Gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS-1. Wij hopen dat dit SMEG DRY73CS-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS-1 te teleladen.


SMEG DRY73CS-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2578 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DRY73CS-1 (2678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DRY73CS-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Droogautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft door de aankoop van uw droogautomaat en feliciteren u met de uitstekende keuze. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. Als het apparaat wordt gebruikt voor professionale-of winstgevende doeleinden of voor doeleinden, die het normale gebruik in een huishouden overschrijden, of als het apparaat wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, is de duur van de garantieperiode gelijk aan de kortste garantieperiode die in de geldende wetgeving is bepaald. Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gedurende deze tijd kunt u het programma onderbreken met de toets D (START). De functie wordt weer geactiveerd door op de toets D (START) te drukken. Als u binnen 15 seconden niets veranderd, wordt de beveiliging automatisch weer ingeschakeld. Ook als u het drogen onderbreekt door de deur te openen en de kinderbeveiliging tijdelijk is uitgeschakeld, schakelt deze automatisch weer in als u de deur binnen 15 seconden weer sluit. Als u tijdens de onderbreking de beveiliging in het menu heeft uitgeschakeld, zal deze verder niet meer actief zijn. - na afloop van het drogen: 11 236175 Als u na afloop van het drogen 4 seconden lang op de toets B drukt, schakelt u de beveiliging definitief uit. Dit betekent, dat de beveiliging ook uitgeschakeld zal zijn als u de volgende keer met het drogen begint. In het tegenovergestelde geval zal de beveiliging actief blijven totdat u weer gaat drogen. U schakelt hem uit door 4 seconden lang op de toets B te drukken en knop A in stand 0 te draaien, zodat u het droogprogramma of de extra functies in kunt stellen. Geluidssignaal In de basisinstelling is het geluidssignaal ingeschakeld. U kunt het geluidssignaal uitschakelen of luider instellen. geluidssignaal uitgeschakeld normale instelling van het geluidssignaal luider Bij het uitschakelen van het geluidssignaal verschijnt een symbool op het display . Legende: Verwijder het mandje en al het verpakkingsmateriaal uit de trommel voordat u voor de eerste keer gaat drogen. Drogen in het mandje (hebben slechts enkele modellen) Deze functie kan alleen bij het programma voor het tijdgestuurde drogen gekozen worden. Bij het inschakelen van deze functie wordt het kreukbeveiligingspr ogramma uitgeschakeld. Alvorens het mandje te bevestigen, moet het filter verwijderd worden dat zich aan de onderkant van de deuropening bevindt. U verwijdert het filter met gebruik van gereedschap (een schroevendraaier). Nadat het drogen met het mandje beëindigd is, plaatst u het filter weer terug. In het mandje, dat u in de trommel plaatst, kunt u sportschoenen of dingen drogen, waarvan u wilt dat ze tijdens het drogen niet door de trommel geslingerd worden (max. Pas op dat de voorwerpen die u droogt de trommel niet raken, omdat ze vast kunnen blijven zitten en kunnen beschadigen. Ga na de instelling van alle functies met de toets MENU weer terug naar het hoofdmenu. Als u het met de ingestelde functies eens bent, druk dan op START om het drogen te laten beginnen, als u wilt kunt u ook alle functies opnieuw instellen. 236175 12 Na het uitschakelen van het apparaat (de programmakeuzeschakelaar staat in stand ("0"), keren de extra functies terug naar de basisfuncties, behalve de instellingen van het geluidssignaal en de kinderbeveiliging. Drogen · U bevestigt het begin van het drogen door op D (START) te drukken. · Als u de uitgestelde start heeft ingesteld, schakelt het programma aan na afloop van de ingestelde tijd. · Op het display verschijnt het programma met alle gekozen functies en een geluidssignaal waarschuwt ons dat het drogen begint. · Op het display verschijnen achter elkaar de droogfazes, overeenkomstig het gekozen programma. [. . . ] Als dit het geval is - moet u het apparaat uitschakelen, een paar minuten wachten, - schakel het apparaat in en herhaal het droogprogramma. Fouten die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, stroomtoevoer, natuurrampen) vallen niet onder de garantie. Storing Het apparaat werkt niet: Controleer · of er spanning op het stopcontact staat en of de zekering in orde is, · of de stekker van de aansluitkabel goed in het stopcontact zit. · of de deur goed dicht is (druk hem tegen het apparaat), · of u het programma aangezet heeft overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, · of de condenslade vol is (alleen bij de condensdroger), · of de juiste droogtijd of het juiste programma is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DRY73CS-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DRY73CS-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag