Gebruiksaanwijzing SMEG FA390XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FA390XS. Wij hopen dat dit SMEG FA390XS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FA390XS te teleladen.


SMEG FA390XS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FA390XS (237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FA390XS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MANUALE D'USO INSTRUCTION MANUAL NOTICE D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO MANUAL DE UTILIZAO IT GB FR DE NL ES PT FRIGORIFERO REFRIGERATOR RFRIGRATEUR KHLSCHRANK KOELKAST FRIGORIFICO FRIGORIFICO 5300029949 GR 1-9 10 11 13 14 12 17 18 A 10 15 16 19 20 4 5 21 22 23 3 B 25 1 2 1 6 7 A 98 76 5432 1 2 3 8 9 4 GR GR 11 10 11 16 11 17 12 13 B 220-240V max. 15W, E14 A 14 15 5 6 it Indice nl Inhoud 64, 65 65 65 66 6769 70 71 71, 72 7375 75 76 76 7778 78 Avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza 4, 5 Norme 5 Considerare la temperatura ambiente 5 Installazione dell'apparecchio 6 Conoscere l'apparecchio 79 Inserimento e selezione della temperatura 10 Disinserire, mettere fuori servizio l'apparecchio 11 Sistemazione degli alimenti 11, 12 Congelare e conservare 1315 Pulizia 15 Consigli per il risparmio energetico 16 Avvertenze sui rumori di funzionamento 16 Eliminare da soli piccoli guasti 17, 18 Servizio assistenza clienti 18 en Index 19, 20 20 20 21 2224 25 26 26, 27 28, 29 30 30 31 31, 32 33 Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat, veiligheidsvoorschriften Bepalingen Let op de omgevingstemperatuur Plaatsing van het apparaat Kennismaking met het apparaat Inschakelen en temperatuurkeuze Uitschakelen en buiten werking stellen van het apparaat Levensmiddelen inruimen Invriezen en opslaan Schoonmaken Tips om energie te besparen Aanwijzingen bij bedrijfsgeluiden Kleine storingen zelf verhelpen Servicedienst Disposal and safety information Regulations Observe ambient temperature Installation Getting to know your appliance Switching ON and setting temperatures Switching OFF and longer periods of disuse Food arrangement Freezing and storing Cleaning Power saving tips Information about operating noises Minor problems and how to rectify them yourself Customer Service es Indice 79 79, 80 80 80 81 8284 85 86 86, 87 8890 90 91 91 92, 93 93 fr Sommaire Mise au rebut, conseils de scurit et consignes 34 Dispositions gnrales 35 Contrler la temprature ambiante 35 Installation de l'appareil 36 Faire la connaissance de l'appareil 3739 Mise en service et slection de la temprature 40 Coupure et mise hors service de l'appareil 41 Rangement des aliments 41, 42 Conglation et stockage 4345 Nettoyage 45 Economies d'nergie 46 Remarques sur les bruits de fonctionnement 46 Rparer soi-mme les petites pannes 47, 48 Service aprs-vente 48 Consejos para la eliminacin y el desguace del embalaje de los aparatos usados Advertencias de seguridad Normativas Prestar atencin a la temperatura del entorno Instalacin y montaje de la unidad Familiarizndose con la unidad Conexin del aparato a la red elctrica / Seleccionar la temperatura Desconexin y paro del aparato Colocacin de alimentos Congelar y guardar los alimentos Limpieza de la unidad Consejos para ahorrar energa Advertencias sobre los ruidos de funcionamiento del aparato Pequeas averas de fcil solucin Servicio de Asistencia Tcnica pt ndice 94, 95 95 95 96 9799 100 101 101, 102 103105 105 106 106 107, 108 108 Indicaes sobre reciclagem e segurana de Inhaltsverzeichnis 49, 50 50 50 51 5254 55 56 56, 57 58, 59 60 60 61 61, 62 63 Hinweise zur Entsorgung und Sicherheit Bestimmungen Umgebungstemperatur beachten Gert aufstellen Gert kennenlernen Einschalten und Temperaturwahl Ausschalten, Gert stillegen Lebensmittel einordnen Gefrieren und Lagern Reinigen Energiespartips Hinweise zu Betriebsgeruschen Kleine Strungen selbst beheben Kundendienst Determinaes Ter em ateno a temperatura ambiente Instalao do aparelho Familiarizao com o aparelho Ligao e seleco de temperatura Desligar e desactivar o aparelho Arrumao dos alimentos Congelao e conservao Limpeza Conselhos para poupar energia Indicaes sobre rudos de funcionamento Eliminao de pequenas anomalias Assistncia Tcnica NL Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat, veiligheidsvoorschriften Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Oude apparaten zijn niet per definitie waardeloos!Door een milieuvriendelijke afvoer van uw oude apparaat kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen. [. . . ] 0C-toets meermaals indrukken of ingedrukt houden totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven (doorlopende weergave, na 26 0C wordt 16 0C opnieuw weergegeven). Wij raden u aan de vriesruimtetemperatuur in te stellen op 20 0C. l Temperatuur van de vriesruimte apparaat geen temperatuur wordt weergegeven, is het nog te warm in de koel- of vriesruimte. l De voorzijde van het apparaat wordt l Temperatuur van de koelruimte instellen Hiertoe de "cooler"-toets en daarna de 0 C-toets indrukken. 0C-toets meermaals indrukken of ingedrukt houden totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven (doorlopende weergave, na 8 0C wordt 2 0C opnieuw weergegeven). Ook na een correctie van de temperatuurinstelling verandert de temperatuur in de koelruimte pas na geruime. gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condensatiewater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. 69 70 NL Uitschakelen en buiten werking stellen van het apparaat Uitschakelen van het apparaat Hoofdschakelaar (afb. Hierdoor is het apparaat uitgeschakeld. NL Levensmiddelen inruimen In de bovenste diepvriesbakken (23) diepvriesgerechten bewaren. * De eierrekjes in de voorraadbakjes kunnen omhoog geklapt worden waardoor er plaats is voor tubes, blikjes etc. Met de flessehouder wordt voorkomen dat de flessen omvallen bij het openen en sluiten van de deur (afb. Alle voorraadbakjes en -rekjes in de deur kunnen eruit gehaald worden om schoon te maken: bakje of rekje ietsje optillen en eruit halen (afb. 8/A). Levensmiddelen inruimen Attentie bij het inruimen l Warme dranken en gerechten buiten het apparaat laten afkoelen. l De levensmiddelen liefst verpakt of goed Indeling van het interieur De legroosters/plateaus in de koelruimte kunnen ook als de deur 90 openstaat worden verplaatst: legrooster/plateau naar voren trekken, iets laten zakken, eruit nemen en op de gewenste plaats opnieuw erin zetten (afb. Flessenrek In de holten kunnen de flessen veilig worden neergelegd en opgestapeld (afb. Als u deze plaats voor andere levensmiddelen nodig hebt, dan kunt u het flessenrek omdraaien (afb. Om hoge flessen of pakken neer te zetten kan de voorste helft van het flessenrek in de richel eronder naar achteren worden geschoven (afb. In het "Chiller"-vak heersen lagere temperaturen dan in de koelruimte waarbij ook temperaturen onder 0 C kunnen optreden. De kleine lade kan eruit genomen worden om levensmiddelen in- en uit te laden. 9). Buiten werking stellen van het apparaat Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt: hoofdschakelaar (afb. 2/1) indrukken, apparaat schoonmaken en de deuren openlaten. afgedekt bewaren. Hierdoor blijven niet alleen geur, smaak, kleur en vochtigheid behouden, maar wordt bovendien voorkomen dat de opgeslagen levensmiddelen naar elkaar gaan smaken. Alleen groente, fruit en sla moeten onverpakt in de groenteladen worden opgeslagen. l Zorg dat de kunststof delen en de deurafdichting niet met olie of vet in aanraking komen (ze kunnen poreus worden). l Geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. Dranken met een hoog alcoholpercentage rechtop en goed gesloten bewaren. Gevaar voor explosie! l Flessen met vloeistoffen die kunnen bevriezen, niet in de diepvriesruimte bewaren. 1 Koelruimte (A) Op de schappen (13) van boven naar beneden bakwaren, toebereide gerechten, zuivelproducten. Vriesruimte (B) Op het diepvriestableau (22) kleine diepvriesgerechten bewaren of ijs bereiden. [. . . ] 2/9) niet brandt: controleer of er stroom is, of de stekker goed in het stopcontact zit en of het apparaat is ingeschakeld. Indien tijdens de ingebruikneming de indicatie 9 "E1" (knipperend) weergeeft: De temperatuur in de koelruimte is zeer hoog. Enkele minuten na de ingebruikneming van het apparaat wordt de actuele koelruimtetemperatuur weergegeven. Indien tijdens de ingebruikneming de indicatie 9 "E2" (knipperend) weergeeft: De temperatuur in de vriesruimte is zeer hoog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FA390XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FA390XS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag