Gebruiksaanwijzing SMEG DDW104

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG DDW104. Wij hopen dat dit SMEG DDW104 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG DDW104 te teleladen.


SMEG DDW104 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG DDW104 (3002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG DDW104

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. 51 Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het bedieningspaneel aan de voorzijde. 1 2 3 4 5 6 7 8 DRUKKNOP ON/OFF DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE (P1. . . P5) CONTROLELAMPJE INSCHAKELEN CONTROLELAMPJE'S PROGRAMMA'S CONTROLELAMPJE ONTBREKEN ZOUT CONTROLELAMPJE ONTBREKEN GLANSMIDDEL CONTROLELAMPJES FASEN PROGRAMMA WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DE DEUR 52 Instructies Voor de Gebruiker Alleen voor de modellen AAB (zie energie-etiket) PROGRAMMA SELECTIE AARD EN GRAAD VAN VERVUILING VAN DE VAAT AFWIKKELING PROGRAMMA DUUR MINUUT (2) VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) WEKEN P1 PANNEN EN COUVERTS IN AFWACHTING VAN VOLTOOIIN BELADING Koud voorwassen 9 5 0, 02 FIJN P2 WEINIG VUILE COUVERTS Wassen oop 45C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 50C Koud spoelen Spoelen op 66C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 65C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Voorwassen op 45C Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 68C Drogen 59 12 0, 90 Eco ECO (*) P3 WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS MAAR MET OPGEDROOGDE RESTEN 125 13 1, 01 65C NORMAAL P4 VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 80 17 1, 20 SUPER P5 BIJZONDER VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 105 20 1, 50 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. (2) De duur van de cyclus en het energieverbruik kunnen variren afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat. TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 P3 - ECO 10 couverts B 25 g 5/6 53 Instructies Voor de Gebruiker Alleen voor de modellen AAA (zie energie-etiket) PROGRAMMA SELECTIE AARD EN GRAAD VAN VERVUILING VAN DE VAAT AFWIKKELING PROGRAMMA DUUR MINUUT (2) VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) WEKEN P1 PANNEN EN COUVERTS IN AFWACHTING VAN VOLTOOIIN BELADING Koud voorwassen 9 5 0, 02 FIJN P2 WEINIG VUILE COUVERTS Wassen oop 45C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 55C Koud spoelen Spoelen op 66C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 65C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Voorwassen op 45C Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 68C Drogen 59 12 0, 90 Eco ECO (*) P3 WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS MAAR MET OPGEDROOGDE RESTEN 175 13 1, 01 65C NORMAAL P4 VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 80 17 1, 20 SUPER P5 BIJZONDER VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 105 20 1, 50 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. (2) De duur van de cyclus en het energieverbruik kunnen variren afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat. TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 P3 - ECO 10 couverts B 25 g 5/6 54 Instructies Voor de Gebruiker 1. 2 Wasprogramma's De vaatwasser is uitgerust met een bedieningspaneel, zoals beschreven in hoofdstuk "1. [. . . ] - Voor het inbouwen van de vaatwasser moet u bij de erkende wederverkopers of bij de Technische Servicedienst de speciale kit aanschaffen. Sommige modellen hebben een centrale regelbare voet achter die met behulp van een schroef onderaan de voorkant van het apparaat kan worden afgesteld. Instructies Voor de Installateur 2. 1 Aansluiting op de waterleiding Voorkom het risico van verstoppingen of beschadigingen: als de waterleiding nieuw is of langdurig ongebruikt gebleven, moet u, voordat u de aansluiting op de waterleiding uitvoert, controleren of het water helder is en zonder vervuiling om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik voor de aansluiting van de vaatwasser op de waterleiding, uitsluitend nieuwe slangen; gebruik nooit oude of reeds gebruikte slangen. AANSLUITING OP DE WATERKRAAN Sluit de toevoerslang, na plaatsing van het bij de vaatwasser geleverde filter A, aan op een koudwaterkraan met een schroefdraad van " gas. Draai de slang met de hand stevig vast en draai hem nog circa een kwartslag na met een tang. Bij de met ACQUASTOP uitgeruste modellen is het filter al in de ring met schroefdraad aangebracht. Bij gebruik van warm water zal de wastijd met circa 20 minuten worden teruggebracht, hoewel de efficintie iets minder zal zijn. De aansluiting moet worden uitgevoerd op de warmwaterleiding van het huis en op dezelfde wijze als beschreven voor het koude water. AANSLUITING OP DE AFVOER Plaats de afvoerslang in een afvoerpijp met een minimumdiameter van 4 cm; de slang kan ook in de gootsteen worden gehangen met behulp van de bijgesloten slanghouder, waarbij er echter voor moet worden opgelet dat hij niet wordt geknikt of afgeklemd. Om deze reden heeft de slanghouder een gat waarmee hij met behulp van een touwtje aan de pijp of kraan kan worden bevestigd. Het vrije eind moet op een hoogte tussen de 30 en 100 cm worden aangebracht en mag nooit onder water staan. Horizontaal geplaatste verlengstukken mogen maximaal 3 m lang zijn en in dat geval moet de afvoerslang maximaal 85 cm van de grond af worden aangebracht. Instructies Voor de Installateur 2. 2 Elektrische aansluiting en waarschuwingen CONTROLEER OF DE SPANNINGS- EN FREQUENTIEWAARDEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET OVEREENSTEMMEN MET DIE VERMELD OP HET TYPEPLAATJE VAN HET APPARAAT OP DE RAND AAN DE BINNENZIJDE VAN DE DEUR. DE STEKKER AAN HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN EN OVEREENSTEMMEN MET DE GELDENDE NORMEN MET BETREKKING TOT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. Instructies Voor de Gebruiker Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vr u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 3. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vr iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte G/H (afhankelijk van de modellen) doen. [. . . ] Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug en controleer of hun draaibeweging op geen enkele wijze wijze wordt belemmerd. Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden losgedraaid. Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE TRANSLATIESPROEIARM Om de TRANSLATIESPROEIARM te verwijderen moet u hem beetpakken en naar boven trekken, om zowel de sproeiarm als het buisstuk van de kuip los te maken en vervolgens de sproeier van het buisstuk te verwijderen. Bevestig de sproeiarm weer op het buisstuk en monteer het geheel weer terug op zijn plek op de kuip. Na voltooiing van de montage moet u controleren of de arm vrij kan draaien (draai hem met de hand een paar keer rond) en of het buisstuk ongehinderd heen en weer kan bewegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG DDW104

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG DDW104 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag