Gebruiksaanwijzing SMEG DWF1.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWF1.1. Wij hopen dat dit SMEG DWF1.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWF1.1 te teleladen.


SMEG DWF1.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1117 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWF1.1 (1093 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWF1.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 102 2. 1 Aansluiting op de waterleiding ________________________________________________ 102 2. 2 Elektrische aansluiting ______________________________________________________ 103 3. Beschrijving van het bedieningspaneel______________________ 104 3. 1 Het bedieningspaneel ______________________________________________________ 104 3. 2 Het informatiedisplay _______________________________________________________ 104 3. 3 Wasprogramma's __________________________________________________________ 107 4. Gebruiksinstructies _____________________________________ 110 Gebruik van de waterontharder___________________________________________________ 110 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel ___________ 112 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 114 4. 4 Gebruik van de korven ______________________________________________________ 115 5. Schoonmak en onderhoud _______________________________ 118 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 118 6. [. . . ] De INFORMATIEDISPLAY (8) zal de duur van het programma in minuten afbeelden. De duur is "indicatief", dat wil zeggen afhankelijk van de wasomstandigheden (hoeveelheid vaat, watertemperatuur, enz. ) en wordt tijdens het wasprogramma constant aangepast. Op de INFORMATIEDISPLAY (8) zal de voorziene duur van het wasprogramma verschijnen; als de duur langer is dan 60 minuten zullen de uren en de minuten afwisselend worden getoond. Als het tijdens het wassen noodzakelijk mocht zijn om de deur te openen zult u 1 minuut moeten wachten alvorens het programma weer opnieuw te kunnen starten. Na de deur weer op correcte wijze te hebben gesloten moet u wederom de START/PAUZE (5) toets indrukken. Deze handeling zou kunnen leiden tot onregelmatigheden in het verloop van het programma. BEËINDIGING Het eind van het wasprogramma wordt vergezeld van een kort akoestisch signaal en het knipperen van het geselecteerde programma op de INFORMATIEDISPLAY (8). Als u een nieuw wasprogramma wenst te starten, zult u voor het programmeren ervan de deur moeten openen en weer sluiten, of de toets START/PAUZE (5) éénmaal moeten indrukken om de display te resetten en het knipperen te onderbreken. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. 109 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · Regeling van de ontharder; · Vullen met het regeneratiezout; · Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 110 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Regel de ontharder als volgt: TYPE "A" TYPE "B" · Houd de HALVE BELADING toets (6) enkele seconden lang ingedrukt tot op de INFORMATIEDISPLAY (8) het symbool bS verschijnt. Als de toets START/PAUZE (5) wordt ingedrukt verschijnt de regeling van de hardheid van het water (op de display verschijnt de ingestelde waarde). Als de HALVE BELADING toets (6) nogmaals wordt ingedrukt kan de meest geschikte hardheidswaarde worden gekozen (h1, h2, . . . h5). Kies de waarde met behulp van de "Tabel van de hardheid van het water". [. . . ] als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking). Controleer, als de vaat strepen, vlekken . . . vertoont, of: · de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is. Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip: · · · de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz. ). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen; controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. Sommige afwasmiddelen kunnen agressiever zijn dan andere; controleer of u de dop van het zoutreservoir goed heeft afgesloten en de waterontharder goed is ingesteld. Als, nadat u de bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, de storingen zich mochten blijven voordoen, zult u de dichtstbijzijnde technische dienst moeten raadplegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWF1.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWF1.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag