Gebruiksaanwijzing SMEG D12S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG D12S. Wij hopen dat dit SMEG D12S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG D12S te teleladen.


SMEG D12S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2760 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG D12S (2487 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG D12S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 1 Aanwijzingen 1. [. . . ] Opmerking: bij selectie van de "3/1" drukknop is het normaal dat de controlelampjes zout/glansmiddel blijven branden wanneer de betreffende bakjes leeg zijn. Wanneer de hardheid van het water ingesteld is op een waarde van meer dan H3 en de optie 3/1 wordt geactiveerd, zal de INFORMATIEDISPLAY (8) gaan knipperen, en op een onjuiste instelling wijzen, de bovengenoemde producten zijn namelijk niet geschikt voor gebruik met water dat "te hard" is. Dit zal het gebruik van de optie niet verhinderen maar de resultaten zouden niet optimaal kunnen zijn. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60C. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. 15 Instructies Voor de Gebruiker STARTEN Als u alle eerder genoemde handelingen op correcte wijze heeft uitgevoerd, hoeft u alleen nog maar de toets START/PAUZE (3) enkele seconden lang ingedrukt te houden tot het akoestische signaal voor het begin van het programma afgaat. De INFORMATIEDISPLAY (8) zal de duur van het programma in minuten afbeelden. De duur is "indicatief", dat wil zeggen afhankelijk van de wasomstandigheden (hoeveelheid vaat, watertemperatuur, enz. ) en wordt tijdens het wasprogramma constant aangepast. Op de INFORMATIEDISPLAY (8) zal de voorziene duur van het wasprogramma verschijnen. Als het tijdens het wassen noodzakelijk mocht zijn om de deur te openen zult u 1 minuut moeten wachten alvorens het programma weer opnieuw te kunnen starten. Na de deur weer op correcte wijze te hebben gesloten moet u wederom de START/PAUZE (3) toets indrukken. Deze handeling zou kunnen leiden tot onregelmatigheden in het verloop van het programma. BEINDIGING Het eind van het wasprogramma wordt onderstreept door een kort geluidssignaal en het verschijnen van de het bericht "End" op de INFORMATIEDISPLAY (8). Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 20 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte G/H (afhankelijk van de modellen) doen. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen benvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficintie zal inboeten. [. . . ] De ingreep van de ACQUASTOP verwijst naar een waterlekkage, u moet dus onmiddellijk na de reset van de vaatwasser kontakt opnemen met de erkende technische dienst. Het systeem dat het waterniveau in de vaatwasser beperkt heeft ingegrepen. Om het apparaat weer in werking te stellen moet u de wasbeurt opnieuw programmeren door de deur te openen en onmiddellijk weer te sluiten en opnieuw de toets START/PAUZE (3) in te drukken. Als het probleem niet is opgelost moet u kontakt opnemen met de erkende technische dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG D12S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG D12S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag