Gebruiksaanwijzing SMEG DWI45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWI45. Wij hopen dat dit SMEG DWI45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWI45 te teleladen.


SMEG DWI45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2744 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWI45 (2516 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWI45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. Met de hier verstrekte aanbevelingen voor het reinigen zullen de prestaties van uw vaatwasser ongetwijfeld gegarandeerd blijven. In deze, eenvoudig te raadplegen handleiding, vindt u een antwoord op alle vragen die u mocht hebben betreffende het gebruik van uw nieuwe vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 31 Aanwijzingen 1. [. . . ] CONTROLELAMPJE GLANSPOELMIDDEL BIJVULLEN 5 Het verlichte controlelampje geeft aan dat het glansspoelmiddel in de machine op is. 37 Instructies Voor de Gebruiker INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA EN INSCHAKELEN VAN DE MACHINE Om het voor de te wassen vaat meest geschikte programma te selecteren verwijzen wij naar de onderstaande tabel, waar u het meest geschikte wasprogramma kunt vinden afhankelijk van de aard en de mate van bevuiling van de vaat. Druk, als via de voorgestelde tabel, het meest geschikte programma bepaald is: · · · AAN/UIT (1) de toets in en wacht tot het PROGRAMMACONTROLELAMPJE (2) gaat branden; toets de PROGRAMMAKEUZE (3) drukknop meerdere malen in tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden; sluit de deur; na het akoestisch signaal zal het wasprogramma automatisch starten. PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL LADEN VAN VAAT EN BESTEK AFWIKKELING PROGRAMMA'S 1 WEKEN Pannen en bestek in afwachting van Koud voorwassen een laatste wasbeurt Wassen oop 45°C Wassen onmiddellijk na het gebruik Koud spoelen voor niet erg vieze vaat Spoelen op 67°C Drogen Wassen oop 55°C Wassen onmiddellijk na het gebruik Koud spoelen voor normaal vieze vaat Spoelen op 67°C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 65°C Normaal vieze vaat Koud spoelen Spoelen op 67°C Drogen Voorwassen op 45°C Zeer vieze pannen en bestek Wassen op 67°C 2 koude spoelbeurten (uitgezonderd delicate delen) Spoelen op 70°C Drogen 2 DELICAAT 3 ECO (*) EN 50242 4 NORMAAL 5 INTENSIEVE Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. 38 Instructies Voor de Gebruiker De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is. TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 ECO 9 couverts B 25 g Afhankelijk van de modellen 3/4 o 4/6 EN 50242 De bovenste korf moet in de laagste stand worden gezet. 3. 2 Wasprogramma's Alvorens een wasprogramma te starten moet controleren of: · de waterkraan geopend is; · er regeneratiezout in het reservoir aanwezig is; · er voldoende afwasmiddel in het bakje is gedaan; · de korven op de juiste wijze zijn beladen; · de sproeiarmen vrij, onbelemmerd kunnen draaien; · de deur van de vaatwasser goed is gesloten. u 39 Instructies Voor de Gebruiker ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA · Om het lopende programma te annuleren moet u, na de deur te hebben geopend, de drukknop PROGRAMMAKEUZE (3) een paar seconden lang ingedrukt houden tot de controlelampjes van de programma's 4 en 5 gelijktijdig gaan branden. · · De deur vervolgens weer sluiten. Na ongeveer 1 minuut zal de vaatwasser naar de einde cyclus stand gaan. WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om een programma waar de machine mee bezig is, te wijzigen, hoeft u alleen maar de deur te openen en het nieuwe programma te selecteren. Als u de deur weer sluit zal de vaatwasser automatisch het nieuwe programma uitvoeren. 40 Instructies Voor de Gebruiker OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 5 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 45 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als het INTENSIEVE programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. · · · · 46 Instructies Voor de Gebruiker · Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. - Fosfaathoudende afwasmiddelen zijn voornamelijk actief tegen vetten en amide bij temperaturen van meer dan 60°C. - De enzymen bevattende afwasmiddelen zijn ook al bij lagere temperaturen actief (vanaf 40 tot 55°C) en zijn biologisch beter afbreekbaar. Met dit type afwasmiddel kunnen bij lagere temperaturen dezelfde wasresultaten worden bereikt die anders pas bij programma's van 65°C mogelijk zouden zijn. [. . . ] SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN De sproeiarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd om de mondstukken periodiek te reinigen en mogelijke verstoppingen te voorkomen. Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug en controleer of hun draaibeweging op geen enkele wijze wijze wordt belemmerd. · Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden losgedraaid. · U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken en naar boven te trekken. 53 Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP · Het verdient aanbeveling om het filter H van tijd tot tijd te verwijderen en te controleren, en indien noodzakelijk, schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWI45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWI45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag