Gebruiksaanwijzing SMEG DWD1SSE-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DWD1SSE-1. Wij hopen dat dit SMEG DWD1SSE-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DWD1SSE-1 te teleladen.


SMEG DWD1SSE-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1935 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DWD1SSE-1 (1918 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DWD1SSE-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling _____________________________ 102 2. 1 Aansluiting op de waterleiding________________________________________________ 102 2. 2 Elektrische aansluiting______________________________________________________ 103 3. Beschrijving van het bedieningspaneel_____________________ 104 3. 1 Het bedieningspaneel ______________________________________________________ 104 3. 2 Het informatiedisplay _______________________________________________________ 104 3. 3 Wasprogramma's__________________________________________________________ 107 4. Gebruiksinstructies ____________________________________ 110 Gebruik van de waterontharder __________________________________________________ 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel __________ 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 4. 4 Gebruik van de korven______________________________________________________ 110 112 114 115 5. Schoonmak en onderhoud ______________________________ 118 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 118 6. [. . . ] · 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 110 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Regel de ontharder als volgt: · Houd de HALVE BELADING toets (4) enkele seconden lang ingedrukt tot op de INFORMATIEDISPLAY (6) het symbool bS verschijnt. Als de toets START/PAUZE (3) wordt ingedrukt verschijnt de regeling van de hardheid van het water (op de display verschijnt de ingestelde waarde). Als de HALVE BELADING toets (4) nogmaals wordt ingedrukt kan de meest geschikte hardheidswaarde worden gekozen (h1, h2, . . . h5). Kies de waarde met behulp van de "Tabel van de hardheid van het water". Druk de START/PAUZE (3) toets in om het instelprogramma te verlaten. · · · TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-4 0-7 5-9 8 - 15 10 - 17 16 - 30 18 - 26 31 - 45 27 - 35 46 - 60 36 - 47 61 - 80 REGELING . h 0 . h 1 . h 2 . h 3 . h 4 . h 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 111 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. [. . . ] Controleer, als het programma niet start, of: · · · · de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten; de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken; de waterkraan is geopend; de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten; Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of: · · · er geen knik in de afvoerslang zit; de sifon van de afvoer niet verstopt is; de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn. Controleer, als de vaat niet schoon wordt, of: · · · · · · · er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd. Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: · · · er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking). Controleer, als de vaat strepen, vlekken . . . vertoont, of: · de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is. Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip: · · · de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz. ). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen; controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DWD1SSE-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DWD1SSE-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag