Gebruiksaanwijzing SMEG DW60ST3A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DW60ST3A. Wij hopen dat dit SMEG DW60ST3A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DW60ST3A te teleladen.


SMEG DW60ST3A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2069 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DW60ST3A (2011 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DW60ST3A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES VAATWASSER MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NEDERLANDS PORTUGUÊS 3-31 33-61 Inhoudsopgave 1. 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ______________________4 Installatie en inbedrijfstelling _______________________________7 Beschrijving van het bedieningspaneel_______________________9 Gebruiksinstructies _____________________________________14 Schoonmak en onderhoud _______________________________26 Oplossingen voor storingen in de werking ___________________30 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. [. . . ] • • Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. • 14 Instructies Voor de Gebruiker • Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. • Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Afhankelijk van de modellen kan de regeling elektronisch of met behulp van een keuzeschakelaar worden uitgevoerd. ELEKTRONISCHE REGELING De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. REGELING 0 1 2 3 4 5 HARDHEID VAN HET WATER < 9°dH (15°dF) < 15°dH (25°dF) < 23°dH (40°dF) < 34°dH (60°dF) < 46°dH (80°dF) < 58°dH (100°dF) REGENERATIE niet uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 4 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf hardheidsgraad van het water. om de informatie betreffende de N. B. : met cyclus wordt een wasprogramma bedoeld. 15 Instructies Voor de Gebruiker Het instelprogramma: • • • houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (7) het symbool "H" verschijnt; druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. REGELING MET KEUZESCHAKELAAR Aan de binnezijde van de plastic ring op de rechterzijkant in de vaatwasser en maakt een gelijkmatige regeling vanaf het minimum (1) tot het maximum (5) mogelijk. TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-4 5-9 10 - 22 23 - 29 30 - 35 36 - 41 0-7 8 - 15 16 - 37 38 - 50 51 - 60 61 - 70 REGELING Staand nr. 16 om de informatie betreffende de Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. • • 17 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. • • • • • Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. 18 Instructies Voor de Gebruiker • Gebruik uitsluitend specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. [. . . ] 27 Instructies Voor de Gebruiker ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN: • • • controleer of er zich geen bezinksel of roest in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen. Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan. KLEINE STORINGEN OPLOSSEN In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen. Controleer, als het programma niet start, of: • • • • de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten; de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken; de waterkraan is geopend; de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten; Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of: • • • er geen knik in de afvoerslang zit; de sifon van de afvoer niet verstopt is; de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn. Controleer, als de vaat niet schoon wordt, of: • • • • • • • er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd. 28 Instructies Voor de Gebruiker Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: • • • er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking). Controleer, als de vaat strepen, vlekken … vertoont, of: • de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is. Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip: • de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DW60ST3A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DW60ST3A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag