Gebruiksaanwijzing SMEG F608SN-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG F608SN-1. Wij hopen dat dit SMEG F608SN-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG F608SN-1 te teleladen.


SMEG F608SN-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG F608SN-1 (601 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG F608SN-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 161 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 BEREIDINGEN MET DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De regeling gebeurt progressief, dus kan u ook posities selecteren tussen de aangeduide waarden. Na de geprogrammeerde bereiding wordt een geluidssignaal geactiveerd, dat na 4-5 seconden automatisch wordt uitgeschakeld. THERMOSTAATKNOP (enkel op sommige modellen) De keuze van de temperatuur voor de bereiding wordt uitgevoerd door de knop in wijzerszin te draaien tot de gewenste waarde wordt bereikt, tussen 50° en 250°C. De plaatsbare hoogtes werden genummerd van laag naar hoog (raadpleeg de afbeelding). 163 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 2. 2 Koelventilatie Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat bij het starten van een bereiding in werking treedt. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat de oven werd uitgeschakeld. 7. 2. 3 Lampen van de binnenverlichting De ovenlampen gaan aan wanneer de deur wordt geopend (enkel op sommige modellen) of wanneer eender welke functie wordt geselecteerd, behalve bij (indien aanwezig). 7. 3 Algemene waarschuwingen en advies voor het gebruik De deur moet gesloten blijven tijdens de bereiding. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u er voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet de ovendeur zo kort mogelijk opengehouden worden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Er wordt aangeraden om het voedsel na de bereiding niet te lang in de ovenruimte te laten, om excessieve condensvorming op de binnenruit van de oven te voorkomen. BEREIDINGEN MET DE OVEN ECO (enkel op sommige modellen): De combinatie van de grill en de onderste weerstand én de ventilator wordt aanbevolen voor bereidingen van kleine hoeveelheden voedsel, met een laag energieverbruik. STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types van voedsel. 8. 1. 2 Advies voor het bereiden van vleesgerechten De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. 167 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 1. 3 Advies voor het bereiden van gebak en koekjes · · · Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. Controleer of het gebak binnenin gaar is: stop na de bereiding een tandenstoker in het hoogste punt van het gebak. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. Wanneer het gebak verslapt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere bereidingstijd geselecteerd worden. · 8. 1. 4 Advies voor het ontdooien en het rijzen · · · · Er wordt aangeraden om het ingevrozen voedsel in een recipiënt zonder deksel te plaatsen, op het eerste vlak van de oven. Plaats het te ontdooien voedsel op homogene wijze, en plaats het niet op elkaar. Wanneer u vlees ontdooit, wordt aangeraden om een rooster te gebruiken en om het voedsel op het tweede vlak te plaatsen, en om een ovenschaal op het eerste vlak te plaatsen. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing. Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de oven een bakje met water te zetten. Aanbevelingen voor bereidingen met de grill en de geventileerde grill kan het vlees ook in de koude oven geplaatst · · 8. 1. 5 · Met de grillfunctie worden, maar er wordt aanbevolen om de voorverwarming te gebruiken als het resultaat van de bereiding moet gewijzigd worden. [. . . ] Trek de randen van de pakking naar buiten zodat de haken loskomen. 10. 4 Demontage van de interne ruiten Er wordt aangeraden om deze steeds rein te houden. Om de reiniging te vergemakkelijken, kan u de deur verwijderen (raadpleeg 10. 2 Demontage van de deur) en ze op een vaatdoek laten rusten; ofwel opent u de deur en blokkeert u de scharnieren zodat de ruiten kunnen verwijderd worden. De ruiten van de deur kunnen volledig gedemonteerd worden, door de volgende aanwijzingen te volgen. Aandacht: voordat de ruiten worden verwijderd, moet gecontroleerd worden of minstens één van de scharnieren van de deur in de open positie geblokkeerd werd zoals wordt beschreven in de paragraaf "10. 2 Demontage van de deur". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG F608SN-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG F608SN-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag