Gebruiksaanwijzing SMEG DW60XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DW60XS. Wij hopen dat dit SMEG DW60XS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DW60XS te teleladen.


SMEG DW60XS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DW60XS (2116 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DW60XS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES VAATWASSER MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NEDERLANDS PORTUGUÊS 3-30 31-58 Inhoudsopgave 1. 5. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ______________________4 Installatie en inbedrijfstelling _______________________________7 Beschrijving van het bedieningspaneel_______________________9 Gebruiksinstructies _____________________________________15 Schoonmak en onderhoud _______________________________27 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. [. . . ] Modellen met een uitstel van maximaal 12 uur: gebruik de keuzeschakelaar voor de UITGESTELDE START (10) (zie hoofdstuk "3. Stel het gewenste “uitstel” in door de referentiewijzer op het bewuste aantal uren te zetten. Vervolgens kunt u de gewone handelingen voor het instellen van het programma uitvoeren. … EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU • • • • • • Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!… EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: • de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; • het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. Als het tijdens het wassen noodzakelijk mocht zijn om de deur te openen zult u 1 minuut moeten wachten alvorens het programma weer opnieuw te kunnen starten. Na de deur weer op correcte wijze te hebben gesloten, zal het wasprogramma weer op het punt waarop het werd onderbroken verder gaan. Deze handeling zou kunnen leiden tot onregelmatigheden in het verloop van het programma. BEËINDIGING Na beëindiging van het wasprogramma zal de keuzeschakelaar, afhankelijk van het uitgevoerde programma, op een STOP waarde staan. Schakel de vaatwasser uit met de toets AAN/UIT (3) (zie hoofdstuk "3. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: • • • Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF – 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. • • Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. [. . . ] Nu zal het mogelijk zijn om grotere borden in de onderste korf te plaatsen. Om de oorspronkelijke stand weer te herstellen, dient u de bovenste korf nogmaals uit te trekken en op de hendel voor de vrijgave van de blokkering te drukken. 26 Instructies Voor de Gebruiker 5. Schoonmak en onderhoud Vóór iedere ingreep moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DW60XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DW60XS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag