Gebruiksaanwijzing SMEG FA315AL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG FA315AL. Wij hopen dat dit SMEG FA315AL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG FA315AL te teleladen.


SMEG FA315AL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1676 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG FA315AL (1668 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG FA315AL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK WAARVOOR DE KOELKAST IS BESTEMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALLATIE EN AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3. 1 De keuze van de juiste plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Een dergelijk bakje kan naar behoefte op de verschillende rekken worden gezet. 4. 10 Binnenverlichting Bij het openen van de deur van de koelkast gaat het lampje branden om te blijven branden tot de deur weer volledig is gesloten. Het lampje gaat ook branden wanneer de thermostaat van de koelkast in de "0" stop stand is gezet, hetgeen overeenkomt met het uitschakelen van de koelkast. 4. 11 Ventilator (alleen op bepaalde modellen) De ventilator draagt ertoe bij dat de temperatuur goed wordt verspreid en vermindert de condens op de draagoppervlakken. Het gebruik van de ventilator wordt aangeraden bij hoge omgevingstemperaturen en een hoge relatieve vochtigheidsgraad. Om de ventilator in te schakelen moet u op het symbool , drukken en om hem uit te schakelen hoeft u slechts de schakelaar op het symbool 0 te zetten. Tijdens het gebruik van de ventilator neemt het stroomverbruik toe. 81 Instructies voor de gebruiker 5. PLAATSING VAN HET VOEDSEL IN DE KOELRUIMTE Leg het voedsel op de verschillende rekken en zorg ervoor dat u het goed inpakt of hermetisch afsluit. Dit maakt het mogelijk om: - het aroma, het vochtgehalte en de versheid van het voedsel te bewaren; - te voorkomen dat de geur en smaak van het voedsel ander voedsel besmet; - een overmatige opeenhoping van vocht in de ruimte, als gevolg van de normale transpiratie van het voedsel (in het bijzonder fruit en verse groenten) te voorkomen, wat onder bepaalde werkingsomstandigheden (verhoging van de temperatuur en het vochtgehalte in de omgeving, meer frequentere opening van de deur), zou kunnen leiden tot de vorming van condens op de rekken. Gebruik uitsluitend recipiënten die geschikt zijn voor de conservering van voedsel. Laat warme gerechten en dranken altijd eerst afkoelen tot op de kamertemperatuur alvorens ze in de ruimte te zetten. Bewaar geen explosieve stoffen in het apparaat en bewaar sterke drank uitsluitend goed afgesloten en recht overeind. 6. REGELING EN KEUZE VAN DE KOELTEMPERATUUR De knop rechtsbovenin de koelkast dient voor de regeling van de koeltemperatuur, zowel in het koel- als in het vriesgedeelte. De stand 0 ("stop") stemt overeen met de uitschakeling van het toestel. Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de ingestelde regeling en de temperatuur in de ruimten. Bij een toename van het bij de instelling horende nummer zal de temperatuur in de ruimten afnemen. Selecteer de hoogste instellingen (6-7) uitsluitend indien noodzakelijk: in die standen kunnen in het koelgedeelte temperaturen in de buurt van de 0°C worden bereikt en is het elektriciteitsverbruik hoger. Onder normale gebruiksomstandigheden wordt een tussenliggende instelling (2-3) aanbevolen die volstaat voor een correcte conservering van het verse voedsel in het koelgedeelte en van het diepvriesvoedsel in het vriesgedeelte. Bij de modellen die zijn uitgerust met een koelventilator wordt het aangeraden om tijdens het gebruik van de laatste een iets hogere temperatuur in te stellen, omdat de temperatuur in de koelkastruimte als gevolg van de verplaatsing van de lucht gewoonlijk zal dalen. Belangrijk Wijzigingen in de klimaatsomstandigheden (temperatuur en vochtigheidsgraad) en de regelmaat waarmee de deuren van de verschillende ruimten worden geopend kunnen de gebruikstemperaturen van de koelkast beïnvloeden. 82 Instructies voor de gebruiker 7. REGELING EN KEUZE VAN DE KOELTEMPERATUUR IN HET VRIESGEDEELTE 7. 1 Koelkast zonder schakelaar voor intensieve koeling 24 Uur voordat u begint met het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel moet u de thermostaatknop op een stand tussen de regeling 5 en 7 zetten. Na de aangegeven tijd kunt u het verse voedsel in de diepvries leggen en de thermostaatknop op de gewenste stand zetten (zie hoofdstuk "Keuze temperatuur"). Belangrijk Wijzigingen in de klimaatsomstandigheden (temperatuur en vochtigheidsgraad) en de regelmaat waarmee de deur wordt geopend kunnen de gebruikstemperaturen van de diepvriezer beïnvloeden. 7. 2 Koelkast met schakelaar voor intensieve koeling 24 uur voordat u een grote hoeveelheid vers voedsel gaat invriezen moet u de schakelaar op het kastje met de thermostaatregelaar inschakelen. Deze functie wordt geactiveerd door de schakelaar in te drukken wanneer het gekleurde merkteken "I" zichtbaar is. [. . . ] Bij het inwerking treden van de compressor wordt een gezoem hoorbaar die na enkele minuten afneemt. Een ander geluid dat verbonden is met de normale werking van de koelkast is een gegorgel als gevolg van de passage van de koelvloeistof in de leidingen van het circuit. U moet daarom controleren of: - de koelkast correct waterpas op de vloer staat en niet trilt tijdens de werking van de compressor: zorg voor een correcte regeling van de meegeleverde voetjes; - de laden, rekken en de bakjes in de deur correct zijn aangebracht op de daarvoor bestemde plaatsen: zorg ervoor dat ze allemaal correct zijn geplaatst; - de flessen en bakken op de verschillende rekken stabiel zijn geplaatst en elkaar niet aanraken: de trilling als gevolg van de werking van de compressor zou voor een bepaalde lawaaiigheid kunnen zorgen; - Zorg ervoor dat de koelkast niet in aanraking komt met meubels of andere huishoudelijke apparatuur. 9. 7 Opsporen en verhelpen van mogelijke defecten tijdens het gebruik Uw nieuwe koelkast is ontworpen en gebouwd aan de hand van strenge kwaliteitsstandaards. Met deze sectie beogen wij u in staat te stellen om bij afwijkingen tijdens de werking zelf de oorzaak van het probleem op te sporen, voordat u zich tot Technische Servicedienst van Smeg wendt. 9. 8 Vervanging van het lampje in de koelkast Controleer, voordat u het lampje vervangt of de storing niet werd veroorzaakt doordat hij niet goed was zat in de fitting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG FA315AL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG FA315AL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag