Gebruiksaanwijzing SMEG DRY61E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DRY61E. Wij hopen dat dit SMEG DRY61E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DRY61E te teleladen.


SMEG DRY61E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DRY61E (1951 ko)
   SMEG DRY61E (1946 ko)
   SMEG DRY61E (1098 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DRY61E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor, dat kinderen of huisdieren geen toegang hebben tot de trommel van de droogautomaat. · Als u uw oude apparaat wegdoet, verwijder dan de aansluitkabel en vernietig de sluiting van de deur, zodat deze niet meer dicht kan (veilig voor kinderen). · De achterwand van het apparaat kan heet zijn (geldt voor condensdrogers) - brandwondengevaar. ·Reinighetfilteraltijdnahetdrogen. Alsuhetfiltereruitheeftgetrokken, moet u het terugplaatsen voordat u de droger weer gaat gebruiken. [. . . ] Het apparaat mag niet achter een deur die op slot kan, een schuifdeur en achter een deur met een scharnier aan de andere kant dan die van het apparaat, geplaatst worden. Als u het apparaat in de ruimte plaatst, moet u er voor zorgen dat de deur van de droger vrij kan worden geopend. · Stel de droogautomaat in de lengte en overdwars bij met de verstelbare voetjes, die een bijstelling van +/- 1 cm mogelijk maken. Trillingen, bewegen van het apparaat in de ruimte en luidruchtige werking wegens niet goed afstellen van de verstelbare voetjes vallen niet onder de garantie. De vloer waarop het apparaat staat moet een betonnen ondergrond hebben en droog en schoon zijn, anders kan het apparaat gaan glijden. Dit hindert de luchtcirculatie. 149410 8 Afvoer van vochtige lucht · Het apparaat heeft twee openingen voor de A - Droogautomaat met luchtafvoer afvoer van de vochtige lucht, waarvan u er één afsluit met een deksel. In de andere opening schroeft u de luchtafvoerbuis. 1 Deksel Luchtafvoerbuis De afstand tussen de droogautomaat en de afvoeropening (luchtafvoerbuis, raam) mag niet langer zijn dan 2 m omdat zich anders vocht in de buis kan verzamelen. · Het vocht uit het wasgoed wordt in de B - Droogautomaat met luchtcondensatie watercondensator uitgescheiden en verzamelt zich in de condenslade of wordt via een slang rechtstreeks in de afvoer geleid (de afvoer mag niet hoger zijn dan 800 mm). Het controlelampje waarschuwt, dat de condenslade vol is en geleegd moet worden. Leeg hem na elk gebruik van de droogautomaat. 149410 · 9 Aansluiting op het elektriciteitsnet · Sluit de droogautomaat met de aansluitkabel via · De voorgeschreven spanning en de andere het stopcontact aan op het elektriciteitsnet. gegevens zijn vermeld op het typeplaatje onder de opening van de deur van het apparaat. Het stopcontact moet vrij bereikbaar en (volgens de geldende voorschriften) geaard zijn. Een beschadigde aansluitkabel mag uitsluitend door een vakman worden vervangen. 149410 10 De werking A - knop voor de keuze van de droogtijd B - toets voor het verlagen van de droogtemperatuur C - toets voor het uitschakelen van het verwarmingselement D - START/PAUSE toets E - aan/uit lampje F - lampje filter reinigen / lampje condenslade vol De droogprocedure - Open de deur van de droogautomaat door de linkerkant van de deur tegen het apparaat te duwen (controleer of de trommel leeg is). Sluit knopen en ritssluitingen, strik bandjes vast en keer zakken binnenste buiten. Aangeraden wordt om grote en kleine stukken wasgoed tegelijkertijd te drogen. Doe geen wasgoed in de droogautomaat dat niet gecentrifugeerd is (minstens 800 toeren/minuut - voor witte en bonte was). Let op de etiketten op het textiel met de symbolen voor de droogwijze (zie tabel op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing). 11 149410 - Leg het wasgoed in de trommel (kijk eerst of de trommel leeg is). - Sluit de deur van de droogautomaat. De werking van de droogautomaat - Kies de droogtijd · Door knop (A) te draaien, kiest u de gewenste droogtijd; afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed en van het toerental van de centrifuge van de wasmachine (zie de programmatabel). Instelling is mogelijk van 15 tot 140 min; bij de keuze knippert het lampje (E). Tijdens de laatste 10 min van de ingestelde tijd vindt de afkoeling plaats (het verwarmingselement is uitgeschakeld). · U kunt afzonderlijk het programma voor het luchten instellen. - Keuze van de extra functies Stel de extra functies in voordat u op de START (D) toets drukt. Verlaging van de temperatuur Door op toets (B) te drukken, verlaagt u de droogtemperatuur; het lampje boven de toets (B) brandt; hiermee wordt de droogtijd echter verlengd. [. . . ] Fouten die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, stroomtoevoer, natuurrampen) vallen niet onder de garantie. Storing Het apparaat werkt niet: Controleer · of er spanning op het stopcontact staat en of de zekering in orde is, · of de stekker van de aansluitkabel goed in het stopcontact zit. Er staat spanning · of de deur goed dicht is (druk hem tegen het op het stopcontact, apparaat), maar de trommel · of u het programma aangezet heeft overeenkomstig draait niet: de gebruiksaanwijzing, · of de condenslade vol is (alleen bij de condensdroger), · of de juiste droogtijd is ingesteld. Het wasgoed is niet droog: · ofhetpluizenfiltergereinigdis, · of de condensator gereinigd is (alleen bij een condensdroger), · of de ruimte voldoende geventileerd is, · of de hoeveelheid wasgoed die u droogt niet te groot is, · of de luchtafvoerbuis misschien te lang is, · of u misschien onvoldoende gecentrifugeerd wasgoed in de droogautomaat heeft gedaan en of u de juiste droogtijd heeft ingesteld, · of het apparaat in een te warme ruimte staat (meer dan 5°C - geldt voor condensdrogers). 149410 19 Het apparaat condenseert slecht: Het wasgoed is ongelijkmatig gedroogd: · of de machine misschien in een te warme ruimte staat, · of de condensator schoongemaakt is. · of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wiordt te groot is, · of er alleen grote stukken wasgoed gedroogd worden (droog tegelijkertijd grote en kleine stukken wasgoed), · of er stukken wasgoed van verschillende weefselsamenstelling gedroogd worden (sorteer het wasgoed afhankelijk van de weefselsamenstelling). De droogautomaat waarschuwt met het knipperen van de lampjes voor fouten of storingen in de werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DRY61E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DRY61E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag