Gebruiksaanwijzing SMEG DY5S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DY5S. Wij hopen dat dit SMEG DY5S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DY5S te teleladen.


SMEG DY5S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DY5S (4448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DY5S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: de vaatwasser moet geïnstalleerd worden door deskundig en gekwalificeerd personeel, met inachtneming van de aangegeven modaliteiten. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 139 Aanwijzingen 1. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik DEZE HANDLEIDING IS EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN HET APPARAAT: HIJ DIENT ALTIJD IN ZIJN GEHEEL SAMEN BIJ HET APPARAAT TE WORDEN BEWAARD. [. . . ] De werkelijke waarden worden bepaald door het type belading van de vaat, door de temperatuur van de omgeving en van het vulwater. 151 Instructies Voor de Gebruiker MODELLEN ZONDER "AUTO" PROGRAMMA PROGRAMMA NR SYMBOOL NAAM DUUR TYPE VAAT EN VIESHEID Schone gemengde vaat om af te spoelen en op te warmen voordat u het op tafel zet Weinig vies kristalwerk, porselein en gemengde vaat BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA MINUUT (2) VERBRUIK (3) WATER (LITER) (1) ENERGIE (KWh) (2) AFWASMIDDEL GRAM 6 BORDENVERWARMER Spoelen op 68°C Drogen 20' 3 0, 40 - 7 KRISTALWERK Wassen oop 45°C Koud spoelen Spoelen op 68°C Drogen Koud voorwassen Verlengd wassen bij 52°C Koud spoelen Spoelen op 67°C Verlengd drogen Wassen oop 70°C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70°C Drogen Voorwassen op 45°C Wassen oop 70°C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70°C Drogen 55' 7 0, 60 15 8 BIO (*) EN 50242 Normaal vieze gemengde vaat 140' 10 0, 69 21 9 KRACHTIG Zeer vieze gemengde vaat 85' 10 1, 00 21 10 KRACHTIG Zeer vieze gemengde vaat en pannen 95' 12 1, 10 5 + 20 (**) Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. Die optie 3/1 (8) is beschikbaar in alle programma's, met uitzondering van het weken programma. Om de programma's 6, 7, 8, 9, 10 uit te voeren moet u de drukknop extra programma's (6) indrukken. (2) De duur van de cyclus en het energieverbruik kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat. (3) De aangegeven waarden met betrekking tot het water- en energieverbruik verwijzen naar nominale omstandigheden. De werkelijke waarden worden bepaald door het type belading van de vaat, door de temperatuur van de omgeving en van het vulwater. 152 Instructies Voor de Gebruiker De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is. TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 BIO 7 couverts B 21 g 5/6 3. 2 Wasprogramma's Alvorens een wasprogramma te starten moet controleren of: de waterkraan geopend is; er regeneratiezout in het reservoir aanwezig is; er voldoende afwasmiddel in het bakje is gedaan; de korven op de juiste wijze zijn beladen; de sproeiarmen vrij, onbelemmerd kunnen draaien; de deur van de vaatwasser goed is gesloten. u ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA Om het lopende programma te annuleren moet u, na de deur te hebben geopend, de drukknop PROGRAMMAKEUZE (3) een paar seconden lang ingedrukt houden tot de controlelampjes van de programma's 4 en 5 gelijktijdig gaan branden. De deur vervolgens weer sluiten. Na ongeveer 1 minuut zal de vaatwasser naar de einde cyclus stand gaan. 153 Instructies Voor de Gebruiker WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om een programma waar de machine mee bezig is, te wijzigen, hoeft u alleen maar de deur te openen en het nieuwe programma te selecteren. Als u de deur weer sluit zal de vaatwasser automatisch het nieuwe programma uitvoeren. EXTRA PROGRAMMA'S Met de drukknop (6) kunt u vijf extra programma's verkrijgen naast die welke u rechtstreeks kunt selecteren met de programmakeuzeknop. De drukknop moet worden ingedrukt (het controlelampje gaat branden) nadat u het "hoofd" programma heeft geselecteerd (1, 2, 3, 4, 5). Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 37-59°dF ­ 22-33°dH). Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 5 Kg grof zout. Na de korf te hebben verwijderd moet u de dop van het bakje linksom losdraaien en het bakje met de bij de vaatwasser geleverde trechter vullen met zout. Voordat u de dop weer vastdraait moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] 168 Instructies Voor de Gebruiker Indien de vaat niet schoon mocht blijken, moet u controleren of: er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd; een verkeerd geplaatst voorwerp de opening van het klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet belemmert. Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip: de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz. ). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen; controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DY5S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DY5S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag