Gebruiksaanwijzing SMEG DH1016S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DH1016S. Wij hopen dat dit SMEG DH1016S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DH1016S te teleladen.


SMEG DH1016S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DH1016S (481 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DH1016S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er moet altijd voor een adequate ventilatie van de ruimte worden gezorgd wanneer de werkende kap of gaskooktoestellen tegelijkertijd worden gebruikt. Neem de voorschriften in acht die betrekking hebben op de afvoer van de lucht bij de afzuigwerking van de kap. De aangezogen lucht mag niet worden afgevoerd in een leiding die wordt gebruikt voor de afvoer van de rookgassen die afkomstig zijn van gaskooktoestellen. · · · · · · · · · · · Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of gehandicapten zonder de aanwezigheid van een volwassene. DE FABRIKANT ACCEPTEERD GEEN AANSPRAKELIJKHEID WANNEER BOVENSTAANDE AANWIJZINGEN NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN. GEBRUIK Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt als AFZUIGKAP (afvoer van de lucht naar buiten) of als FILTERKAP (hercirculatie van de lucht binnenshuis). · AFZUIGVERSIE: Voor de instelling van de kap in de afzuigversie sluit u de motoraansluiting via een buigzame of een onbuigzame buis, waarvan de diameter niet kleiner is dan 120 mm, rechtstreeks aan op de externe afvoer voor dampen en geuren. [. . . ] 7) Afb. 2 Type 1 Type 2 Afb. 3 (a) (b) NL 02 Afb. 4 Filterversie: Laat de motoraansluiting vrij. Indien de kap geen actief koolstoffilter heeft, moet dit element afzonderlijk worden aangeschaft en gemonteerd voordat de kap in gebruik wordt genomen. m) Montage schoorstenen: Stel de twee telescoopschoorstenen (afb. 6) in op de gewenste hoogte. Teken twee gaten op de muur voor de bevestiging van de schoorsteenbeugel aan de muur. Verwijder de schoorsteengroep, boor de gaten en bevestig de schoorsteenbeugel met de pluggen aan de muur . Plaats de schoorsteengroep terug en bevestig de groep aan de kap met de schroeven Z en aan de schoorsteenbeugel met de schroeven L, zoals afbeelding F toont. Afb. 5 ELEKTRISCHE AANSLUITING Er wordt aangeraden de elektrische aansluiting te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Afb. 6 K B Z Z Het apparaat HEEFT GEEN STEKKER. Monteer daarom een stekker op de kabel die geschikt is voor het Wattage dat aangeduid wordt op het plaatje met kenmerken en zich aan de binnenkant van de kap bevindt. Steek de stekker in een stopcontact dat eenvoudig toegankelijk is en voldoet aan de geldende normen. Wanneer de elektrische aansluiting rechtstreeks op het net plaatsvindt, moet tussen het apparaat en het netwerk een bipolaire schakelaar worden geplaatst waarvan de minimumopening tussen de contacten 3 mm bedraagt en die geschikt is voor het Wattage en voldoet aan de geldende normen. NL 03 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK: ü GROEP BEDIENINGSORGANEN: Voor een optimaal en efficiënt gebruik van het product wordt u aangeraden de kap enkele minuten voordat u met koken begint in werking te stellen en de werking gedurende minstens 15 minuten, nadat u met het koken klaar bent, voort te zetten of tot de dampen en de geuren volledig zijn verdwenen. Onderstaand volgt de werking van de diverse bedieningsorganen: Ø SLIDER: A B - Toets (A) voor het inschakelen/ uitschakelen van de lampen van de kap. - Cursor (B) met vier standen: 0: uitgeschakeld 1/2/3: Inschakeling /instelling snelheid (A) (B) Ø ELEKTRO-MECHANISCH KNOPPENPANEEL: 0 1-2-3 Toets ON/OFF lampen Toets OFF motor Toets inschakeling / instelling snelheid kap Ø MET KNOPPEN: - Knop (A) met twee standen voor inschakelen/uitschakelen van de verlichting (0-1) - Knop (B) met vier standen: 0 Stand OFF motor 1-2-3 instelling snelheid kap (A) (B) NL 04 Ø ELEKTRONISCH KNOPPENPANEEL: Toets ON/OFF lampen 0/1 2-3-4 Toets OFF/1 snelheid motor Toets instelling snelheid kap Resettoets filters OPTIONELE FUNCTIES: - GETIMEDE AUTOMATISCHE UITSCHAKELING: Door twee keer op één van de toetsen voor de snelheid van de motor te drukken (2-3-4), wordt de functie "Getimede Automatische Uitschakeling" geactiveerd waarbij zowel de lampen als de motor van de kap na 10 minuten worden uitgeschakeld. De activering van deze functie is zichtbaar door het knipperen van de LED dat zich direct boven de ingedrukte toets bevindt. WAARSCHUWING REINIGING FILTERS: Het gelijktijdig knipperen van de 4 LED's (geprogrammeerd om om de 100 werkuren geactiveerd te worden) wijst de gebruiker op de noodzaak om de filters te reinigen/vervangen. Door op de resettoets te drukken is het mogelijk de telling van de 100 uur opnieuw te starten N. B. Wanneer de resettoets per ongeluk wordt ingedrukt voordat de cyclus van 100 uur klaar is, vindt geen reset van het geheugen voor de reiniging van de filters plaats. Het is een goede gewoonte de vetfilters om de 100 uur te reinigen en de actieve koolstoffilters om de 200 uur te vervangen. REINIGING EN ONDERHOUD: Voordat u reinigings- en/of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet de kap altijd worden afgesloten van de elektrische voeding. Een constante reiniging garandeert een goede werking en een lange levensduur van het apparaat. Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de vetfilters en, voor de filterkappen, aan de actieve koolstoffilters. De opeenhoping van vet in de filterpanelen belemmeren niet alleen de prestaties van de kap maar brengt tevens het risico van brand met zich mee. EXTERNE REINIGING: De externe en interne reiniging van de kap moet worden uitgevoerd met een vochtige doek en een vloeibaar neutraal reinigingsmiddel. Voorkom absoluut het gebruik van oplosmiddelen of schurende substanties. Er wordt aangeraden gebruik te maken van specifieke producten waarbij u de instructies in acht neemt die op het product staan. Er wordt aangeraden de kap regelmatig schoon te maken door altijd met de richting van de afwerking van het staal mee te wrijven. NL 05 REINIGING METALEN FILTERS: Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de metalen panelen met vetfilters. [. . . ] Voor het monteren van de koolstoffilters en de metalen vetfilters voert u eerder verrichtte handelingen in omgekeerde volgorde uit. alleen voor de kap met elektronische bediening moet de waarschuwingsfunctie voor de reiniging van de filters gereset worden door op de daarvoor bestemde toets Afb. C NL 06 VERVANGING LAMPEN: Voordat u onderhoud- en/of reinigingswerkzaamheden uitvoert, sluit u altijd de kap af van de elektrische voeding (a) Afhankelijk van het model kan de kap zijn uitgerust met verschillende typen verlichting met gloeilampen, halogeenlampen en neonlampen. a) Gloeilampen: lamp met E14-aansluiting, vermogen 40 W en spanning 230V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DH1016S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DH1016S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag