Gebruiksaanwijzing SMEG CVI38XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CVI38XS. Wij hopen dat dit SMEG CVI38XS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CVI38XS te teleladen.


SMEG CVI38XS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1776 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CVI38XS (1776 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CVI38XS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen. Overzicht van apparaat en uitrusting Binnenverlichting · Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op. · Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier. [. . . ] Staat het apparaat niet stabiel, verdraai dan met de bijgeleverde steeksleutel één of meer stelpoten. · De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Bevestiging en montage NL · Stekker in het stopcontact steken. · In de nis het apparaat met schroeven 4 x 14 bevestigen. Aansluiten Het apparaat alleen via een correct geïnstalleerd randaardestopcontact aansluiten. Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Inbouwmaten (mm) De onderbouw wijnklimaatkast Pas bij de juiste drinktemperatuur ontplooien goede wijnen hun aroma en smaak voor het volle genot. In uw wijnklimaatkast worden wijnen langzaam en gelijkmatig op de ideale drinktemperatuur gebracht. In twee onafhankelijk van elkaar instelbare temperatuurzones kunnen tegelijkertijd rode en witte wijnen bij de optimale drinktemperatuur worden bewaard. Apparaat met de 4 stelpoten aan de onderkant op nishoogte instellen. De diameter van de ventilatieopening in de plint moet minstens 300 cm² zijn. 11 Bedienings- en controleelementen Aan/Uit-toets Ventilator-toets Aan/Uit-toets binnenverlichting Alarm Uit-toets Kinderbeveiliging Apparaat in- en uitschakelen Temperatuurindicatie bovenste vak Temperatuurindicatie onderste vak Activeringstoets onderste vak Activeringstoets bovenste vak Temperatuurinsteltoetsen Extra functies Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display verandern. Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen. Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder "Reinigen"). Inschakelen: Druk op de AAN/UIT-toets ratuurdisplay licht op. ; het tempe- Uitschakelen: Houd de AAN/UIT-toets ca. ingedrukt; het temperatuurdisplay gaat uit. Temperatuur instellen Instelmodus activeren: · FAN-toets ca. · Door op de UP/DOWN-toets te drukken, de gewenste functie kiezen: · Nu door kort op de FAN-toets te drukken, de functie selecteren/ bevestigen: > Bij c = kinderbeveiliging door op de UP/DOWNtoets te drukken c1 = kinderbeveiliging AAN of c0 = kinderbeveiliging UIT kiezen en met de FANtoets bevestigen. > Bij h = lichtintensiteit door op de UP/DOWNtoets te drukken h1 = minimale tot h5 = maximale intensiteit selecteren en met de FAN-toets bevestigen. Instelmodus verlaten: Door op de ON/OFF-toets te drukken, de instelmodus beëindigen; na 2 min. c = kinderbeveiliging, h = lichtintensiteit De temperatuur kan in beide vakken onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. [. . . ] Filter inzetten: Filter met vertikale greep inzetten en dan 90° naar rechts of naar links draaien tot u hem hoort klikken. · Het apparaat werkt niet. Controleer: ­ of het apparaat is ingeschakeld; ­ of de stekker goed in het stopcontact zit; ­ of de zekering in de meterkast nog goed is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CVI38XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CVI38XS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag