Gebruiksaanwijzing SMEG DWI67

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWI67. Wij hopen dat dit SMEG DWI67 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWI67 te teleladen.


SMEG DWI67 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2550 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWI67 (2272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWI67

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Oplossingen voor storingen in de werking___________________ 112 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Als u echter nogmaals wilt zien welke korf is geselecteerd, zal het volstaan om, alvorens het programma te starten, éénmaal de toets HALVE BELADING (6) in te drukken. 97 Instructies Voor de Gebruiker In de voor de HALVE BELADING bestemde korf kan een bestekcontainer terwijl de niet geselecteerde korf leeg moet blijven. worden geplaatst, LET OP: het heeft geen zin om de niet-geselecteerde korf te laden omdat de waterstraal uitsluitend de ingestelde korf zal bereiken. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. · Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open · staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. · VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. VERSCHUIFBAAR PANEEL (Uitsluitend voor de "volledig weggewerkte" modellen) Sommige vaatwassers zijn uitgerust met een FRONTALE DISPLAY waarop dezelfde informatie als op het bovenste bedieningspaneel wordt afgebeeld. Deze display kan dankzij een speciaal systeem zichtbaar worden gemaakt als de deur van de vaatwasser is gesloten. Hiertoe dient u de aanwijzingen in de paragraaf "VERSCHUIVEN VAN HET PANEEL" op te volgen. Het instelprogramma: houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 · seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (7) het symbool "H" verschijnt; druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; · druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. · REGELING MET KEUZESCHAKELAAR Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; · in de ontharder, net onder de dop. · Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: 101 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0510 18 27 36 4 9 17 26 35 47 0-7 8 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 80 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom vast. 102 Instructies Voor de Gebruiker · · De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. [. . . ] Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden losgedraaid. · U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken · en naar boven te trekken. ORBITAAL SCHOONMAKEN VAN DE ORBITAALSPROEIARM Om de orbitaalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de ORBITAAL arm naar boven trekken. Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. Als dit niet het geval mocht zjin moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd. 109 Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien · noodzakelijk schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWI67

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWI67 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag