Gebruiksaanwijzing SMEG DI912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DI912. Wij hopen dat dit SMEG DI912 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DI912 te teleladen.


SMEG DI912 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DI912 (1727 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DI912

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Inhoudsopgave 1. 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ____________________ 140 Installatie en inbedrijfstelling _____________________________ 143 Beschrijving van het bedieningspaneel _____________________ 147 Gebruiksinstructies ____________________________________ 156 Schoonmak en onderhoud_______________________________ 166 Oplossingen voor storingen in de werking___________________ 170 Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden geïllustreerd met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; · het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. 153 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE ONTHARDER OPMERKING: om de volgende regeling uit te voeren mag het wasprogramma niet op weken zijn ingesteld. Druk de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (12) in en houd hem ingedrukt tot de vooraf ingestelde waarde verschijnt, gevolgd door de punt (gewoonlijk 3. ). Laat de drukknop los en druk hem opnieuw meerdere malen in om, uitgaande van de tabel, de gewenste waarde te verkrijgen. De 6 mogelijke regelniveaus zullen in deze volgorde verschijnen: 3. , 4. , 5. , 0. , 1. , 2. . Wanneer op de display de gewenste waarde verschijnt moet u de drukknop loslaten; na 5 seconden keert u automatisch terug naar de uitstel programma instelling en de regeling zal zijn ingesteld op de geselecteerde waarde. OPMERKING: De display toont de regeling van de hardheid van het water en het uitstel van het programma. De punt (. ) na het nummer wijst erop dat de regeling van de hardheid van het water wordt weergegeven. Wanneer de punt (. ) niet verschijnt betekent dit dat het uitstel van het programma wordt weergegeven. TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-5 6 - 11 12 - 21 22 - 33 34 - 45 46 - 53 0-9 10 - 19 20 - 36 37 - 59 60 - 79 80 - 107 REGELING 0. 5. Vraag het waterleidingbedrijf hardheidsgraad van het water. om de informatie betreffende de 154 Instructies Voor de Gebruiker Wanneer het nodig mocht blijken om tijdens het wassen de deur te openen, zal het programma worden onderbroken, zal het betreffende controlelampje blijven knipperen en zal een geluidssignaal erop wijzen dat de cyclus nog niet is voltooid. Bij het sluiten van de deur zal het programma weer worden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Het verdient aanbeveling om deze handeling uitsluitend indien noodzakelijk uit te voeren, omdat het onregelmatigheden in de afwerking van het programma zou kunnen veroorzaken. BEËINDIGING Op het eind van het programma zendt de vaatwasser een kort geluidssignaal uit en zullen de programmacontrolelampjes nr. 4 en 5 knipperen. Om de machine uit te schakelen moet de deur worden geopend en de drukknop AAN/UIT (1) worden ingedrukt. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. 155 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · · · Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. [. . . ] Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice. Afwijking tijdens het opwarmen van het water Het water wordt niet of op abnormale wijze opgewarmd. Herhaal de wascyclus; wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice. Afwijking tijdens het meten van de watertemperatuur Onderbreek het lopende programma en schakel de vaatwasser uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DI912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DI912 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag