Gebruiksaanwijzing SMEG DWD64.1BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWD64.1BL. Wij hopen dat dit SMEG DWD64.1BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWD64.1BL te teleladen.


SMEG DWD64.1BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2069 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWD64.1BL (1812 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWD64.1BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Oplossingen voor storingen in de werking ___________________ 101 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] De controlelampjes van de programmafasen zullen opnieuw worden geconfigureerd in overeenstemming met het ingestelde programma. Voer de nieuwe selectie uit en start het programma opnieuw door nogmaals de START/PAUZE (3) knop in te drukken en ingedrukt te houden tot aan het geluidssignaal. UITSTEL VAN HET PROGRAMMA Het begin van het wasprogramma kan worden uitgesteld van 1 tot en met 9 uur. Op deze wijze kunt u de vaatwasser op het voor u handigste tijdstip later werken. Nadat u het wasprogramma heeft ingesteld en de VAATWASSER met de START/PAUZE (3) drukknop HEEFT GESTART, kunt u de gewenste "vertraging" instellen met de GEPROGRAMMEERDE START (9) toets. Het aantal uren dat ontbreekt tot aan het begin van het programma zullen op de DISPLAY (10) worden weergegeven. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. · Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. 92 Instructies Voor de Gebruiker · Gebruik uitsluitend specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers. Het gebruik afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. van · Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn verschillende soorten afwasmiddel in de handel: vloeibaar, in poedervorm en als tabletten, die onderling verschillen voor wat betreft de chemische samenstelling en die fosfaten bevatten of niet, welke in het laatste geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. - Fosfaathoudende afwasmiddelen zijn voornamelijk actief tegen vetten en amide bij temperaturen van meer dan 60°C. - De enzymen bevattende afwasmiddelen zijn ook al bij lagere temperaturen actief (vanaf 40 tot 55°C) en zijn biologisch beter afbreekbaar. Met dit type afwasmiddel kunnen bij lagere temperaturen dezelfde wasresultaten worden bereikt die anders pas bij programma's van 65°C mogelijk zouden zijn. [. . . ] Sluit de waterkraan. ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN: · · · controleer of er zich geen bezinksel of roest in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen. Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan. 99 Instructies Voor de Gebruiker KLEINE STORINGEN OPLOSSEN In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen. Controleer, als het programma niet start, of: · · · · de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten; de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken; de waterkraan is geopend; de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten; Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of: · · · er geen knik in de afvoerslang zit; de sifon van de afvoer niet verstopt is; de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn. Controleer, als de vaat niet schoon wordt, of: · · · · · · · er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd. Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: · · · er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking). Controleer, als de vaat strepen, vlekken . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWD64.1BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWD64.1BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag