Gebruiksaanwijzing SMEG F65-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG F65-7. Wij hopen dat dit SMEG F65-7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG F65-7 te teleladen.


SMEG F65-7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG F65-7 INSTALLATION (310 ko)
   SMEG F65-7 (1522 ko)
   SMEG F65-7 INSTALLATION (310 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG F65-7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HET APPARAAT IS GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: BEREIDING EN VERWARMING VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIG GEBRUIK DIENT TE WORDEN BESCHOUWD ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN AF. SCHEID DE VERSCHILLENDE AFVALMATERIALEN VAN DE VERPAKKING EN OVERHANDIG HEN AAN HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING. [. . . ] worden gedraaid totdat het symbool Tijdsgeschakelde bereiding Om de duur van de bereiding in te stellen (venster B) moet de knop A met de klok mee worden gedraaid. Einde bereiding De oven zal automatisch uitgeschakeld worden en tegelijkertijd zal een intermitterend geluidssignaal klinken ( ). Geluidssignaal uitschakelen Het geluidssignaal kan worden uitgeschakeld door de FUNCTIEKEUZEKNOP op de stand te draaien. 63 Gebruik van de oven 3. Gebruik van de oven 3. 1 Algemene adviezen en waarschuwingen Als u de oven voor het eerst gebruikt is het wenselijk hem voldoende lang te verwarmen op de hoogste temperatuur (250°C) om eventuele olieachtige fabricagerestanten te verbranden. Als u de deur van de oven opent, gaan de verwarmingselementen en de ventilator uit. Als u op het voedsel moet ingrijpen moet de deur zo kort mogelijk open blijven, om te vermijden dat de temperatuur in de oven zo laag wordt dat een goede bereiding niet mogelijk is. 3. 2 · · · De oven aanzetten Kies de gewenste functie met de functiekeuzeknop; kies handmatige bereiding (of een bereidingstijd zoals uitgelegd in paragraaf "2. 2 Beschrijving van de bedieningen"); kies de temperatuur met de thermostaatknop. 3. 3 Lampjes voor interne verlichting De lampjes voor interne verlichting worden ingeschakeld door de functiekeuzeknop op een willekeurige stand te draaien, of door de deur te openen als de oven uitstaat. 3. 4 Ventilatie voor afkoeling Het apparaat heeft een koelsysteem dat in werking treedt bij het aanzetten van de oven. De werking van de ventilatoren veroorzaakt een normale luchtstroom die boven en onder de deur naar buiten komt en nog korte tijd doorgaat, ook nadat de oven is uitgezet. 3. 5 Veiligheidsthermostaat Wanneer de temperatuur als gevolg van een technische storing te hoog wordt, zal de veiligheidsthermostaat ingrijpen om het apparaat uit te schakelen. Ontkoppel de voeding van het apparaat en raadpleeg een erkend servicecentrum. 3. 6 Technische storing Het snel knipperen van één van de controlelampjes wijst op een technische storing. Ontkoppel de voeding van het apparaat en wendt u zich tot een erkend servicecentrum. 64 Beschikbare accessoires 4. Beschikbare accessoires De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Grill voor het dragen van schalen met te bereiden. Grill om op de glazen schaal te zetten of boven het grill van de oven voor het grillen van voedsel. Glazen schaal geschikt voor bereiding en nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel op het grill. Tang van verchroomd rondstal handig voor het weghalen van hete grill en schalen, waarmee direct contact vermeden kan worden. 4. 1 Accessoires op aanvraag Aluminium schaal handig voor het bakken van taarten, pizza's en gebak. 050370251 Ovenschaal met glazen deksel: gesloten schaal, geschikt om te verhinderen dat er spatten tegen de ovenwanden komen. Vraag de originele accessoires rechtstreeks bij de erkende dealer. 65 Adviezen voor de bereiding 5. Adviezen voor de bereiding 5. 1 Traditionele bereiding SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 250°C Dit klassieke bereidingssysteem, met warmte die van beneden naar boven gaat, is geschikt voor het bereiden van voedsel op één hoogte. Verwarm de oven voor totdat de ingestelde temperatuur bereikt wordt en zet het voedsel pas in de oven als het controlelampje van de thermostaat gedoofd is. Het is mogelijk om ingevroren vlees rechtstreeks in de oven te zetten, zonder het eerst te laten ontdooien. Alleen moeten dan wel temperaturen van 20°C lager worden gekozen en bereidingstijden van 1/4 langer dan die voor vers vlees. SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 250°C Dit klassieke kooksysteem, waarbij de hitte van boven en van onderen komt is geschikt voor het langdurig bakken van vlees en vis op een enkel niveau. [. . . ] Doe de deur bijna dicht naar boven, totdat hij een hoek van ongeveer 45° maakt, til hem op en haal hem weg. Steek voor terugplaatsing de scharnieren in de uitsparingen, en laat de deur vervolgens zakken en verwijder de spieën G oder met behulp van 2 pinnen: open de deur volledig en steek de pinnen H in de gaten aan de binnenkant. Sluit de deur in een hoek van circa 45°, til hem op en trek hem uit zijn behuizing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG F65-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG F65-7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag