Gebruiksaanwijzing SMEG DRY72C-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DRY72C-1. Wij hopen dat dit SMEG DRY72C-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DRY72C-1 te teleladen.


SMEG DRY72C-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1902 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DRY72C-1 (1822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DRY72C-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 14 Tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Bedieningspaneel Knop voor de keuze van de droogtijd Condenslade Deur Watercondensator 6. 9. Opening voor de luchtafvoer Opening voor de koelingslucht Voetjes Voorkant (afhankelijk van het model) Technische gegevens (afhankelijk van het model) afmetingen van de droger (b x d x h): 600 mm x 600 mm x 850 mm gewicht van het apparaat (netto): luchtafvoer 33 kg, condensatie 38 kg (40 kg (afhankelijk van het model)) nominale spanning: 230 V, 50 Hz aansluitvermogen: 2800 W / 2500 W (afhankelijk van het model) max. vulling: 6 kg / 7 kg aansluiting: stopcontact (230 V, 50 Hz, min 16 A) zekering: 16 A verwarmingselement: 2500 W / 2300 W (afhankelijk van het model) Het typeplaatje met de basisgegevens van de droogautomaat is onder het frame van de deur bevestigd. 3 236161 Waarschuwingen · In de droogautomaat mag u alleen wasgoed dat in water gewassen is drogen. [. . . ] Het apparaat mag niet achter een deur die op slot kan, een schuifdeur en achter een deur met een scharnier aan de andere kant dan die van het apparaat, geplaatst worden. Als u het apparaat in de ruimte plaatst, moet u er voor zorgen dat de deur van de droger vrij kan worden geopend. · Stel de droogautomaat in de lengte en overdwars bij met de verstelbare voetjes, die een bijstelling van +/- 1 cm mogelijk maken. Trillingen, bewegen van het apparaat in de ruimte en luidruchtige werking wegens niet goed afstellen van de verstelbare voetjes vallen niet onder de garantie. De vloer waarop het apparaat staat moet een betonnen ondergrond hebben en droog en schoon zijn, anders kan het apparaat gaan glijden. Dit hindert de luchtcirculatie. Afvoer van vochtige lucht A - Droogautomaat met luchtafvoer · Het apparaat heeft twee openingen voor de afvoer van de vochtige lucht, waarvan u er één afsluit met een deksel. In de andere opening schroeft u de luchtafvoerbuis. 236161 6 1 Deksel 2 Luchtafvoerbuis De afstand tussen de droogautomaat en de afvoeropening (luchtafvoerbuis, raam) mag niet langer zijn dan 2 m omdat zich anders vocht in de buis kan verzamelen. B - Droogautomaat met luchtcondensatie · Het vocht uit het wasgoed wordt in de watercondensator uitgescheiden en verzamelt zich in de condenslade of wordt via een slang rechtstreeks in de afvoer geleid (de afvoer mag niet hoger zijn dan 800 mm). · Het controlelampje waarschuwt, dat de condenslade vol is en geleegd moet worden. Leeg hem na elk gebruik van de droogautomaat. Aansluiting op het elektriciteitsnet · Sluit de droogautomaat met de aansluitkabel via het stopcontact aan op het elektriciteitsnet. · De voorgeschreven spanning en de andere gegevens zijn vermeld op het typeplaatje onder de opening van de deur van het apparaat. Het stopcontact moet vrij bereikbaar en (volgens de geldende voorschriften) geaard zijn. Een beschadigde aansluitkabel mag uitsluitend door een vakman worden vervangen. 7 236161 De werking A - knop voor de keuze van de droogtijd B - toets voor het verlagen van de droogtemperatuur C - toets XL programma D - START/PAUSE toets E - aan/uit lampje F - lampje filter reinigen / lampje condenslade vol De droogprocedure - - Open de deur van de droogautomaat door de linkerkant van de deur tegen het apparaat te duwen (controleer of de trommel leeg is). Sluit knopen en ritssluitingen, strik bandjes vast en keer zakken binnenste buiten. Aangeraden wordt om grote en kleine stukken wasgoed tegelijkertijd te drogen. Doe geen wasgoed in de droogautomaat dat niet gecentrifugeerd is (minstens 800 toeren/minuut - voor witte en bonte was). Let op de etiketten op het textiel met de symbolen voor de droogwijze (zie tabel op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing). 236161 8 - Leg het wasgoed in de trommel (kijk eerst of de trommel leeg is). Sluit de deur van de droogautomaat. De werking van de droogautomaat - Kies de droogtijd · Door knop (A) te draaien, kiest u de gewenste droogtijd; afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed en van het toerental van de centrifuge van de wasmachine (zie de programmatabel). Instelling is mogelijk van 15 tot 140 min; bij de keuze knippert het lampje (E). Tijdens de laatste 10 min van de ingestelde tijd vindt de afkoeling plaats (het verwarmingselement is uitgeschakeld). · U kunt afzonderlijk het programma voor het luchten instellen. Onderbreking met de START/PAUSE toets Als u tijdens het drogen op de toets START/PAUSE (D) drukt, wordt het droogprogramma onderbroken. Als u nogmaals op deze toets drukt, gaat het programma verder waar het onderbroken werd. [. . . ] Het wasgoed is · of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wiordt te groot is, ongelijkmatig gedroogd: · of er stukken wasgoed van verschillende weefselsamenstelling gedroogd worden (sorteer het wasgoed afhankelijk van de weefselsamenstelling). De droogautomaat waarschuwt met het knipperen van de lampjes voor fouten of storingen in de werking. Noteer welke lampjes knipperen en een fout aanduiden, schakel de droger uit en bel de dichtsbijzijnde technische dienst. Het verhelpen van een storing of een klacht, die is ontstaan door het onjuist aansluiten of onjuist gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DRY72C-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DRY72C-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag