Gebruiksaanwijzing SMEG DWF44SS.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWF44SS.1. Wij hopen dat dit SMEG DWF44SS.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWF44SS.1 te teleladen.


SMEG DWF44SS.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1709 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWF44SS.1 (2117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWF44SS.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. Met de hier verstrekte aanbevelingen voor het reinigen zullen de prestaties van uw vaatwasser ongetwijfeld gegarandeerd blijven. In deze, eenvoudig te raadplegen handleiding, vindt u een antwoord op alle vragen die u mocht hebben betreffende het gebruik van uw nieuwe vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 3 Aanwijzingen 1. [. . . ] Dit maakt het mogelijk om de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip te laten werken. Wanneer u meerdere malen toets UITSTEL PROGRAMMA (4) indrukt zal op de display het aantal uren waarmee u wenst dat het starten van het wasprogramma wordt uitgesteld verschijnen, met een maximum van 12 uur. Wanneer u eenmaal het uitstel heeft gekozen, gaat u over tot het starten van het programma druk de toets START/PAUZE (5) enkele seconden lang in tot het symbool van de klok begint te knipperen. De machine zal een voorwasprogramma uitvoeren waarna het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld. Wanneer u bij een ingeschakeld programma de geprogrammeerde start wenst te annuleren moet u: · · · toets STAR/PAUZE (5) enkele seconden lang ingedrukt houden tot het symbool van de klok op de display blijft branden; toets UITSTEL PROGRAMMA (4) meerdere malen indrukken tot de annulering van de geprogrammeerde start (het symbool van de klok gaat uit); drukknop STAR/PAUZE (5) indrukken om het programma te starten. N. B. : U kunt de geprogrammeerde start niet selecteren indien het programma reeds is gestart. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma halfopen staan, de lucht en de restwarmte zullen de vaat op perfecte wijze drogen. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; · het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. EXTRA FUNCTIES Het elektronische controlesysteem maakt een aanpassing aan de persoonlijke voorkeur mogelijk dankzij een niet-rechtstreeks toegankelijke programmeringsprocedure die het mogelijk maakt om: Het hardheidsniveau van het water te regelen (zie "REGELING VAN DE ONTHARDER"). 14 Instructies Voor de Gebruiker Om toegang te hebben tot de programmeeromgeving moet de machine zijn ingeschakeld en deur zijn geopend, op dit punt moet u: · · · de drukknop ECO DROGEN (3) ingedrukt houden tot op de display het symbool H verschijnt, gevolgd door het nummer 3, > H3; de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (4) meerdere malen indrukken om het regelniveau te selecteren, afhankelijk van de hardheid van het water (H0, H1, H2, H3, H4, H5); de drukknop START/PAUZE (5) indrukken om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het menu voor de instelling van de programma's. N. B. : Na 2 minuten wordt het menu voor de instelling van de parameters automatisch afgesloten. De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. · Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot · schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir ¼ slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 19 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als het INTENSIEVE programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. [. . . ] Druk van onderen tegen het centrale filter H om hem uit het microfilter te verwijderen. Scheid de twee delen waaruit het plastic filter bestaat door op de door de pijl aangegeven plaats tegen het lichaam van het filter te drukken. Verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken. · · · 28 Instructies Voor de Gebruiker WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED ONDERHOUD: · · · De filters moeten met een harde borstel onder een waterstraal worden schoongemaakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de filters zorgvuldig worden schoongemaakt overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWF44SS.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWF44SS.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag