Gebruiksaanwijzing SMEG DI607

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DI607. Wij hopen dat dit SMEG DI607 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DI607 te teleladen.


SMEG DI607 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1714 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DI607 (1688 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DI607

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ____________________ 140 Installatie en inbedrijfstelling _____________________________ 143 Beschrijving van het bedieningspaneel _____________________ 147 Gebruiksinstructies ____________________________________ 158 Schoonmak en onderhoud_______________________________ 166 Oplossingen voor storingen in de werking___________________ 170 Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden geïllustreerd met gedetailleerde afbeeldingen. U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. [. . . ] De drukknop moet worden ingedrukt (het controlelampje gaat branden) nadat u het "hoofd" programma heeft geselecteerd (1, 2, 3, 4, 5). De functie blijft opgeslagen in het geheugen, en u zult de drukknop dus nogmaals moeten indrukken (het controlelampje gaat uit) wanneer u bij de volgende wasbeurt één van de 5 hoofdprogramma's wenst te gebruiken. 1 7 6 9 8 11 10 2 3 auto 60° 45 Extra 3/1 smeg smeg Extra BIO auto 50° Extra BIO Extra 3/1 DRUKKNOP OPTIE "3/1" (beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma) Wanneer u de drukknop (8) indrukt wordt de optie "3/1" geactiveerd, wat wordt bevestigd door het gaan branden van het bijbehorende controlelampje. Deze optie is ontwikkeld voor het gebruik van vaatwasproducten (in poedervorm of als tabletten) die substanties bevatten die de regeneratiezouten en het glansmiddel vervangen, en die op de markt bekend staan onder de naam "3 in 1"; in dit geval zal de vaatwasser het product op optimale wijze gebruiken en het verbruik van zout en glansmiddel, dat eventueel al in de vaatwasser aanwezig is, vermijden. Opmerking: bij selectie van de "3/1" drukknop is het normaal dat de controlelampjes zout/glansmiddel blijven branden wanneer de betreffende bakjes leeg zijn. 154 Instructies Voor de Gebruiker UITSTEL VAN HET PROGRAMMA (beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma) Met de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (10) kunt u het uitstel van de start van het programma selecteren, tot en met 9 uur. Dit stelt u in staat om de machine op het gewenste tijdstip te laten draaien. Wanneer u meerdere malen de drukknop indrukt, zal op de display worden aangegeven hoe lang het starten van de machine wordt uitgesteld, vanaf 9 uur. De vaatwasser zal een voorwasprogramma uitvoeren waarna het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. 155 Instructies Voor de Gebruiker 1 7 6 9 8 11 10 2 3 auto 60° 45 Extra 3/1 smeg smeg Extra BIO auto 50° Extra BIO Extra 3/1 REGELING VAN DE ONTHARDER OPMERKING: om de volgende regeling uit te voeren mag het wasprogramma niet op weken zijn ingesteld. Druk de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (10) in en houd hem ingedrukt tot de vooraf ingestelde waarde verschijnt, gevolgd door de punt (gewoonlijk 3. ). Laat de drukknop los en druk hem opnieuw meerdere malen in om, uitgaande van de tabel, de gewenste waarde te verkrijgen. De 6 mogelijke regelniveaus zullen in deze volgorde verschijnen: 3. , 4. , 5. , 0. , 1. , 2. . Wanneer op de display de gewenste waarde verschijnt moet u de drukknop loslaten; na 5 seconden keert u automatisch terug naar de uitstel programma instelling en de regeling zal zijn ingesteld op de geselecteerde waarde. OPMERKING: De display toont de regeling van de hardheid van het water en het uitstel van het programma. De punt (. ) na het nummer wijst erop dat de regeling van de hardheid van het water wordt weergegeven. Wanneer de punt (. ) niet verschijnt betekent dit dat het uitstel van het programma wordt weergegeven. TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-5 6 - 11 12 - 21 22 - 33 34 - 45 46 - 53 0-9 10 - 19 20 - 36 37 - 59 60 - 79 80 - 107 REGELING 0. 156 om de informatie betreffende de Instructies Voor de Gebruiker Wanneer het nodig mocht blijken om tijdens het wassen de deur te openen, zal het programma worden onderbroken, zal het betreffende controlelampje blijven knipperen en zal een geluidssignaal erop wijzen dat de cyclus nog niet is voltooid. Bij het sluiten van de deur zal het programma weer worden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Het verdient aanbeveling om deze handeling uitsluitend indien noodzakelijk uit te voeren, omdat het onregelmatigheden in de afwerking van het programma zou kunnen veroorzaken. BEËINDIGING Op het eind van het programma zendt de vaatwasser een kort geluidssignaal uit en zullen de programmacontrolelampjes nr. [. . . ] Sommige afwasmiddelen kunnen agressiever zijn dan andere; controleer of u de dop van het zoutreservoir goed heeft afgesloten en de waterontharder goed is ingesteld. Als, nadat u de bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, de storingen zich mochten blijven voordoen, zult u de dichtstbijzijnde technische dienst moeten raadplegen. LET OP: de door niet bevoegd personeel op het apparaat uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de gebruiker. Oplossingen voor storingen in de werking De vaatwasser is in staat om een aantal storingen te melden door het gelijktijdig oplichten van meerdere controlelampjes met de volgende betekenis: STORING BESCHRIJVING Afwijking tijdens het opwarmen van het water Het water wordt niet of op abnormale wijze opgewarmd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DI607

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DI607 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag