de levensmiddelen is van beslissende invloed op de kwaliteit van de bewaarde levensmiddelen. Let op de houdbaarheidsdatum van de levensmiddelen, die op de verpakking van het product is vermeld. Levensmiddelen die u in de koelkast bewaart moeten in gesloten dozen zitten of goed zijn verpakt, zodat ze geen luchtjes afgeven of opnemen. Bewaar geen ontvlambare, vervliegbare en explosieve substanties in de koelkast. Flessen met een hoog alcoholgehalte moeten goed gesloten zijn en recht op staan. [. . . ] · Bel de servicedienst als de code E1 op het display verschijnt. · Als geen van de bovengenoemde tips in aanmerking komt, draai dan de thermostaatknop op de stand, trek de aansluitkabel uit het stopcontact, wacht 10 minuten en schakel het apparaat weer aan. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde reparatiedienst en vermeldt het type, model en serienummer die op de sticker in het apparaat met de basisgegevens van het apparaat staan. Storingscode op het display: Nuttige wenken bij het verhelpen van storingen: 19 142389 Informatie over het geluid van het apparaat Voor het koelen in het koel-/vriesapparaat zorgt een koelsysteem met een compressor. De sterkte van het geluid is afhankelijk van de opstelling, het juiste gebruik en de ouderdom van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FA395X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FA395X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag