Gebruiksaanwijzing SMEG DWF410SS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWF410SS. Wij hopen dat dit SMEG DWF410SS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWF410SS te teleladen.


SMEG DWF410SS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1042 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWF410SS (1235 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWF410SS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik _____________________ 4 Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 7 Beschrijving van het bedieningspaneel ______________________ 9 Gebruiksinstructies_____________________________________ 16 Schoonmak en onderhoud _______________________________ 27 Oplossingen voor storingen in de werking ___________________ 31 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. EXTRA FUNCTIES Het elektronische controlesysteem maakt een aanpassing aan de persoonlijke voorkeur mogelijk dankzij een niet-rechtstreeks toegankelijke programmeringsprocedure die het mogelijk maakt om: Het hardheidsniveau van het water te regelen (zie "REGELING VAN DE ONTHARDER"). 14 Instructies Voor de Gebruiker Om toegang te hebben tot de programmeeromgeving moet de machine zijn ingeschakeld en deur zijn geopend, op dit punt moet u: · · · de drukknop ECO DROGEN (3) ingedrukt houden tot op de display het symbool H verschijnt, gevolgd door het nummer 3, > H3; de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (4) meerdere malen indrukken om het regelniveau te selecteren, afhankelijk van de hardheid van het water (H0, H1, H2, H3, H4, H5); de drukknop START/PAUZE (5) indrukken om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het menu voor de instelling van de programma's. N. B. : Na 2 minuten wordt het menu voor de instelling van de parameters automatisch afgesloten. De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) REGELING < 9° < 15° < 23° < 34° < 46° < 58° < 15° < 25° < 40° < 60° < 80° < 100° H0 H1 H2 H3 H4 H5 REGENERATIE niet uitgevoerd om de 6 cycli uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf om de hardheidsgraad van het water. informatie betreffende de N. B. : met cyclus wordt een wasprogramma bedoeld. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · · · Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 5 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. · 16 Instructies Voor de Gebruiker · Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING MET KEUZESCHAKELAAR De vaatwasser is uitgerust met een inrichting die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het vulwater. Aan de binnezijde van de plastic ring op de rechterzijkant in de vaatwasser. 17 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) 0-4 5-9 10 - 17 18 - 26 27 - 35 36 - 47 Franse graden (°dF) 0-7 8 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 80 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de hardheidsgraad van het water. informatie betreffende de 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. 18 Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem. · Vul het glansspoelmiddel bij tot het bakje vol is (circa 140 c. c. ). [. . . ] Plaats de filters weer zorgvuldig terug in hun houders, om schade aan de waspomp te voorkomen. ALS DE VAATWASSER LANGDURIG BUITEN GEBRUIK BLIJFT: · · · · · Voer twee keer achter elkaar het weekprogramma uit. Laat de deur op een kier om te voorkomen dat er zich vieze luchtjes in de waskuip vormen. Sluit de waterkraan. ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN: · · · controleer of er zich geen bezinksel of roest in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen. Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan. KLEINE STORINGEN OPLOSSEN In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWF410SS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWF410SS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag