Gebruiksaanwijzing SMEG DWI67.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWI67.1. Wij hopen dat dit SMEG DWI67.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWI67.1 te teleladen.


SMEG DWI67.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1993 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWI67.1 (2017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWI67.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 94 2. 1 Aansluiting op de waterleiding_________________________________________________ 94 2. 2 Elektrische aansluiting_______________________________________________________ 95 3. Beschrijving van het bedieningspaneel______________________ 96 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 96 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 96 3. 3 Wasprogramma's___________________________________________________________ 97 4. Gebruiksinstructies ____________________________________ 100 Gebruik van de waterontharder __________________________________________________ 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel __________ 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 4. 4 Gebruik van de korven______________________________________________________ 100 102 105 106 5. Schoonmak en onderhoud ______________________________ 109 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 109 6. [. . . ] Deze display kan dankzij een speciaal systeem zichtbaar worden gemaakt als de deur van de vaatwasser is gesloten. Hiertoe dient u de aanwijzingen in de paragraaf "VERSCHUIVEN VAN HET PANEEL" op te volgen. Tijdens het afwerken van het programma wordt op de display de resterende tijd afgebeeld (uren afgewisseld met minuten). Beschrijving van het bedieningspaneel" beschreven symbolen, alsmede de eventuele storingssignaleringen E2, E3, . . . Het VERLICHTE LOGO zal gedurende de volledige cyclusduur uit blijven om na de voltooiing ervan te gaan branden. VERLICHTE LOGO FRONTALE DISPLAY 98 Instructies Voor de Gebruiker VERSCHUIVEN VAN HET PANEEL Om het paneel te laten zakken en de FRONTALE DISPLAY zichtbaar te maken moet u als volgt te werk gaan: controleer of de deur gesloten is; · druk het paneel naar beneden tot de display volledig zichtbaar is. Om het paneel weer in de · oorspronkelijke stand terug te brengen moet u dezelfde handeling andersom uitvoeren. WAARSCHUWINGEN ! · · · · · Het paneel kan uitsluitend bij een gesloten deur naar beneden worden geschoven; Bij een naar beneden geschoven paneel kan de deur niet worden geopend (zie afbeelding); alvorens de deur van de vaatwasser te openen, moet u controleren of het paneel in de bovenste stand staat; voer de handelingen voor het naar beneden schuiven en het sluiten van de deur nooit tegelijkertijd uit, sluit eerst de deur en schuif vervolgens het paneel naar beneden; voer de handelingen voor het naar boven schuiven en het openen van de deur nooit tegelijkertijd uit, schuif eerst het paneel naar boven en open vervolgens de deur. DE INACHTNEMING VAN DE BOVENSTAANDE AANWIJZINGEN IS EEN GARANTIE VOOR EEN CORRECTE WERKING VAN HET SCHUIFSYSTEEM EN VAN DE VAATWASSER ZELF. 99 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: Regeling van de ontharder; · Vullen met het regeneratiezout; · Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. · 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. [. . . ] Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken; druk van onderen tegen de centrale filter D om hem uit de microfilter te verwijderen; · Haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl · aangegeven plek op het filterlichaam te drukken; verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken. · WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED ONDERHOUD: · · · De filters moeten met een harde borstel onder een waterstraal worden schoongemaakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de filters zorgvuldig worden schoongemaakt overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn. Plaats de filters weer zorgvuldig terug in hun houders, om schade aan de waspomp te voorkomen. ALS DE VAATWASSER LANGDURIG BUITEN GEBRUIK BLIJFT: · · · · · Voer twee keer achter elkaar het weekprogramma uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWI67.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWI67.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag