Gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS. Wij hopen dat dit SMEG DRY73CS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DRY73CS te teleladen.


SMEG DRY73CS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DRY73CS (2350 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DRY73CS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Droogautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft door de aankoop van uw droogautomaat en feliciteren u met de uitstekende keuze. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. Als het apparaat wordt gebruikt voor professionale-of winstgevende doeleinden of voor doeleinden, die het normale gebruik in een huishouden overschrijden, of als het apparaat wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, is de duur van de garantieperiode gelijk aan de kortste garantieperiode die in de geldende wetgeving is bepaald. Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als u binnen 15 seconden niets veranderd, wordt de beveiliging automatisch weer ingeschakeld. Ook als u het drogen onderbreekt door de deur te openen en de kinderbeveiliging tijdelijk is uitgeschakeld, schakelt deze automatisch weer in als u de deur binnen 15 seconden weer sluit. Als u tijdens de onderbreking de beveiliging in het menu heeft uitgeschakeld, zal deze verder niet meer actief zijn. - na afloop van het drogen: Als u na afloop van het drogen 4 seconden lang op de toets B drukt, schakelt u de beveiliging definitief uit. Dit betekent, dat de beveiliging ook uitgeschakeld zal zijn als u de volgende keer 149413 12 met het drogen begint. In het tegenovergestelde geval zal de beveiliging actief blijven totdat u weer gaat drogen. U schakelt hem uit door 4 seconden lang op de toets B te drukken en knop A in stand 0 te draaien, zodat u het droogprogramma of de extra functies in kunt stellen. Geluidssignaal In de basisinstelling is het geluidssignaal ingeschakeld. U kunt het geluidssignaal uitschakelen of luider instellen. geluidssignaal uitgeschakeld normale instelling van het geluidssignaal luider Bij het uitschakelen van het geluidssignaal verschijnt een . symbool op het display Legende: Verwijder het mandje en al het verpakkingsmateriaal uit de trommel voordat u voor de eerste keer gaat drogen. Drogen in het mandje (hebben slechts enkele modellen) Deze functie kan alleen bij het programma voor het tijdgestuurde drogen gekozen worden. Bij het inschakelen van deze functie wordt het kreukbeveiligingsp rogramma uitgeschakeld. Alvorens het mandje te bevestigen, moet het filter verwijderd worden dat zich aan de onderkant van de deuropening bevindt. U verwijdert het filter met gebruik van gereedschap (een schroevendraaier). Nadat het drogen met het mandje beëindigd is, plaatst u het filter weer terug. In het mandje, dat u in de trommel plaatst, kunt u sportschoenen of dingen drogen, waarvan u wilt dat ze tijdens het drogen niet door de trommel geslingerd worden (max. Pas op dat de voorwerpen die u droogt de trommel niet raken, omdat ze vast kunnen blijven zitten en kunnen beschadigen. Ga na de instelling van alle functies met de toets MENU weer terug naar het hoofdmenu. Als u het met de ingestelde functies eens bent, druk dan op START om het drogen te laten beginnen, als u wilt kunt u ook alle functies opnieuw instellen. Na het uitschakelen van het apparaat (de programmakeuzeschakelaar staat in stand ("0"), keren de extra functies terug naar de basisfuncties, behalve de instellingen van het geluidssignaal en de kinderbeveiliging. 13 149413 Drogen · U bevestigt het begin van het drogen door op D (START) te drukken. · Als u de uitgestelde start heeft ingesteld, schakelt het programma aan na afloop van de ingestelde tijd. · Op het display verschijnt het programma met alle gekozen functies en een geluidssignaal waarschuwt ons dat het drogen begint. · Op het display verschijnen achter elkaar de droogfazes, overeenkomstig het gekozen programma. VOORBEELD: Gekozen programma: voor de witte/bonte was, mangeldroog, gekozen functies: uitgestelde start, lagere temp. , kinderbeveiliging, zonder geluidssignaal) Met de START toets bevestigt u het begin van het drogen (het programma is begonnen na afloop van de tijd die u heeft ingesteld met de functie uitgestelde start). Het wasgoed heeft de hoogste vochtigheidsgraad. Het wasgoed heeft de vochtigheidsgraad voor strijken bereikt. Het wasgoed heeft de gewenste vochtigheidsgraad bereikt (mangeldroog). Afkoelen (10 minuten aan het einde van elk programma). Einde van het drogen Leeg de condenslade (bij de condensdroger). Reinig het pluizenfilter. - Einde van het drogen Na afloop van het drogen verschijnt op het display EINDE en FILTER REINIGEN. [. . . ] 2 m, · of u misschien onvoldoende gecentrifugeerd wasgoed in de droogautomaat heeft gedaan en of u het juiste droogprogramma heeft ingesteld, · of het apparaat in een te warme ruimte staat (meer dan 25°C - geldt voor condensdrogers). Het apparaat · of de machine misschien in een te warme ruimte staat, condenseert slecht: · of de condensator schoongemaakt is. Het wasgoed is · of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wiordt te groot is, ongelijkmatig · of er alleen grote stukken wasgoed gedroogd worden (droog gedroogd: tegelijkertijd grote en kleine stukken wasgoed), · of er stukken wasgoed van verschillende weefselsamenstelling gedroogd worden (sorteer het wasgoed afhankelijk van de weefselsamenstelling). Bij bepaalde storingen in de functies waarschuwt de droogautomaat ons met een geluidssignaal en een knipperende vermelding van de fout op het display. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DRY73CS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DRY73CS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag