Gebruiksaanwijzing SMEG DW612ST

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DW612ST. Wij hopen dat dit SMEG DW612ST handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DW612ST te teleladen.


SMEG DW612ST : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1645 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DW612ST (1540 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DW612ST

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling _______________________________ 94 2. 1 Aansluiting op de waterleiding _________________________________________________ 94 2. 2 Elektrische aansluiting _______________________________________________________ 95 3. Beschrijving van het bedieningspaneel_______________________ 96 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 96 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 96 3. 3 Wasprogramma's ___________________________________________________________ 97 4. Gebruiksinstructies _____________________________________ 100 Gebruik van de waterontharder___________________________________________________ 100 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel ___________ 102 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 104 4. 4 Gebruik van de korven ______________________________________________________ 105 5. Schoonmak en onderhoud _______________________________ 108 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen ___________________________________ 108 6. [. . . ] Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · Regeling van de ontharder; · Vullen met het regeneratiezout; · Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Afhankelijk van de modellen kan de regeling elektronisch of met behulp van een keuzeschakelaar worden uitgevoerd. 100 Instructies Voor de Gebruiker ELEKTRONISCHE REGELING De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. REGELING 0 1 2 3 4 5 HARDHEID VAN HET WATER < 9°dH (15°dF) < 15°dH (25°dF) < 23°dH (40°dF) < 34°dH (60°dF) < 46°dH (80°dF) < 58°dH (100°dF) REGENERATIE niet uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 4 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. N. B. : met cyclus wordt een wasprogramma bedoeld. Het instelprogramma: · houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (6) het symbool "H" verschijnt; · druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; · druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. REGELING MET KEUZESCHAKELAAR Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: · in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; · in de ontharder, net onder de dop. Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: 101 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-4 5-9 10 - 22 23 - 29 30 - 35 36 - 41 0-7 8 - 15 16 - 37 38 - 50 51 - 60 61 - 70 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. [. . . ] Wij raden daarom aan om alvorens de bevoegde technische dienst te waarschuwen eerst de onderstaande lijst te controleren: Indien het probleem zich mocht blijven voordoen, ook nadat u de onderstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, moet u de erkende technische dienst opbellen, na als volgt te werk te zijn gegaan: · noteer het door het autodiagnose systeem afgebeelde bericht; · trek de steker uit het stopcontact; · sluit de waterkraan. TABEL VAN DOOR HET AUTO DIAGNOSE SYSTEEM GECONSTATEERDE STORINGEN STORING BESCHRIJVING Het systeem dat het waterniveau in de vaatwasser beperkt heeft ingegrepen (Veiligheidsniveau). Daar het een tijdelijke storing zou kunnen betreffen moet u proberen om de vaatwasser opnieuw te programmeren. Als het probleem niet is opgelost moet u de erkende technische dienst waarschuwen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DW612ST

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DW612ST zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag